Čakovečko gradsko vijeće u četvrtak donosi odluke elektroničkim putem

gradsko vijeće čakovec
Gradsko viječe u četvrtak će biti održano na daljinu.

Čakovečko gradsko vijeće u četvrtak zasjeda elektroničkim putem zbog mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja. Odlučili su se za tu mogućnosi  prema uputama Ministarstvo uprave da se održavanje sjednice predstavničkog tijela može održati izjašnjavanjem putem e-maila.
Za sjednicu je predložen slijedeći dnavni red: Usvajanje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 2019. godinu i raposdjeli rezultata poslovanja. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca. Osnivanje Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.
Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu pomoć za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID19 . Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2020. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca.Davanje Prethodne suglasnosti na statute osnovnih škola kojima je osnivač Grad Čakovec i donošenje Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama.

Ostavi komentar