Doktori koji rade ovu subotu!

DOKTORI KOJI RADE OVU SUBOTU 

Čakovec

dr. Marta Domljanović, Poliklinika Medikol, Prešernova bb, tel. 040/391-777

dr. Franjo Carović, I.G. Kovačića 1e, tel. 040/312-445

dr. Nina Knežević, I.G. Kovačića 1e, tel. 040/310-257

dr. Verica Grkavec-Mađarić, I.G. Kovačića 1e, tel. 040/372-307

dr. Dora Goričanec, I. G. Kovačića 1e, tel. 040/311-917

Donji Kraljevec

dr. Željko Kovač, Čakovečka 5, tel. 040/655-170

Donji Vidovec

dr. Marija Haramija Strbad, R. Končara 7, tel. 040/615-006

Kotoriba

dr. Snježana Permozer Hajdarović, K. Tomislava 119/a, tel. 040/682-059

Macinec

Dom zdravlja-Tim bez nositelja, Glavna 26, Macinec, tel. 040/858-475

Mala Subotica

dr. Anica Belić, Glavna 31, tel. 040/631-182

Mursko Središće

dr. Slobodan Oluić, V. Nazora 19, tel. 040/543-414

Prelog

dr. Lidija Vidović Zvonar, K. P. Krešimira IV 7, tel. 040/646-860

Sveti Martin na Muri

dr. Ivana Babić, Glavna 48, tel. 040/868-200

 

ORDINACIJA POSEBNOG DEŽURSTVA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e, Čakovec, prema rasporedu: subotom od 15:00 sati do 20:00 sati, a nedjeljom, blagdanom i praznikom od 08:00 sati do 20:00 sati. Također je obavezno svoj dolazak najaviti telefonom: 040/372-301.

 

DEŽURNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE radi nedjeljom, praznikom i blagdanom od 08:00 sati do 18:00 sati, na adresi: Dom zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1E (2. kat). Obavezno je prije dolaska telefonski se čuti s dežurnim liječnikom dentalne medicine na broj telefona: 040/372-311.