Referendum v Čakovco!!?

Verjem da ste čuli kak je to bilo v čakoskoj Tehničkoj školi? Đaki so gađali profesora z kredom i on jiv je zašinfal, ali je to ne bilo dosti pak jif je moral malo za vuho prijeti ili pak vrit vritnoti. Negda dok se tak nekaj pripetilo unda je profesor poslal đaka v kot i kaj je tam klečal na kuruzi, a denes ga toga nega. Denes profesor nesme poslati đaka na klečaje, a niti ga nega starinske kuruze štera je bila špičasta i zapičila se đako v kolena. Se je denes drugač, a i deca so drugačeša. A i mi roditeli na se drugač gledimo i ne verjemo kaj bi naša deca bila takša kaj bi profesor moral našemo deteto prikeliti jeno odgojno-obrazovno.

Dok se jet o v Čakovco pripetilo, zazvedili smo da saka škola v Lepoj našoj ima takšo deco kaj hičejo krede ili pak delajo nekaj drugo kaj ne spada v škole, a ruon tak i saka škola ima svojega Ferija šteri več nebre zdržati te dečje huncvutarije i unda se z decom spomina v štiri oke i to ne sam v razredo nek i v svojemo kabineto. Ne znati što je za to kriv, deca, roditeli, škole, profesori? Spituvlem sebe i vas: otkod polek tuliko dobrih i spametnih roditelov tak čuda hmanje i podhmajne dece? Kak je rekla teca Franca: za se je kriv kučni odgoj! Ne znati je li kučni odgoj more dojti na svoje tijam v školi?

Što zna kaj bi trelo naprajti kaj bi se to spremenilo? Ne znati kaj je zapraf preporod, očem reči, kaj je to školski preporod? To je dok profesor v rit vritne đaka i to sam zato kaj mo je of v rit hitil kredo! Kuliko vidimo da se se mota okoli riti i to moške. Ne znati je li so puce tuliko bolše kaj se ne morajo profesori baviti oko ženske ritice? Mortik bi se drugač završilo? Verjem da puce ipak ne hičejo krede, gumice, žvakače ili pak nekaj drugo profesorima v rit. A to kaj negda mortik dojdejo v minicaj, to je čistam nekaj drugo, makar se i minice nejvečpot motajo okoli ritice, ali ne moške nek ženske. Kuliko sam mel za čuti još se je nigdar ne pripetilo v školaj kaj bi profesor zašinfal puco zbogradi minice v školski klupi? Ili se je to ne pripetilo ili pak je to ne vum došlo? Brzčas bi trelo hititi krede vum škole!!??

Na drugoj strani, v Gospodarski školi, so čistam drugačeši profesori jerbo so i đaki dručačeši, rekla je teca Franca, kak sejaš tak i žješ. Najme kaj, tam je profesor Zvonko (makar je hajdi veliki, ali nešterni ga još navek zovejo Zvonkec) Siladijov šteri se z decom spomina kak z svojom, očem reči, svojom familijom. On vuči deco kaj imajo radi se ono kaj zraste na zemli ili pak na drevjo kaj bi rekli se kaj Božek da. Ovo leto ga bilo jako čuda, kaj čuda, prekpreveč jabuki pak jif je profesor Zvonko navčil da se z jaboki more naprajti sok, a posle toga vino i ocet, kaj žganico ne bom spominjal. Lepo je to kaj jif profesor vuči se ono kaj jim bode trelo za živleje. I nišči mo nikaj ne hiče v rit. A i Zvonkec ima svojega sadovjaka, a jako rad lovi naše ribe. Čim odide z škole mam se nekam otepe na zrak: ili v sadovjak ili pak na ribičijo. Zna on kaj je nejbolše za jegovo zdraviče i kam ga srčeko vleče!

Još navek se spominamo, dok nemamo ruon nikšega drugoga posla, kaj bode itak z tem našim, očem reči, pulskim Uljanikom. Težaki v Uljaniko štrajkajo i furt se nadjajo da bode se jive nevole (čitaj: peneze štere nemajo, a nucajo) rešil naš minister Darko Horvat Dobravski ili pak precednik Drašek Plenkovičov Briselski. Se probleme štere so na leta metali pod tepih ili pak v pelnico bi ve trebal nešči drugi v red dotirati, ali kaj težake nej nikaj pehal. Morem vam reči da so te težaki žilavi kak vrag, oni so dotirali do toga jerbo so, na leta, hodali na posel, a nejso nikaj delali. Očem reči, delali so sam ne na poslo. Saki je doma tiral svojega turizma i brigal se okoli fureštov, a na posel so hodali kaj so meli zdrastveno i kaj jim je radni staž išel, ali sam po zimi dok so turisti odišli dimo. Na dve strane so vlekli peneze, a ve nek jim mi shodimo kaj bodo i poštene penzije meli. Ne mi je moj črvek dal mira pak sam skubiceral kuliko naših težakov, očem reči, kuliko Međimurcov dela po železnim fabrikama? Morem vam reči da vejč naših ljudi dela pre „železnim“ gazdima nek jiv je v Uljaniko i sima ide dobro. Kaj znači to dobro? Si imajo posla i si težaki saki mesec dobavlajo plače i to čistam kredne, očem reči, takše kaj se stroške i se čeke poplatijo i još jim nekaj ostane za štrapac. I nišči ne štrajka. A ve bi još morali pomagati ove Uljanikove težake. Nek se saki briga za sebe. Po leti dok imajo furešte unda jim nikaj ne fali i nemajo čas niti štrajkati, a ve po zimi nemajo drugoga posla, pak bi šteli i kruha ober kolačov!

Si se zmislimo GeKaja, (prek sedem jezer težakov), eMTeČeja (prek tri jezere težakov), Metalca (prek sedemsto težakov), Hrasta (prek pecto težakov), Trgocentra (prek jezero težakov) i več ga ne niti jedne te fabrike, a nigdar smo ne štrajkali, nigdar smo ne nikaj štečili od naše Vlade i naših ministrov. A što nam je kriv kaj smo ne? A da smo je mortik bi bili i nekaj dobili? Kuliko vidimo v nami Međimorcaj je falinga i mi moramo iti na predelavanje. Mi sam plačamo v državno kaso (a i denes je tak), a nikaj ne iščemo nazaj. Pak so to i naši penezi!!

Furt nam nekaj jemlejo. Naša Vlada je ne zdrava ak ne rivle roko v naše žepe i vum nam vleče peneze štere si ostavlamo za stare dneve. Ve so pak zmislili da saki čovek šteri je navršil 67 let, a oče voziti auta mora iti k doktoro na preglede i vuglede. Neje to nikaj hudoga. Nesmo si jednako sposobni i jednako zdravi i tre nas z viziterati kaj znamo kakši smo i načem smo. Nek aute vozijo sam oni šteri so pri sebi. Tu se si slažemo, ali zakaj so doktori, očem reči, te pregledi tak dragi. Dok penzioner dojde k doktoro mora za vizipert dati skorom pol penzije. Pak ak je nešči delal duže od 40 let unda si je valjda zaslužil kaj ga jempot doktori preglednejo onak gešenk, a ne kaj mora pol prve penzije dati doktoraj. Ak se tu nekaj ne reši bodemo štrajkali kak ovi v Uljaniko.

Kuliko sam mel za čuti prepravla se referendum v Čakovco. Gracki oci so ne ruon nejbole sigurni kaj bi trelo naprajti v Čakovco, pak bodo pozvali Čakovčanke i Čakovčance, očem reči, svoje biračko telo, kaj oni rečejo de očejo kaj i kaj de očejo. Najme kaj, bode se spituvalo kaj ljudi očejo kaj bode na Macanovomo rokometnom igrališčo jerbo si gombajo protiv Mek Donajdsa, kaj se nej napravi z teniskim igrališčima i kaj očejo Čakovčari kaj bode v negdašjemo jezero polek Staroga grada. Verjem da so se to gracki oci dobro zmislili jerbo zakaj bi se ono delalo kaj nišči neče? Tre pitati biračko telo kak diše i kaj oče ak se oče ostati na vlasti i kaj jim bode dobro na ovomo sveto. Kak teca Franca lepo veli: Nek se čuje glas naroda, očem reči, biračkoga tela jerbo večina navek ima praf. I to tak dugo dok ne zahuza.

Furt poslušam, pak unda i čujem, kak Partija (čitaj: sdp) furt jača, kak se v Partijo zapišuvlejo furt novi ljudi. Ak ja to dobro razmem, partijci očejo reči kak oni čuda vredijo, kak dobro delajo i da so to ljudi prepoznali. Na ove sabornike kaj odhajajo z Partije k Bandičo se hiče drvje i kameje jerbo so se tobož prodali. Ne znati je li je to istina, nišči je ne priznal, ali je niti nišči ne rekel da je ne istina. Kak i navek, istina je negdi izmeđo. Prinas v Lepoj našoj je se kaj nekaj vredi negdi izmeđo. Morem vam reči da sam pred par dni došel v jeno čakosko krčmo čitat novine i na prvoj stranici je pisalo kak se broj partijcov povečal za prek sto. I to sam za mesec dni. Mam mi se je svečka vužgala i počel sam si gruntati kak Bernardič, Komadina i družina govorijo istino. Unda je došla konmobarica Julika i v red me posprajla: Gospon, pak nejte čitati te stare novine, to je naša gazdarica obloke prala pak so ji ostali na stolo. Ve vidite kak je Julika zabrenzala napredak partije?

Ostavi komentar