Orban pak senja Međimorje i Veliko Mađarsko!?!?

Esdepeovci na se mile načine napijajo i očejo kaj bi se prek noči zazvedilo što je itak kriv kaj so v splicki bolnici (čitaj: KBC Split) zamenili betežnike. Verjem da znate, da ste čuli kak so onoga betežnika šteri je ozdravil otpelali na grobje, a on šteri je hmrl je dobil otpusno pismo i pustili so ga dimo. Sa je sreča kaj je rodbina betežnikov se to postajla na svoje mesto, pak so na grobjo zamenili križa i zamenili papere v knigi pokojnih. Zakaj vam to pripovedam? Sam zato kaj je nejglasneši med esdepeovcima negdašji minister policije i policajov vu vladi Zorana Zokija Milanovića Ranko Ostojić šteri je niti den denes ne zavedil što je narisal svastiko na Poljudu pred utakmico naših labudoritašov z Italijom. Bil je minister i to jako dober, ak ne i nejbolši  (tak ga je bar falil Zoki), a neje za pet let uspel zazvediti što je itak narisal, očem reči, posejal to svastiko prek štere so se počeli svaditi kibici z Dalmacije (Torcida) i Purgeri (BBB) Zagreba. Kak „vuk“ dlako meja prek noči, on je pet let ne uspel rešiti svastiko, a ve bi štel kaj bi se se v splicki bolnici zazvedilo prek noč, oliti ta 5 minot.. Da je Ranko ravntel splicke bolnice siguren sam da se nigdar nej zazvedilo što je pravzaprav kriv kaj so zamenili te betežnike ili pak je sam nešči zamenil papere??!

Pred tjeden dni se so novine i si portali pisali, a si radijumi i se televizije hrumele o tomo kak je negdašji naš labodoritaš, a ve trener, Ognjen Vukojevič napal svojo ženo, kričal je nad njom i kajkaj toga joj je jo zgovoril. Ne smo se čuli kaj je zgovoril, kaj se nagražal, ali se zazvedilo da je došel dimo malo nakresani. Dok se je zazvedilo da je v sebi mel sam 0,6 promilov alkohola unda mi je čistam nikaj ne bilo jasno. Kaj se ide svadit ak je ne na radnoj temperaturi, očem reči, ak ima premalo maliganov v sebi. I ne sam to, ima fajno ženo štero ima rad i unda vleče na svajo z štere ne zna vum. Teca Franca je lepo rekla: – Dečec je morti bil dober labodoritaš, ali se ne zna svaditi z ženom. Za svajo mora biti čistam trezen kaj se more spametno spominati ili pak čuda bole pijan kaj more strpeti dok ga žena šinfa. Zna teca kak je črez pedeset let gospodarila z tetecom.

Neje za faliti, ali moram vam priznati kak sam zišel minulo nedelo. Nejpredi sam zakesnil na obed i to hajdi tak kaj je več i juha bila mrzla. Morete si pregruntati kak je žena bila vesela kaj mi je morala pretapljati juho i znova nositi obeda na stol. A unda sam i ja dolejal benzina na ogej: trupnul sam z vrati dok sam došel nutri i mam me je prestrlila z očima. Dok sam ja bil pre juhi (ne jezikovoj) odišla je na zahod i tam je vidla kak sam ne spustil desko predi nek sam napustil „mesto zločina“ i več znate da je ne mogla zdržati kaj mi nej to bar 7-8 pot rekla. Kaj malo popravim se ono kaj sa to nedelo zahuzal po obedo sam se prijel za pralo i opral sam posodo štero sam zmazal. Se je bilo vredo dok sam ne brisal posodo, podletela mi je kupica z rok i potrla se je. Nesam mel srečo jerbo je kupica bila z kompleta šteroga so ženi vnuki kupili. Ne moram vam reči da je žena mam skočila i prodeštvo je počelo. Se sam zmagadil, ali dok mi je rekla da sam nesposoben, a opral sam posodo, to sem ne mogel zmagaditi i moral sam nekaj reči. Na se zadje sam odišel po riti k meši jerbo kak smo se se glasneše spominali tak sam dobil z kuhačom po glavi. I tak je tua naša svaja završila. Neje to bilo nikaj strašno, ali je bilo po čeli i kam god sam došel si so vidli i si so nekaj pitali. I kaj mi je drugo preostalo nek sam priznal kak je moja žena čuda jakša od Vukojevičove Andreje i zato Ognjen zgledi čuda kredneše od mene. Več nigdar ne bodem trupkal z vrati, a verjem da mi več nigdar ne bode palo na pamet kaj bi pral posodo. Ve se čistam lepo vidlo kak sam ja ne za te posel!

V roke mi je došla diploma zagrebečkoga Filozofskoga fakulteta i morem vam reči da sam jeden čas ne veruval kaj sam videl. Oni šteri bi morali biti nejspametneši i nejbolši kaj se dotikavle našega hrvackoga pravopisa oni so zahuzali. Kuliko se ja razmem v naš pravopis mi pišemo nejpredi ime, a unda prezime, a ovi „Filozofi“ so napisali nejpredi prezime, pak unda ime. Ne znati kak je to muoči tak delati ak si zagrebečki fakulteti spadajo pod zagrebečko Sveučilište, a saki dela po svojemo. Kuliko vidimo prinas je se muoči i kaj nam je unda čudno kaj se drugi smejejo z nas.

Malo, malo pak mi z Lepe naše gledimo prek meje v Hungarijo jerbo tam prek je vekši red v državi nek prinas, tam hercuje Viktor Orban šteri se ili pak skorom se dela po svojemo i to tak da mo ovi v Evropi nikaj nebrejo. Naše žene velijo: Orban ima muda! Tak to bar nam, šteri gledimo, zgledi. No i te naš sosed Orban malo, malo pak pretira kaj se nas Međimorcov dotikavle. Najme kaj, lani je v jen hip doletel vum z kartom Velike Mađarske, av e pak pred tjeden dni pak je to karto zel vum z kištice i mahal je ne sam prem nami nek i prema Rumunima i Slovakima. Nikak nebre Viktor pozabiti kak je to bilo pred sto let dok je Mađarska bila Velika, a unda, posle Prvoga rata, so jim mirovnjaki v Trianono zeli se ono kaj je ne bilo jivo i se kaj so pozobačili dok so po Evropi trenerali strogočo. Dok tak Viktor nekaj hudoga seja unda zeme vum z kištice to staro mapo i grunta kak bi to bilo da bi pak bilo. I nikomo nikaj. Ali, kuliko vidimo, te naši sosedi so si vražji, Orban bi štel za sebe celoga hatara od Međimorja do Baranje z celim falatom zemle štera se debelo drži za Dravo, a z druge strane ovi v Srbiji još navek senjajo mejo Virovitica-Karlovac-Karlobag, a niti Crnogorci nebrejo sam tak gledati prek meje prema Dubrovniko kaj jim nej zaigralo junačko srce i ne bi sline išle. Ne znati kak bi to si k nam gledali, kak bi se si zapasli po ovomo našemo hataro? A kaj bi se pripetilo ak bi nešči od nas v Lepoj našoj zel vum staro karto na šteroj je Lepa naša bila Velika i to tijam do Drine. Si znamo da je negda bila meja na Drini, da so Srem i Bačka bili naši, da je Trst bil naš, da je Neum bil v Lepoj našoj ruon tak kak i Boka Kotorska. Morete si gruntati kakša bi buka i galama bila da bi vum zišla takša karta. Si okoli nas bi kokodakali i takšo buku naprajli kak sto kokoši v jenomo malomo kočeko. To se okoli nas je bilo naše, a ono kaj so Mađarima zeli to je ne bilo jivo nek ljucko. Si znamo da so Mađari hercuvali z Međimorjem našim malim cirka 700 let i makar oni to nebrejo nikak zabiti, ali Međimorje je nigdar ne bilo Mađarsko. Kuliko vidimo i v toj EU demokraciji jenima je se dopuščeno, morejo se šeputi kak purani, a mi drugi furt moramo nekoga pitati ak očemo nekaj reči. Niti med evropskim cvetjom ga ne pravice.

Moram vam priznati da je nekvekša kaštiga štero nam je korona donesla bila karantena, štera je trajala cirka dva mesece. Tre deti roko na srce i priznati da ga za to vreme bilo jako malo svaji med možima i ženama, ali vam ne bi mogel reči komo bi to trelo zafaliti. Ali, sejeno, neje lefko zdržati z ženom v hiži dva mesece, a imaš prostora za laufanje kak hokejaški golman. Verjem da znate kak dugo traje jena vura dok si sam z ženom vu hiži, a i te dnevi v karanteni so trajali, kak i oni predi,  24 vure.

Što je zdržal z ženom 50 dni v karanteni ne da se mo bodo priznala prava braniteljov nek mo se bode priznal status logoraša!!

Čim se je k nam v Lepo našo dotepla koron Vlada je bila široke roke, a naš penežljivi minister Zdravkec Maričov je odvezal vrečo i daval je peneze sima šteri so ostali brez posla, očem reči, neso delali zbog korone i karantene. Minister i Vlada so to vredo naprajli, ali nešterni so ne zdržali. Tak se je i Severina mam dotepla z Beograda čim je to čula i došla si je po svojih 3.250 kuni. Bogica mala, i jeni šparavec je presušil! Ne bodete veruvali i Škorijova žena je ruon tak došla po svojega resa. Tre zeti dok se penezi delijo. Nigdar se ne zna kak korona more dugo trajati, a nišči ne zna kuliko ga penez v državni kasi?

Ostavi komentar