ŠTRIGOVA: Sljedeće godine poticaji i za nasljeđene nekretnine

Općinsko vijeće Štrigova

Općinsko vijeće Štrigova donijelo je izmjene i dopune Mjera za ostanak mladih u Općini Štrigova, koje se tiču poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Štrigova koje su stečene nasljeđivanjem ili darovanjem. 

Općina će korisnicima poticaja koji su tijekom tekuće kalendarske godine kupnjom, darovanjem ili nasljedstvom stekli nekretninu koju namjeravaju urediti za stanovanje ili izgraditi novi objekt dodijeliti poticaj u iznosu od 30.000 kuna. Onim mještanima koji namjeravaju izgraditi novi objekt na čestici na kojoj nikad nije bio stambeni objekt, dodijelit će se poticaj u iznosu od 20.000 kuna, dok će se korisnicima poticaja koji su kupili, naslijedili ili darovanjem stekli stan dodijeliti 15.000 kuna. Sredstva će se uplatiti na račun korisnika. Poticaj se može ostvariti samo jedanput.

Ostavi komentar