Ljubo se je vrnul dimo

Kak i sako leto tak smo se i ovo leto zišli  na početko septembra pre Sveti Jeleni polek cirkvice, štera je ostala od velike cirkve i još vekšega kloštra Pavlinskoga samostana i polek Mauzoleja vu šteromo so pred 454.let (1566.) završile kosti „hrvackoga Leonide“ i branitela Sigeta od najezde Turčinov, Nikole Šubiča Zrinskoga, kaj zafalimo Nikoli za se kaj je napravil za Međimorje, čiji je bil gazda od 1546.leta , za nas i naše sosede Hrvate, a i za celo Evropo. Lani je rekel v Sigeto, za te den, veleposlanik Turske kak je v Sigeto 1566. leta ne bilo pobednika. Istina Božek da je ogromna vojska Sulejmana Veličanstvenoga pobedila Nikolu Zrinskoga i jegove branitele, ali je i Sulejman ispustil dušu na tomo bojišto tak da so i Turki ne išli dale prema Evropi, prema Bečo nek so se vrnuli dimo kaj dojdejo k sebi. Ovo leto je k Sveti Jeleni ne došlo preveč ljudi jerbo korona to ne dopušča. Ona ne poštivle niti mlade niti stare, naše junake i naše heroje i dela se po svojemo i šepuri se kak niti jeden beteg do ve i bole od zagorskoga purana. Precednik Zoki je poslal svojega izaslanika, precednik Sabora je ruon tak poslal svojega izaslanika, a precednik Plenki je bole preštimani pak je poslal svojo izaslanico, naš i međimorski župan je došel, kak i navek, bilo je par gradonačelnikov i načelnikov, a hajdi je opčini z Županije Zrinskih ne poslalo nikoga. Ne verjem da je ruon tak jako teško par vur deti na strano se drugo i dojti se zafaliti Zrinskima za se kaj so naprajli za nas. Kak selnički načelnik sikam ftegne dojti? Zrinska garda i gardisti so bili, kak i sako leto, zmaji z „Družbe“ ruon tak, a Matičari so došli jerbo so oni i prvi počeli dohajati k Sveti Jeleni.Kak bilo da bilo, što je došel je došel, a što je ne došel brez jega je meša minula. A kaj se meše dotikavle bila je svetešja i za oltarom so bili tri velečasniki: gvardijan i župnik čakoske stareše župe sv. Nikole Biškupa, fra Jožek (moj imejak) Župan, pater Stanko, duhovnik Čakoske Zrinske garde i domaći župnik i čakoski dekan velečasni Vladek Kolaričov.

Kakše junaštvo je pokazal Nikola Zrinski i jegovih 3 jezere ratnikov, šteri so mesec dni branili dvorca v Sigeto i to tak kaj ga je 100 jezer Turčinov ne uspelo osvojiti. Dok je Napolen zazvedil što je , kak i kak dugo branil Sigeta rekel je: Dejte mi 100 jezer Hrvatov ( tu je mislil i na nas Međimorce) i osvojil bodem celoga sveta!

Sam jeden den kesneše je v Zrino v  mesti v šteromo se je 1508. leta narodil naš junak Nikola Zrinski održana komemoracija i sječanje na 9.-10.september 1943. leta da so četniki sfondali i poslali na drugi svet 103 Zrinjane, a ostale so pretirali tak kaj jim je več nigdar ne palo na pamet kaj bi se vrnuli vu svoj rodni Zrin. 1946. leta je Kotarski sod v Dvoro na Uni konfisceral so imovino sih stanovnika (živih i sfondani) Zrina. Minulo je četrdeset let predi nek so deca ili pak vnuki pretiranih Zrinjana počeli pomalem, po skrivečki, kupuvati svoje grunte od mačehe Juge, a unda je došlo 1991. leto i kaj so četniki prvo naprajli, nejpredi so pretirali ono malo povratnikov v Zrin i Zrin je znova postal sablasno mesto sovi i orlov. Pred par let dok je zafremana Sisačka biškupija, biškop Vlado Košič si je dal zadačo kaj bode znova oživil Zrina. Najpredi je na mesti de je bila stara cirkva, a štero so četniki do fondoša rezrušili 1943.leta, zazidal novo cirkvo i na zid je popisal se one štere so četniki 1943.leta poslali na drugi svet. Čim je cirkva zazidana, čim so se zvona oglasila počeli so dohajati pomalem i ljudi. Nejpredi skrivečki, a ve so več nešterni, i to po tretji pot, kupili nazaj svoje grunte i očejo sikak kaj jivi vnuki ili prevnuki znova donesejo živleje vu to zapuščeno mesto. Pozabil sam vam reči, biškop Košič je zafremal i župu Zrin makar je to najbrž jedina župa na sveto štera ima cirkvo, a nema niti jenoga vjernika. A najbrž bodo se ljudi pomalem vrnuli vu te lepi hrvatski kraj. Svojega grunta je med prvima nazaj kupil Ivica Petanjak krčki biškup. Brzčas bodo biškopi uspeli povrnuti živleje v Zrin ak se pak ne bodo četniki znova zmešali.

Ljubo Kuntarič se je vrnul dimo. Tak bi mogli reči ve da mo je v čakoskomo Centro za kulturo postavljena bista. Znamo da se je naš Ljubo rodil v Čakovco v minulomo stoletjo, 20.junjuša 1925. i da je 1941.leta moral, pred Mađarima, pobeči v Hrvacko i skupa z familijom se je preselil v Požego. Bil je poznati inženjer za vodovode i kanalizacije, a još poznateši kak glazbenik i kompozitor. Za jegov 90. rođendan postal je počasni građanin grada Čakovca, z šterim se je jako štimal, i to 2015. leto v čakoskomo Kulturnomo centro mo je održan prigodni rođendanski koncertlin. Neje se dugo štimal kak počasni građanin Čakovca jerbo je več v oktobro 2016. leta odišel dragomo Božeko na račun z šterim si je, ruon tak, bil na ti. Čakovčanci so Ljubi ve postajli bisto, a još so mo ostali dužni vulico kaj so mo obečali. Na redo so čakoski garcki oci kaj održijo reč štero so dali svojemo prvomo počasnomo građanino.

Nosim masko, nosim rokavice, nikam nejdem, ali se zato redovito dezinficeram. Več sam potrošil prek tridesti litri malo jakše slivke, štero sam lani nažgajaril v kumovi pelnici. I neje mi žal. Ovo leto mi bode prvič sfalila moja domača žganica i nem mel kaj za prodati kak je to bilo sa ova leta predi korone. Nikaj zato, kaj mora biti mora, kaj košta košta, ali korono moramo sfondati, ne bode ona duže z nas bedake delala. Ve se saki den, a negda i po noči bavim z koronom (idem v pelnico na tank štel), pak nam se je malo preveč ambrozija (čitaj: partizanka) rezrasla. A kuliko vidimo korono i partizanko nebremo nikak v isto vreme držati pod kontrolom!

Ostavi komentar