Uvjeti korištenja

Primjena općih uvjeta korištenja

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.mnovine.hr (dalje u tekstu: “web portal) te pripadajućeg sadržaja (primjerice: tekst, fotografije, audiovizualna i glazbena djela), i usluga koje se omogućavaju putem portala bez obzira na način korištenja. Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web portala u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: “Uvjeti), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe web portala vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

Media novine d.o.o pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web portala u svako doba, uključivo i pristup web portalu Media Novine d.o.o pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.

Korištenjem sadržaja web servisa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Media Novine d.o.o zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Sadržaj i usluge web portala

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web portalu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Sadržaj i vizualni identitet zaštićeni su u skladu s odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Media Novina d.o.o.

Nije dopušteno reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti novinskih članaka i fotografija o tekućim političkim, gospodarskim ili vjerskim pitanjima objavljenim u elektroničkoj publikaciji osim iznimno ukoliko se isto vrši isključivo pod sljedećim (kumulativnim) uvjetima:

 1. Preneseni sadržaj ne smije biti veći od 600 znakova, bilo da se izvorni sadržaj prenosi u jednom dijelu ili na više mjesta uz obvezu poštivanja integriteta izvornog sadržaja.
 2. Podaci o izvoru/porijeklu i/ili autoru sadržaja ne smiju objaviti u manjem opsegu nego što je to bilo u samom izvornom sadržaju,
 3. U slučaju prijenosa sadržaja sa digitalnih platformi, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja izdvojit će se direktni link koji vodi na izvorni sadržaj druge strane, a koji omogućava otvaranje izvornog teksta u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni nakladnika izvora. Isto tako, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja stajat će izdvojeni tekst: “Ovdje pročitajte izvorni tekst” povezan direktnim linkom na sam izvorni materijal, koji se otvara u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni nakladnika izvora.
 4. Preneseni sadržaj mora zadržati inicijalnu cjelovitost, te u skladu s tim izvornom sadržaju nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost (primjerice temeljem uredničkog kraćenja ili/i autorskog slobodnog interpretiranja izvornika), kako bi se izbjegli nesporazumi proizašli iz dokazivanja porijekla informacije te utvrđivanja preslobodne interpretacije sadržaja.
 5. Ukoliko sadržaj jedne strane predstavlja ekskluzivni sadržaj ili otkriće, a upravo je takav ekskluzivni sadržaj ili otkriće iniciralo njihovu daljnju razradu, istraživanje, reportažu od druge strane potrebno je naglasiti na jasan i nedvojben način da je izvorni sadržaj određenog nakladnika predstavljao prvu obradu teme.
 6. Usluge web servisa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu izričito je zabranjena. Osobito je zabranjeno korištenja web portala na način da se pristup istome može vršiti putem druge stranice ili portala putem linka, mirrora ili na drugi sličan način koji omogućava da se stranice web portala otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice.
 7. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, audiovizualna i glazbena djela) web portala, pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležmim sudovima.
 8. Korištenje usluga web servisa odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje web servisa od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Media Novine d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Sadržaj kreiran od strane korisnika

Korištenjem web servisa korisnik prima na znanje i pristaje da svaki sadržaj (primjerice: komentari,  osvrti, kritike, recenzije tekstova, fotografije, video i audio sadržaj, računalni kodovi i aplikacije) koji je učinio dostupnim na web portalu ili ga je dostavio Media Novine d.o.o. podložan uporabi i slobodnom korištenju/iskorištavanju od strane Media Novina d.o.o. na način da se isti može uređivati, prerađivati, ukloniti djelomično ili u cijelosti, modificirati, objaviti i/ili prenijeti na bilo koji način i u bilo kojem formatu uključivo i tzv. “RSS feed” a sve u skladu s ovim Uvjetima.

Smatra se da svaka dostava sadržaja kreiranog od strane korisnika Media Novine d.o.o. omogućava dostupnim javnosti putem web portala i predstavlja korisnikov prihvat ponude Media Novine d.o.o., a za sklapanje pravnog posla prema uvjetima sadržanim u ovim Uvjetima, a predmet kojeg pravnog posla je ustupanje tog korisničkog sadržaja i prijenos prava na istom a u korist Media Novine d.o.o.

Ponuda Media Novine d.o.o, odnosi se na sve punoljetne osobe i na omogućavanje objave sadržaja (kreiranog od strane samog korisnika) putem web portala i tiskanih medija, na određeni vremenski rok, a koji sadržaj korisnik prethodno dostavi Media novina d.o.o.-u ili ga samostalno objavi/napiše ili priopći putem web servisa, a Media Novine d.o.o. u tom slučaju stječe pravo da taj sadržaj iskorištava bez plaćanja posebne naknade (osim kada je ista izričito naglašena ili priopćena za određeni slučaj) i bez sadržajnog, prostornog i vremenskog ograničenja, osobito na način da sadržaj: koristi, prenosi, prerađuje, uređuje, objavljuje, priopćuje javnosti, adaptira, javno izvodi i/ili prikazuje, dalje emitira ili prilagođuje/reproducira putem “streaminga, “downloadinga”, “broadcasta”, “thumbnaila” ili putem kojeg drugog medija. Smatra se da su temeljem takvog prihvata korisnik i Media Novine d.o.o. sklopili pravni posao prema uvjetima iz ove točke.

Media Novine d.o.o. će voditi računa da takav sadržaj korisnika koristi u skladu s uređivačkom politikom, na primjeren način. Pod sadržajem kreiranom od strane korisnika podrazumijevaju se osobito: komentari, osvrti, kritike, tekstovi, recenzije, fotografije, video i audio sadržaj, ilustracije, karikature te audiovizualni sadržaj.

Korisnik jamči da mu pripadaju sva prava na sadržaju koji dostavlja Media Novine d.o.o. te da na istom ne postoje prava trećih koja umanjuju ili bi mogla umanjivati prava koja Media Novine d.o.o. stječe na tom sadržaju. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Media Novine d.o.o. koji su po bilo kojem osnovu vezani uz dostavljeni sadržaj. Korisnik se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je Media Novine d.o.o. predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj vjeri i nije imao razloga sumnjati da korisniku ne pripadaju prava na sadržaju.

Pravila komentiranja

Korisnik izričito prihvaća pravila komentiranja utvrđena ovim Uvjetima, a vezano za svako korištenje i/ili uporabu kojeg od sadržaja web portala, objavu sadržaja te objavu sadržaja za koju je prethodno potrebno izvršiti registraciju na web portal, te nije dopušteno:

 1. Izravno prijetiti korisnicima, novinarima, administratorima ili subjektima članaka, koje mogu rezultirati i kaznenim progonom
 2. Vrijeđanje na temelju nacionalne, rasne, spolne ili vjerske pripadnosti, govor mržnje te propagiranje nasilja
 3. Prikupljanje i objavljivanje osobnih podataka
 4. Objavljivanje lažnih informacija s ciljem zavaravanja ili klevete, te “trollanje” – namjerno provociranje drugih komentatora
 5. Oglašavanje, netematski sadržaj, spam, kršenje autorskih prava
 6. Upotreba psovki, osim u slučaju kada se koriste kao stilski izraz, odnosno nisu nekome direktno upućene
 7. Pisanje bilo kojim pismom osim latinice
 8. Vrijeđanje ostalih korisnika i njihovih komentara, autora članaka, te izravnih ili neizravnih subjekta članaka

Sankcije

 1. Za kršenje pravila korisniku će njegov račun biti onemogućen na 5 dana, a po potrebi bit će prijavljen i nadležnim institucijama. Za kaznu od 5 dana korisnik treba napraviti dva teška prekršaja (crveni karton)
 2. Za kršenje ostalih pravila, račun će mu biti onemogućen na rok od 24 sata (korisnik dobiva kaznu nakon trećeg žutog kartona)
 3. Kršenje pravila komentiranja nakon onemogućavanja računa rezultirat će produljenim onemogućavanjem, a potom i potpunim ukidanjem računa
 4. Nije dozvoljeno prijeteće ili nametljivo ponašanje, namjerno ometanje diskusija umetanjem repetitivnih i/ili nesadržajnih poruka i komentara.
 5. Korisnik je osobno odgovoran za svoj sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web portalu, budući da Media Novine d.o.o. ne može kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnika niti odgovara za sadržaj iste.
 6. Media Novine d.o.o. pridržava pravo ukloniti, premjestiti i/ili urediti svaku objavu koja po njegovoj slobodnoj ocjeni predstavlja kršenje ovih Uvjeta i pravila komentiranja. U slučaju teškog ili učestalog kršenja Uvjeta, Media Novine d.o.o pridržava pravo izbrisati korisnika iz arhive čime će se automatski izbrisati svi njegovi prethodni komentari.

Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Zagrebu.