Predrag Kočila podnio je kaznenu prijavu protiv Stjepana Kovača

Stjepan Kovač Predrag Kočila
Stjepan Kovač i Predrag Kočila

Na relaciji Predrag Kočila i Stjepan Kovač i dalje nema mira.

Kočila, nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću Grada Čakovca, podnio je kaznenu prijavu protiv čakovečkog gradonačelnika Stjepana Kovača (SDP).

Kočila je kaznenu prijavu podnio zbog dnevnica za Romana Bogdana i Davida Vugrinca.

Podsjetimo, početkom veljače Stjepan Kovač je tužio Predraga Kočilu jer smatra da vijećnik iznosi neistine na postovima na Facebooku.

>> Evo zašto Stjepan Kovač tuži Predraga Kočilu

Da je podnio kaznenu prijavu protiv Kovača u telefonskom razgovoru potvrdio nam je sam Kočila. Ipak, o cijeloj je stvari javnost obavijestio postom na Facebooku jučer, 11. ožujka, a za Međimurske novine kazao je da je prijavu podnio pred oko mjesec dana.

Prenosimo post Predraga Kočile kojim on objašnjava razloge podnošenja kaznene prijave:

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

obavještavam Vas da sam kao nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću Grada Čakovca, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske podnio Kaznenu prijavu protiv gradonačelnika Grada Čakovca g. Stjepana Kovača zbog isplate dnevnica zamjeniku gradonačelnika Grada Čakovca g. Romanu Bogdanu i pročelniku Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove Grada Čakovca g. Davidu Vugrincu tijekom službenog putovanja u Izrael, KiryatTivon u kojem su boravili od 10. travnja do 18. travnja 2016. godine, obzirom da smatram da je gradonačelnik kao službena i odgovorna osoba počinio kazneno djelo protiv službene dužnosti zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. Kaznenog zakona.

Naime, zamjeniku gradonačelnika i pročelniku je za navedeno razdoblje službenog putovanja u Izrael isplaćena dnevnica svakome u iznosu od po 3.923,42 kn odnosno ukupno 7.846,84 kn, čime su, smatram, osim navedene odredbe Kaznenog zakona RH u najmanju ruku prekršeni još i Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dohodak kojima se detaljnije uređuju pravila o isplati dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu za korisnike državnog proračuna, kao i Uredba o izdacima za službena putovanja u inozemstvo. Sve je uredno odobreno od strane službene i odgovorne osobe gradonačelnika Grada Čakovca g. Stjepana Kovača, što je i temelj podnošenja ove kaznene prijave.

O kršenju gore navedenih propisa prijavu sam podnio i Ministarstvu financija RH, inspektoru za proračunski nadzor.

Zbog svega gore navedenog smatram da su u opisanom djelovanju gradonačelnika kao službene i odgovorne osobe ostvarena sva bitna obilježja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti, jer smatram da je službena i ovlaštena osoba u osobi gradonačelnika iskoristila svoj položaj i ovlast (odobravajući isplate dnevnica na koje adresati nemaju pravo prema gore navedenim propisima), te isplatom dnevnica iz gradskog proračuna drugim osobama (g. Romanu Bogdanu i g. Davidu Vugrincu) pribavila nepripadnu korist bez pravne osnove i prouzročila štetu proračunu Grada Čakovca.

Napomenuo bih da je g.Romano Bogdan samovoljno u gradsku blagajnu kasnije u potpunosti vratio dobiveni novac za dnevnice.

Pošto se radi o financijskim sredstvima iz gradskog proračuna, pa samim time o financijskim sredstvima svih građana, a s obzirom na činjenicu da na moja pravovremena i opetovana upozorenja na protupravnost takvih postupanja nije bilo odgovarajuće reakcije (o čemu postoje čak i medijski napisi i aktivnosti na sjednicama Gradskog vijeća), kao građanin i vijećnik u Gradskom vijeću bio sam primoran DORH-u podnijeti kaznenu prijavu.

Ostavi komentar