Međimurski demokratski savez održao godišnju skupštinu

MDS šalje priopćenje za medije koje u nastavku u cijelosti objavljujemo.

Protekle nedjelje je, na Marini u Prelogu, održana redovna Godišnja-izvještajna skupština Međimurskog demokratskog saveza. Skupštini je prisustvovalo pedesetak izaslanika iz ogranaka MDS-a, a pozdravili su je i gosti, predstavnici koalicijkog partnera, Mladen Novak i Mario Medved, predsjednici županijske i čakovečke organizacije SDP-a.
O radu MDS-a, između dviju Skupština, izvješće je podnio predsjednik MDS-a Željko Pavlic, iz kojeg izdvajamo najbitnije dijelove:
„Prethodna skupština održana je prije točno godinu dana, i u tih godinu dana nastojali smo izvršiti što više aktivnosti koje smo si prošle godine i zadali u Planu rada, a podijelili smo ih u tri grupe: političke aktivnosti, zaštita okoliša i očuvanje kajkavskog jezika. Sa zadovoljstvom mogu ustvrditi da smo većinu zadanih aktivnosti i izvršili. Pa mi dopustite da nabrojim one najbitnije;
Održali smo pješačenje uz rijeku Muru, kod Muršćaka u Domašincu, uz poruku da treba zaštititi i očuvati rijeku Muru i zaustaviti gradnju hidroelektrana u Sloveniji.
Održane su promocije slikovnice „Mišeki“, pisane na kajkavskom jeziku, autora Božidara Glavine iz Preloga, čime smo upozorili na potrebu očuvanja kajkavskog jezika, njegovih međimurskih izričaja, i njegovu prezentaciju posebno dječjoj populaciji.
Održan je sada već tradicionalni Turnir u beli u Caffe baru Kiš u Čakovcu, čiji prihod se uplaćuje u Fond MDS-a za stipendiranje međimurskih studenata. Na ovom turniru prikupljeno je 1.500 kuna.
Dodijeljene su nagrade najboljim studentima Međimurskog veleučilišta. Ove godine nagrade su dobili Sebastijan Sakač iz Grkavešćaka, Valentina Pongrac iz Donjeg Mihaljevca i Robert Horvat iz Peklenice.
Obilježili smo godišnjicu donošenja Deklaracije o jedinstvenosti Međimurja, koja je na prijedlog MDS-a jednoglasno usvojena u Skupštini Međimurske županije, kao jedan od najvažnijih dokumenata ove institucije, kojim se zahtijeva očuvanje regionalnog statusa Međimurja.
Obilježili smo Međunarodni dan žena, 8. mart, već tradicionalnim darivanjem žena cvijećem od papira koje izrađuje Terezija Pavlic iz Svete Marije.
Obilježili smo i 14. Godišnjicu MDS-a.
U proteklom razdoblju nastojali smo, konferencijama za medije i priopćenjima, reagirati i upozoravati na položaj Međimurske županije u odnosu na centralnu vlasti druge regije, a posebno na problem malih plaća u Međimurju, pa evo nekih naslova iz medija: „Za veće plaće u Međimurju!“, „Cjenovni udar na Međimurje“, „Međimurcima male koristi od porezne reforme“, „Brodogradnja u Međimurju!“ itd.
Možemo izraziti i zadovoljstvo i aktivnošću naših vijećnika u općinskim, gradskim i županijskim skupštinama gdje nas predstavljaju; Zlatko Korunić u Svetom Juraju u Trnju, Željko Ciglarić u Nedelišću, Andreas Lisjak u Svetoj Mariji, Josip Požgaj u Čakovcu, odnedavno Martina Cimerman Teljega u Murskom Središću i Željko Pavlic u Skupštini Međimurske županije.
U Skupštini Međimurske županije, koja je najbolje praćena, nastojimo biti što vidljiviji i aktivniji, što preko pitanja u aktualnom satu i raspravama po točkama dnevnog reda. Na aktualnom satu postavljeno je desetak pitanja kojima upozoravamo na probleme koji opterećuju nas Međimurce u svakodnevnom životu: od stanja u željezničkom prometu i prometne izoliranosti Međimurja, neikorištenosti međimurskih osnovnih škola, pitanja sigurnosti u Međimurju pa do mogućnosti vraćanja šalterske službe Elektre u Čakovec. Također pokrenuli smo i inicijativu za pomoć roditeljima za nabavu udžbenika za srednjoškolce, koju ćemo ovih dana i nastaviti.“
Na Skupštini su prihvaćena i Izvješća predsjednika Vijeća MDS-a, rizničara i predsjednika Nadzornog odbora, a usvojen je i Plan rada i Financijski plan za 2019. godinu.

Ostavi komentar