Međimurske vode u sklopu aglomeracije Mursko Središće nabavljaju specijalnog vozilo za pražnjenje septičkih jama

Vladimir Topolnjak i Silvano Benussi
Vladimir Topolnjak i Silvano Benussi potpisali su ugovor o nabavi vozila za pražnjenje septičkih jama

Direktor Međimurskih voda, Vladimir Topolnjak, i Silvano Benussi, direktor tvrtke Benussi iz Fažane, potpisali su ugovor za nabavu komunalne opreme za pogon i održavanje sustava odvodnje u sklopu projekta aglomeracije Mursko Središće.

Što znači nabava tog vozila oglasili su se priopćenjem za javnost koje donosimo nastavku.

– Ugovorom je obuhvaćena isporuka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih i sabirnih jama zapremnine 9m3, uključujući postprodajne usluge i obuku Naručitelja. Vozilo je prvenstveno namijenjeno za potrebe područja aglomeracije Mursko Središće i to u naseljima kod kojih u ovoj fazi nije predviđena izgradnja sustava javne odvodnje, već će se odvodnja i dalje odvijati putem postojećih sabirnih ili septičkih jama (naselja Štrukovec, Zebanec Selo, Donji Zebanec, Gornji Zebanec i Gradiščak). Vrijednost ugovora je 869.100 kuna bez PDV-a, a sufinancira se iz Kohezijskog fonda Europske unije i nacionalnih sredstava (70,84% bespovratna sredstva EU; 12,64%  Državni proračun RH; 12,64% Hrvatske vode; 3,88 % jedinice lokalne samouprave). Predvidiva isporuka vozila je u proljeće 2020. godine.

– Ovo je zadnji u nizu ugovora koji smo u kratkom vremenu potpisali za aglomeraciju Mursko Središće. Ono što sada slijedi je početak radova na izgradnji ugovorenog sustava odvodnje. Do kraja ove godine se planira započeti s radovima na području naselja Mursko Središće, a početkom slijedeće godine na području svih ostalih naselja obuhvaćenih ugovorom o radovima“,  izjavio je direktor Međimurskih voda, Vladimir Topolnjak, prilikom potpisivanja ugovora.

Projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće svečano je predstavljen u rujnu ove godine, a njime je kroz realizaciju 6 komponenti predviđena izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Mursko Središće (naselja Mursko Središće, Peklenica i Hlapičina) te Općine Sveti Martin na Muri (Žabnik, Marof, Vrhovljan, Sveti Martin na Muri, Brezovec, Jurovec, Lapšina i Čestijanec), Općine Selnica (Selnica – dio) i Općine Vratišinec (Vratišinec i Gornji Kraljevec). U sklopu projekta izgradit će se cca. 71,4 kilometara gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, izvršiti rekonstrukcija cca. 7,6 km postojećeg sustava, 37 crpnih stanica, 8 kišnih preljeva i 1 retencijski bazen volumena 180 m3.

Izgradit će se i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kapaciteta 12.000 ES s uključenim III. stupnjem pročišćavanja i kompletnim postrojenjem za obradu mulja, a na sustav javne odvodnje i pročišćavanja moći će se priključiti cca. 3000 novih korisnika – domaćinstava.

Ostavi komentar