Sve više nezaposlenih žena, a muškaraca sve manje

nezaposleni
Ilustracija: Kad žene izgube posao u određenoj dobi teško pronalaze novi

Krajem kolovoza 2019. godine u evidenciji Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavnaje  je bilo 2.199 nezaposlenih osoba. Broj nezaposlenih smanjen je u odnosu na kolovoz 2018. godine za 11,6 posto, dok je u odnosu na prethodni mjesec došlo do porasta nezaposlenih za 2 posto.

U strukturi  u ukupnom broju nezaposlenih žene čine 60,5 posto(1.331) ukupne nezaposlenosti, a muškarci 39,5 posto nezaposlenih osoba (868), što je na razini prethodnog mjeseca. U kolovozu 2018. godine udio nezaposlenih prema spolu bio je 58,5 posto žena naspram 41,5 posto muškaraca.

U kolovozu je iz evidencije nezaposlenih izašlo 267 osoba,  od čega 166 osoba zbog zaposlenja. Na temelju radnog odnosa zaposlene su 142 osobe dok su 24 osobe  zaposlene na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima..

Standardno za Međimursku županiju najviše  je zapošljavala prerađivačka industrija – 48 osoba, trgovina – 21 osoba, djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 13 osoba i  građevinarstvo – 10 osoba.

Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije je iz ostalih razloga rada brisana 101  osoba, i to uglavnom zbog odjave s evidencije (26), neaktivnog traženja posla/neraspoloživosti za rad i to zbog neizvršavanja individualnih konzultacija-12, neodazivanja na individualno savjetovanje – 25, neraspoloživosti za rad – nemogućnost kontaktiranja – 4 ili neraspoloživosti za rad – neodazivanje na poziv Zavoda radi obrazovanja – 4, te ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu – 13 i umirovljenja – 6.

Tijekom kolovoza u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 310 osoba. Broj ulazaka smanjen je u odnosu na prethodni mjesec za 39,3 posto) i kolovoz prošle godine  za 12,2 posto. Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 159 osoba ili 51,3%. Nadalje, 96 osoba evidentirano je iz neaktivnosti, 49 osoba direktno iz redovnog školovanja, a preostalih 6 osoba ušlo je u evidenciju iz nekog drugog oblika rada.

S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja direktno iz radnog odnosa najviše osoba evidentirano je iz prerađivačke industrije – 45 osoba, trgovine – 21 osoba, građevinarstvo – 20 osoba djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane –  18 osoba i obrazovanja 14 osoba.

 

Ostavi komentar