Nejpredi tre glasa dati, vino, šibe i ribe nek počakajo

V nedelo pred nami idemo pak glase davat. Zbiramo ove naše gastarbajtere šteri bodo išli v Evropo, v Brisel, v dero i kruha služit. I to ne kakšega god nek onoga nejbolšega. Zato je i je tak velika stiska na listeko. Listek je veliki, prekprokleto veliki, ali je stiska još i vekša. Si se bunijo zakaj naši ljudi idejo vum delat, a ve se i ovi naši političari, šteri so ne kruha lačni i vode žejni, očem reči, potrebni jerbo i tu prinas doma imajo kolača, ali i oni halosijo za kruhom prek kolača. Dok so penezi v pitanjo, i to još oni stranjski šteri sedem pot vejč vredijo od naše kunice, unda sima rastejo skomine i si bi šteli, prek noči takorekoč, dojti do kruha brez motike.

Još jempot se je pokazalo da so stari ljudi kak mala deca. Najme kaj, Čiro Blaževič, labodoritaški trener i Stipe Mesičov, negdašji precednik Lejpe naše ( i to dva pot) navijajo za našega srbina Milčija Pupavca na nedeljnim izborima. Znate kakša so deca, dok jim kupiš cukura i čokolado, kaj žvakače nem spominjal, unda ti se napravijo kaj nucaš i očeš. Kaj Judine škude nebom spominjal. Nebrem razmeti kak morejo navijati za Milčija, šteri je bil posilni (Dalmoši bi rekli, mali od kužine) četniko Šešeljo, a Šešelj je pred nekaj vejč od dvajstipet let rušil Lejpo našo i skup z četnikima i vojskom rival mejo na crto Virovitica – Karlovac – Karlobag. I još senjajo to mejo sako drugo noč. Velijo Čiro i Stipe kak bi Pupi bil vredo kaj bi v Briselo predstavljal Lejpo našo, nas Hrvate, a furt hoda v Beograd po svoje mišleje. Jedino kaj mo paše prinas v Lepoj našoj so naše kunice i beli kruh. Ve ovi naši stari dečki (čitaj: mala deca) rivlejo Pupija na naše mesto v Brisel, a naši Hrvati vu Vojvodini, v Srbiji, kaj nem niti spominjal Republiko Srpsko, nebrejo biti niti podvorniki v Srpskomo parlamento. Najgerek sam, jako sam najgerek, koga bodo itak nagovorili te dva dečeci kaj na listeko zaštriha Pupija?

Kaj ne bodete v nedelo pozabili dojti glasa dati. Najte se nikaj fkrej vleči i zgovarjati, ftegnete posle iti v otprte pelnice na štrigoski hatar ili pak na Dneve ribe i šibe v Kotoribo. Ak ste još ne sigurni komo bodete glasa dali unda ga dajte nejbolšima. Nebrejo si biti nejbolši, dobri so si, ali sam jeni so nejbolši i jim dejte glasa. Smo se razmeli?

Kak sam več rekel hajdi naši ljudi i to nejveč mladi, odhaja vum z Međimorja, vum z Lepe naše kruha iskat. Neje da je naš kruh ne dober, da je ne dosti beli, ali naši ljudi očejo več služiti nek to morejo prinas. Tam vuni ne morajo tak dugo čakati kaj dojdejo do sega kaj očejo, a i posle dok odidejo v penzijo penzije so čuda vekše i čuda se leži diše. Se je to lepo i dobro sam te naši ljudi nejveč pot pozabijo otkod so odišli. Tak je napriliko doktorica z Peklenica povedala kak je, još dok je hodal v školo, dok je študerala, navek senjala kak bode delala negdi vuni za ojere i da joj je nigdar ne bilo na pameti kaj bi delala prinas v Lepoj našoj. Kaj reči? Saki ide tam de mo bode bole. Neje to nikaj hudoga i neje to nikaj novoga. No, još sam nikoga ne čul kaj bi se pofalil kak je svojoj pučkoj školi, svojo sredjoj školi, svojemo fakulteto kupil nekaj, poklonil nekaj, očem reči, kaj bi se zafalil Lepoj našoj štera ga je zaškolala, štera ga je na noge postavila, štera mo je takorekoč pamet dala. Ne, stroški nek ostanejo Lepoj našoj, a naši ljudi spametni i zaškolani delajo za ojere i se ono kaj so se doma navčili trošijo za svoje plače i kaj druge zemle idejo napre. Morali bi naši ljudi i nekaj vrnuti Lepoj našoj jerbo bi unda i Lejpa naša išla napre i mogla bi bole platiti one težake šteri so ostali tu na rodni grudi i tu služijo kruha z sedem kori. Vidite, nigdar se nišči to ne zmisli, nigdar to nikomo ne padne na pamet i si fletno pozabijo što jif je navčil prve korake i što jiv je na noge postavil. Dok nam je dobro unda nam nišči drugi ne treba, ali dok se nekaj pohabi unda: Božek pomagaj. Tak vam je i v Uljaniko (naš minister Darko mi se mili kuliko ga rezvlačijo i na red pobirajo) dok so na leta hodali na posel, neso nikaj delali i dobavljali plačo unda je se bilo v redo, a ve dok ga plače nega ve je vrag došel po svoje. Ve so si krivi i minister i premijer i država, a to kaj smo si mi drugi več zdavali za jiv prek četrdeset milijardi kunici, to jiv nikaj ne sekera. Oni nucajo još i nebrejo razmeti da je dosti sega bilo jerbo mi vejč nemamo!

Kak i sako leto tak i ovo, mi Međimorci, obslužavlemo Vrbanovo, očem reči, Dneve vina i to tak kaj pak pijemo naša nejbolša vina, štera so, prosim vas lepo kaj nebodete komo rekli, nejbolša na sveto. Pijemo mi tua naša vina celo leto, ali skrivečki kaj nas nej naši policaji vidli jerbo znate i sami kak policaji nemajo milosti za one šteri pijejo dok vozijo. V Dneve vina si još pozovemo rodbino zvuna i pajdaše. Znate da je i vino čuda bolše dok se pije z pajdašijom.  Si Međimorci, šteri do sebe nekaj držijo so minuli vikend bili v Štrigovi na festivalo (kak so to preštimano zmislili) pušipela, a si drugi šteri so ne ftegnuli dojti morejo se ov vikend klatariti od pelnice do pelnice jerbo so se pelnice otprte. A v pelnici saki čovek i žejna duša more najti se kaj mo tre, kak za dušo tak i za telo. Verjem i veselim se kaj se bodemo zišli. A de? Negdi v bregaj na hataro štrigoske opčine, opčine v šteroj se je rodil sveti Remuš i v šteroj se pije nejbolše vino.

Ostavi komentar