VJEŽBA u Savskoj Vesi: Požar nastao zbog pogreške servisiranja građevinskog stroja!

Temeljem programa rada VZG Čakovca za 2019. godinu a u suradnji s DVD-om Savska Ves održana je taktičko pokazna vježba evakuacije, spašavanja i gašenja požara u kojoj su sudjelovale članice Operativnog područja CENTAR, točnije DVD-e Savska Ves, DVD Čakovec, DVD Pustakovec-Buzovec-Putjane, DVD Strahoninec i JVP Čakovec te djelatnici trgovačkog društva Međimurska hidrogradnja. 

Tijek i pretpostavka same vježbe je uslijedila nakon što se u servisu tijekom pregleda građevinskog stroja, a zbog pogreške i nestručnog servisiranja nastao je požar papira i kartona koji su se nalazili u blizini samog stroja. Požar otkriva djelatnik tvrtke i telefonski obavještava JVP Čakovec, uzbunjuje djelatnike tvrtke koji sami pokušavaju ugasiti nastali požar. Zbog prevelike topline i temperature koja nastaje prilikom požara, kao i panike ostatka djelatnika nastaje metež u dvorištu tvrtke te dolazi do sudara radnog stroja i osobnog vozila, a uslijed čega i do priklještenja jednog djelatnika. Požar se širi na krovište radione, te zbog velike količine dima koji se šire u kancelarijske prostorije djelatnici tvrtke ne mogu napustiti prostorije pa ih treba evakuirati pomoću aparata za zaštitu dišnih organa i izvršiti provjetravanje prostorija. U dvorištu nalaze se spremnici lako zapaljivih tekućine od kojih se je jedan zapalio te je potrebne izvršiti njegovo gašenje i hlađenje ostalih.

Cilj same vježbe je uvježbavanje vatrogasnih postrojbi kao i zaposlenika tvrtke Međimurska hidrogradnja kako pravilnim, efikasnim, stručnim i kvalitetnim načinu odraditi evakuaciju ugroženih osoba, spašavanje i gašenje eventualnog nastanka požara s što manjim posljedicama, a samim time provjerava se vatrogasna oprema, spremnost vatrogasaca, uzbunjivanje, zapovijedanje i koordiniranost cjelokupnog sustava vatrogasne djelatnosti. Vježbom je zapovijedao Zapovjednik VZG Robert Meglić.

Sami tijek vježbe pratili su Predsjednik VZG Čakovca Mario Medved, Predsjednik Vijeća Grada Čakovca Jurica Horvat, zamjenik Predsjednika VZG Čakovca Srećko Mrazović, Predsjednik VMO Savska Ves Predrag Vabec i predstavnica tvrtke Ines Belalov Dovečer koji su pohvalili samu vježbu, kao i sve vatrogasce.

 

Ostavi komentar