Pred sto let smo ftrgli mađarskoga jarma

Kaj bom vam rekel, ovi naši izrelsko-američki reoplani ido pomalem krajo, očem reči, dnevi so odbrojeni i črez par dni se bode znalo je li bodo po naši nebi leteli reoplani F-16 ili pak bodo nešterni drugi meli to privilegijo kaj se bodo vozičkali po našemo modromo nebi. Čim je tua trakavica došla skorom do kraja trelo je nekaj drugo zmisliti kaj nam Međimorcaj i našim sosedima v Lepoj našoj, z šterima smo si mi odnavek bili zdobra, ne bi bilo predosadno i kaj nedaj Božek ne bi meli o čemo tračati ili pak se o čemo spominati. Kak as na cener pojavil se je, a što bi drugi, vodeči „seljak“ v Lepoj našoj Krešo Beljak. Što o čemo, a on o poštejo, očem reči, počel je na red pobirati grackoga načelnika belog Zagreb grada i sabornika Milančeka Bandiča. Najme kaj, si znamo da Milančekova stranka jača z dena v den jerbo si saborniki šterima ne paše tam deso zebrani dohajajo k Milančeko i tam nejvečpot najdejeo svoje demokracko i saborsko sunce štero greje ruon onak kak so si lutajoči saborniki i zamislili da so genuli v politiko. Kak bi to rekli v kvizo, pitanje za 100 kuni glasi: Kaj itak Milančekova stranka ima, a kaj druge nemajo? Ve vidite, to je pravzaprav glavno pitanje na štero je prvi i vodeči „seljak“ ne mogel odgovoriti pak je v pomoč pozval Uskoka. Je li so ovi v Uskoko spametneši bodemo zazvedili črez par dni dok pretepemo se ono kaj znamo, a još čuda bole ono kaj ne znamo. Nebre biti v Lepoj našoj mir i tišina jerbo smo mi takši ljudi kaj moramo pomagati političaraj i rešavati važne ak ne i nejvažneše političke probleme ne sam Međimorja nek i širje.

A zakaj saborniki odhajajo od Bandiča? Velijo da je to trgovačka stranka? Pak so to znali i unda dok so dohajali. Što bi ga znal kaj bode z toga zišlo. Dok dojde krajo te prelazni rok, dok si dojdo šteri kanijo i dok si odidejo šteri si gruntajo da jim bode drugdi bole unda se bodo znova brojile roke i stopram se unda bode vidlo što je išel nekam zbogradi toga kaj mo politika ne paše, a što je to delal z figom v žepo. Čim se to prebroji unda se bode vidlo je li Plenki ima dosti roki ili bode moral pak iti v šoping. V toj našo politiki se furt pripeti nekaj novoga, a se to mi plačamo.

Dok bodete čitali ovo moje premišlavanje več bodete znali da je naša fajna precednica Kolinda bila prinas v Međimorjo, prinas v Čakovco i to na obiležavanjo 100-letnice otkak smo zanavek rekli zbogom Mađar orsago i odišli na svoje kam smo odnavek pripadali. Precednica je zazvedila kuliko nam znači te den i došla je kaj bode bole svetešji i još bole fajneši. Kuliko nam Međimorcaj znači te den prepoznali so i naši saborniki šteri so 2005. leta zdigli roke kaj bode te den Spomenden na se ono kaj se je pripetilo v zadje dneve 1918. leta i v prve dneve 2019. leta, a kaj je predložil, vu ono vreme, naš sabornik Dragec Lesarov.

Precednica je prepoznala kaj nam znači te den, te Spomenden, ali mi Međimorci se ruon ne držimo kcoj kak bi trelo. Da so se naši Međimorci tak držali kcoj 1918. leta još bi najbrž i dendenes bil pod Mađaraj. Čakoska Matica Hrvacka je priprajla Znanstvenoga skupa o toj 100-letnici i morem vam reči da je ne bila prevelika stiska v Staromo grado de je te skup bil. A melo se je kaj čuti. A oni šteri so nejbole trebali dojti, a to so prosvetari, jif je ne bilo niti za lek. Profesorov povjesti niti za lek ak ne računam one šteri so bili za govornicom. Si znamo da je ve zimsko ferje, ali sam za deco, a ne i za prosvjetare, ali kaj bi oni ve došli dok ne morajo i dok jif je ne nišči pozval i nišči jim je ne napisal potnoga naloga. Pitam vas lejpo, sebe i vas, a kak bodo oni deco nekaj navčili ak ne dojdejo kaj bi nekaj spametnoga čuli i to nekaj kaj so do ve ne znali? A, to znamo si, ono kaj čovek ne zna nebre prenesti nekomo drugomo. Najgerek sam ,jako sam najgerek, Županija organizera se te fešte, obslužavle Spomenden, škole so županiske, a prosvetarov nigdi, župan pozove precednico, a precednica je naša i hrvacka i ona dojde. Najte me nikaj pitati jerbo bodem povedal ono kaj mislim, a to nečem, mogli bi me vi krivo razmeti. A na Znanstvenomo skupo so lejpo rekli da mi Međimorci moramo i dale biti si skupa i jednstveni kak smo to bili pred 100 let ak očemo nekam dale dojti.  

Puce z našega međimorskoga Muzeja so preprajle jano jako fajno izložbo na šteroj smo mogli zazvediti se ono kaj se je pripetilo pred sto let. Čuda je onih šteri ne došli. No, izložba bode još hajdi dugo otprta tak da bodo jo mogli videti si šteri kanijo i imajo voljo. Pak so ne valjda puce delale izložbo sam za sebe? Nekaj se je pripovedalo da je na izložbo bil pozvani i mađarski precednik Viktor Orban, ali je ne došel. I bole. Dok bi zazvedil da je Međimorje negda bilo jivo i to hajdi dugo, mortik bi i on pak štel preseliti mejo z Mure na Dravo. Bole ne pehati.

Neje lefko biti političar, a vum teško je to biti v Doljnji Dobravi. Nejpredi so opčinski večniki ne zglasali proračuna za ovo leto, pak so unda morali iti na popravni. Fkanil bi se saki šteri si je gruntal da bode to lefko prešlo. Neje prešlo lefko, ali je prešlo: proračuna so zglasali, ali so ostali brez precednika Veča. Videl je gospon Mikulan da je to preteški posel za jega pak je hitil puške v kuruzo i to predi nek je i sesija završila. Čoveko se je nekaj fest zamerilo? Najbrž je celo noč ne spal sam kaj ne bode v krivomo cajto roko zdigel. A i herc mo je počel nekaj trokerati. I zato je napravil tak kak je napravil i ostavil je opčino opčinarina i sima onima šteri imajo jakše srce i stabilnešega tlaka. Najbrž čovek zna kaj je nejbole za opčino, kaj za načelnika, a kaj pak za jega.

Na Staro leto nejbole se je skazala štrigoska Mađerka. Saki je mogel dojti na Mađerko, očem reči, jeni breg i nikomo je ne rekla ne. Rečite mi, prosim vas lejpo de još moči najti takšo. Kuliko sam mel za čuti, si Međimorci na brežnomo hataro šteri držijo do sebe so došli na Mađerko i jeni breg i bilo dosti za se. Si so dobili i za nikoga je ne sfalilo. I unda bode nešči rekel kak so Mađerke ne prave žene. Naši stareši so navek znali govoriti kak je z Mađerkama navek bilo veselo, žjimi so se mogli se dospomenuti jedino so Mađari delali probleme. A kaj se od jif drugo moglo očekivati? Mađari kak Mađari! Nebudete veruvali, ali je došel i gospon savršeni. Čul je da so Međimurke jako fajne žene pak si je došel zbirat. Ne znati kak je zišlo, ali niti jena se je ne pofalila da je bila zebrana. Več bode vum zišlo, več se bode zazvedilo, kak se je i za Mađerko.

Nebrem veruvati, ali ovi naši statističari so potrefili, očem reči, pogunuli so kuliko bodemo mi Međimorci skupa z prvim sosedima Hrvatima potrošili za minule svetke. Ne sam da so potrefili nek smo mi potrošili još vejč nek so oni splanerali. I to ne malo nek smo potrošili prek milijardo kuni vejč. Ve vidite, furt jafčemo i cendramo kak smo bokci, kak nemamo peneze, a unda dojdo svetki i penezi se navek najdejo i to kak za ono kaj tre tak i za ono kaj nam ne tre. Kak i navek. Neje ruon navek važno je li nam neka treba ili ne, ali ak je fal unda kupimo makar posle hitimo fkrej. Kaj me gvinta: pak otkod nam bokcima tuliko penez? Brzčas smo pak i štonfe spraznili?

Ostavi komentar