Doktori koji rade ovu subotu!

 

 

 

 

 

DOKTORI KOJI RADE OVU SUBOTU 9. prosinca

Čakovec

dr. Karmela Matjan-Bogdan, I.G. Kovačića 1e, tel. 040/372-320

dr. Renata Hranjec, I. G. Kovačića 1e, tel. 040/310-256

dr. Jana Vrbanec, I.G. Kovačića 1e, tel: 040/372-308

dr. Brigita Haubrich Hrandek, I.G. Kovačića 1e, tel. 040/372-340

Donja Dubrava

dr. Anja Vidović, Trg Republike 1, tel. 040/688-914

Goričan

dr. Ivana Jambrović-Horvat, Školska 16b, tel. 040/601-538

Lopatinec

dr. Željka Bošnjak, Pleškovec 30, tel. 040/856-113

Mala Subotica

dr. Jelena Krešić, Glavna 31, tel. 040/631-220

Strahoninec

dr. Marija Gluhak, Dravska 32, tel. 040/688-065

Sveti Martin na Muri

dr. Svetlana Drobnjak, Sv. Martin na Muri 17, tel. 040/868-177

Šenkovec

dr. Vlatka Hajdinjak Trstenjak, Maršala Tita 44, tel. 040/343-708

ORDINACIJA POSEBNOG DEŽURSTVA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e, Čakovec, prema rasporedu: subotom od 15:00 sati do 20:00 sati, a nedjeljom, blagdanom i praznikom od 08:00 sati do 20:00 sati. Također je obavezno svoj dolazak najaviti telefonom: 040/372-301.

 

DEŽURNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE radi nedjeljom, praznikom i blagdanom od 08:00 sati do 18:00 sati, na adresi: Dom zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1E (2. kat). Obavezno je prije dolaska telefonski se čuti s dežurnim liječnikom dentalne medicine na broj telefona: 040/372-311