Srčanim bolesnicima hitni tim čakovečkih kardiologa dostupan 24 sata

intervencijski kardio tim27
Predstavljanje hitnog intervencijskog kardiološkog tima

Od 1. prosinca ove godine čakovečka Županijska bolnica postaje jedan među 10-tak primarnih intervencijskih kardioloških centara s organiziranim neprekidnim intervencijskim hitnim kardiološkim timom. Dostupan tim se organizira s ciljem pravovremenih koronarnih intervencija koje obično iziskuju otvaranje koronarnih žila i postavljanje stenta. Tim čine specijalist kardiolog, prvostupnik radiološke tehnologije i prvostupnik sestrinstva.

Time naša bolnica postaje najbliži centar za intervenciju za brojne pacijente koji su dosada bili prevoženi kolima hitne medicionske pomoći u KB Dubrava u Zagrebu.

Ostavi komentar