Grupni rad liječnika i posebna dežurstva novitet u radu primarne zdravstvene zaštite

doktori grupna praksa
Župan Matija Posvec, ravnatelj doma zdravlja dr Branko Vrćić i Zrinko Karlović

S 200.000 kuna Međimurska županija financira održavanje grupnog rada liječnika. Od 01. siječnja 2020. godine provodi se posebno dežurstvo u djelatnosti opće/obiteljske medicine u Domu zdravlja Čakovec financirano od strane HZZO-a, a prema mjesečnom rasporedu provođenja posebnog dežurstva, obavljaju ga liječnici obiteljske/opće medicine zaposlenici Doma zdravlja te ugovorni privatni zdravstveni radnici koji obavljaju djelatnost u ordinacijama,- objasnio je ravnatelj Doma zdravlja Čakovec Branko Vrčić, dr. med. na konferenciji za medije. Nastavno na to Međimurska županija osigurala je sredstva za posebno dežurstvo u iznosu od 200.000 kuna, a navedeni iznos obuhvaća i održavanje grupnog rada doktora opće/obiteljske medicine koji se organizira s ciljem osiguranja dostupnosti zdravstvene zaštite.

Radom u grupi doktori opće/obiteljske medicine osiguravaju zamjenu svojim pacijentima za dane kada ne rade, a što je s obzirom na zemljopisne i objektivne potrebe stanovnika Međimurske županije, nužno i svrsishodno. To znači da će svake subote raditi barem jedan tim te će pacijenti bilo kojeg liječnika člana grupe imati mogućnost pregleda tijekom jutarnje smjene, u vrijeme kada rade i lokalne ljekarne. Ugovor o sudjelovanju u posebnom dežurstvu i održavanju grupnog rada liječnika potpisao je župan Međimurske županije Matija Posavec s predstavnikom koncesionara Zrinkom Karlovićem, dr. med. koji je kazao kako će se ovim načinom rada liječiti stanja pacijenata koja nisu hitna, no postoji realna potreba za liječničkom intervencijom. Primjerice, kada je pacijent vraćen iz bolnice s otpusnim pismom na kojem se traži da odmah počne uzimati terapiju, a njegovom je liječniku završilo radno vrijeme, pacijenta će primiti drugi liječnik, člana grupe iz suprotne smjene. Informacije o posebnim dežurstvima i održavanju grupnog rada liječnika mogu se provjeriti na službenim web stranicama Doma zdravlja Čakovec, a u nastavku donosima popis grupa: grupa Čakovec, grupa Goričan – Donji Kraljevec, grupa Gornje Međimurje, grupa Mala Subotica-Orehovica-Belica-Domašinec-Podturen-Pribislavec, grupa Prelog te grupa Sveta Marija-Donji Vidovec-Donja Dubrava-Kotoriba.

Na vama će biti da provjerite ako vaš liječnik ne radi, tko ga iz te grupe u kojoj je vaš liječnik ga mijenja. Malo komplicirano, ali tako su se dogovorili.

 

Ostavi komentar