U Čakovcu klizalište ove godine podno zidina Starog grada, tko će ga organizirati?

Klizalište Čakovec
Lanjsko klizalište na Trgu Republike

Grad Čakovec je 9. studenog objavio “Poziv za iskazivanje interesa organizacije interesa klizališta u gradu Čakovcu”.

Poziv je namijenjen investitorima, pravnim osobama zainteresiranim za organizaciju klizališta u Gradu Čakovcu u vremenskom periodu od 15. prosinca 2018. do 15. siječnja 2019. godine.

Ove je godine Grad Čakovec je za postavljanje klizališta predvidio lokaciju u Perivoju Zrinskih, sjeverno jezero podno zidina Starog grada Čakovec. Zainteresirani partner mora osigurati kompletnu postavu i organizaciju klizališta dimenzija najviše 800 m2, te sve popratne sadržaje.

Prema ovome klizalište se s Trga republike seli u Perivoj Zrinskih.

Nakon prikupljenih ponuda za iskazivanje interesa temeljem ovog Poziva, Grad Čakovec namjerava pozvati zainteresirane na podnošenje konkretnih ponuda za realizaciju planirane investicije putem Javnog natječaja. Iskazivanje interesa na temelju ovog poziva ne stvara obvezu sudjelovanja ponuđača u konačnom natječaju, niti stvara obvezu Gradu Čakovcu da raspiše natječaj.

Pismo u kojem se izražava interes potrebno je dostaviti na adresu: Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, 40 000 Čakovec, u zatvorenoj omotnici, na kojoj je napisana adresa ponuđača s naznakom: Ponuda za iskazivanje interesa – klizalište“ – ne otvaraj. Poziv je otvoren 10 dana od objave, odnosno do 20. studenog 2018. godine.“

Podsjetimo, i Varaždin ove godine seli klizalište kod Starog grada u Varaždinu. Tamo je nastala prilična “bura” kod građana jer je za potrebe klizališta bagerom skinuta trava na jednom dijelu kod Starog grada. Iako se prema objašnjenju sve odvilo prema dopuštenju konzervatora, mnogi i dalje to smatraju oštećivanjem.

Tek treba vidjeti kako će cijela stvar proći u Čakovcu.

Ostavi komentar