Sve je veći broj žena u poduzetništvu

Prezentacija o ženama u poduzetništvu

U petak je u organizaciji Woman in Adria održana prva konferencija za poduzetnice u Čakovcu. U zadnjih nekoliko godina održano je dvadesetak konferencija diljem Hrvatske na kojem se poduzetnice upoznaju s važnim informacijama za njihovo poslovanje.

Ove konferencije usmjerene su na edukaciju, umrežavanje i pokretanje dijaloga s lokalnim vlastima o mogućnostima potpore i specifičnostima ženskog poduzetništva.

Na konferenciji u Metalskoj jezgri u Čakovcu sudjelovalo je tridesetak poduzetnica, a podršku im je dao i Tomislav Marković, voditelj Područnog ureda HBOR-a za sjeverozapadnu Hrvatsku.

Prema nekim podacima u Republici Hrvatskoj ima preko 70 tisuća poduzetnica, a iz godine u godinu primjećuje se pozitivan trend sve veće sklonosti žena prema poduzetništvu, uvodno je naglasio Marković.

Nadam se da kao jedan mali poticaj, kao ohrabrenje svima vama, u vašem daljnjem radu i donošenju odluka, može biti informacija da je na čelu HBOR-a, jedine razvojne banke u Hrvatskoj, nalazi se poslovna žena Tamara Perko, dodao je.

Marković je pojasnio da HBOR pruža potporu stvaranju novih vrijednosti temeljem znanja, kulturnog nasljeđa i prirodnih resursa s ciljem održivog i ujednačenog razvoja svih područja Republike Hrvatske te promiče njezine strateške ciljeve, promovira zaštitu okoliša, rješava tržišne nedostatke te razvija nedovoljno razvijene tržišne niše.

Misija je proaktivna potpora razvoju Hrvatske pa tako i ženskog poduzetništva, a ta je potpora regionalno još snažnija sa šest područnih ureda HBOR-a,  rekao je Marković koji je poduzetnicama na skupu u Čakovcu predstavio programe „Žene, mladi i početnici“ te „Investicije privatnog sektora“.

Ostavi komentar