FOTO: Polaganje kamena temeljca za POS-ovu zgradu u Prelogu

Polaganje kamena temeljca za novu višestambenu zgradu

Prigodnom svečanošću danas je na preloškom jugu postavljen kamen temeljac za novu višestambenu zgradu koja će se graditi iz programa POS-a.

Projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka Trinas projekt d.o.o., dok će radove, u ugovorenoj vrijednosti od 11.994.997,52 kune, izvoditi Zajednica ponuditelja Core upravljanje d.o.o. i Energo-S. Grad Prelog se odlukom Gradskog vijeća Grada Preloga obavezao nepovratno sufinancirati izgradnju višestambene građevine POS – a, u iznosu od 2.028.229,73 kuna. Stručni nadzor nad radovima vršit će tvrtka Eko – plan d.o.o., a vrijednost ugovorenog nadzora iznosi 114.000,00 kuna.

Projektirana zgrada sadrži 20 stambenih jedinica, 1 podzemnu i 3 nadzemne etaže, a predviđena je izgradnja građevinske bruto površine 2.180,26 m2 te korisne (neto) površine zgrade 1.377,49 m2. Prema projektu ulaz je sa zapadne strane, iz Ulice Matije Gupca.

Pješački ulaz u zgradu osiguran je preko dva glavna ulaza sa sjeverne strane zgrade, od kojih je jedan prilagođen osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti pa se do prizemlja građevine može pristupiti preko koso podizne platforme. U podrumu zgrade predviđena su parkirna mjesta te prostorija za bicikle i spremište.

Projektirano je ukupno 26 parkirnih mjesta, od čega je 17 smješteno u podzemnoj garaži. U prizemlju zgrade predviđena su spremišta za stambene jedinice, prostorije za otpad, zajedničko spremište te 6 stambenih jedinica, dok je na 1. katu i 2. katu predviđeno 7 stambenih jedinica po etaži.

U zgradi je projektirano ukupno 11 dvosobnih stanova kvadrature od 44 m2 do 53 m2, te 9 trosobnih stanova kvadrature od 66 m2 do 80 m2. Svaka stambena jedinica ima vanjski prostor: loggiu, a sve stambene jedinice su orijentirani prema jugu te se iz njih pruža pogled na jezero. Grijanje je predviđeno kao plinsko etažno grijanje, a svaka stambena jedinica je opremljena klima jedinicom.

Rok za izgradnju je 365 dana a kvadrat stana stoji 1350 eura.

 

Ostavi komentar