Korona mi je več na vrh glave!!??

Moram vam priznati da mi je moj vnuk i to jeden od mlajših rekel kak mo je tua korona več na vrh glave, a dok mi je to rekla i teca Franca pregruntal sam si da je i vam več pun kufer te korone i da bodete zadovolni ak vam več ne bodem prepovedal nikaj o toj vuteski štera se je k nam dorivala. Nišči jo je ne zval, a ve pak nikak da odide. Dok vi čakate na red kaj vas vcepijo protiv korone ja vam bodem pripovedal čistam nekaj drugo. Dosti nam je korone.

Još sam nekaj, soseda Barika me prosila nek vam povem kaj ne bi k joj dohajali oni šteri so ne vcepleni jerbo jiv ne bo zela na red i morala bo jim korpico dati ne ono zbogradi čega so došli.. Ona je, tak je bar rekla, odgovorna i pazi kak na sebe tak i na svoje pajdaše i sosede i zato neče kaj bi nešči zbog radi je svršil na respiratoro. Jedino sosed Miška je v jenoj  cukor piksi jerbo se je dokazal kak nejbolši težak vu jenomo vrčako. Najme kaj, jegova štiherica nejbole i nejglobleše štiha.

Korona nam je ne nikaj dobroga i spametnoga ne donesla nek nam je hajdi ljudi odnesla. Jeni so se preselili vu večna lovišta radi korone,a drugi od korone. Med onim prvima je i Đole Balaševičov. Jeni ga falijo, drugi ga šinfajo, a tretji velijo da je bil „…pokvarjeni kak šuplji zob“! Bil je vredo dok je pesme pisal i popeval i zbog radi toga mo naši sosedi vu Varaždino očejo dati vulicu, ali je bil meje dober dok je pripovedal. Kak veli teca Franca bil je bole kak sosed Tonča dok je išel dimo z krčme, malo levo, malo desno tak dugo dok je ne trefil dimo. Tak nekak je bil i Đole, negda je falil Titija i partijo, unda je šinfal Janeze i nas Hrvate (čitaj: ustaše), a falil je oslobodioce Vukovara, šteri so v grad na Dunavo došli z tenkima i šteri so vu svojim pesmama prosili Slobija nek jim pošle šalato… Kaj nebom ve ponavljal kak je to se zamotal vu svoje pesme. Posle je premenil pločo dok je videl što bode dobil rata, a što pak bode odišel po riti k meši, ali je nigdar ne priznal svoje grehe niti nam ustašama, a niti pak našim sosedima Janezima. A kuliko vidimo čuda je onih šteri so mo to pozabili i z vužgatim lampašom so ga otprajli na drugi svet. Saki čovek more pogrešiti i oditi na krivo strano, ali je zato mel skorom tridesti let kaj se obrne i vrne na pravo strano. Ne znati zakaj je nigdar to ne napravil?

Na drugi svet k Božeko na račun so odišli i dva Zlatkiji, rokometaš i rokometni trener v Podravki Zlatko Saračevičov i negdašji jako dober, ak ne i nejbolši labodoritaš i labodoritaški trener Zlatko Kranjčar. Saračevičo je srce postalo posle pobede protiv zagrebečke Lokomotive, makar so doktori doletel črez par minot, ali je bilo prekesno. Najbrž mo se je to pripetilo od veselja? Da je zgubil tekmo mortik bi još bil med nami? Mortik? Cico Kranjčar je več bil v penziji i neje se bavil z športom ak ne računamo to kaj je gledal Dinamovce i drukal za jiv, ali mimo reda je došel na red i nije mogel zbeči poziv vu vječnost Kuliko vidimo niti med športašima ga ne reda!?

K Božeko na račun je odišel i zagrebečki gracki načelnik Milan Bandičov. On je duže od dvajsti let sedel vu fotelji prvoga zagrepčanca i prepravljal se je kaj vu majušo osvoji još jenoga mandata, ali mu je scurel pesek vu jegovoj životnoj vuri. Si so ga falili kak je bil dober, kak je čuda sega dobroga i lepoga napravil, kak je čuda sega Zagrebo donesel jedino ovi z DORH-a i USKOK-a velijo kak je i čuda toga odnesel. Kak je red da se o mrtvima pripoveda samo dobro unda se bodemo zadržali na tomo kak je bil dober čovek i kak je čuda sega dobroga napravil i navek je razmel i mel dobro srce za maloga čoveka. Kaj je je je!

Na sprevodo Bandičo je bilo vejč od 25 ljudi kuliko Vilijov i Capakov stožer dopušča. Pak je Bandičova familija velika, a neso niti si došli. Za to se kaj je bilo prek mere bajala je oporba. A što bi drugi, niti na grobjo nemajo mira. Najgerek sam, jako sam najgerek kak bodo itak oni zrihtali sprevoda dok nešči jiv hmerje. Neje teško v koroni hmreti, ali je zato jako teško pravoga sprevoda posložiti.

Rekel je moj tretji vrtni sosed  Imbra da on ve nikak ne bi štel hmreti jerbo bo mel jako maloga sprevoda.

Si znamo da so izbori pred nami, saki den so nam se bliže i bliže. Još so Bandiča ne zakopali, a več je počela borba što bode jega zamenil, očem reči, što ga bode nasledil vu gradonačelničkoj fotelji. Dok je Bandič hodal po belom Zagreb grado, a to je bilo furt i navek, znalo se je da bode pak pobedil, a ve se ide znova. Morem vam reči da sam jako najgerek što bode itak prvi posle Bandiča?

Trke za župana, (grado)načelnike so pomalem počele i prinas v Međimorjo. V nešternaj opčinaj i gradaj se najbrž ne bode nikaj spremenilo jer bodo v prvoj postavi igrali stari igrači. Napeto bode v Čakovca kam se za načelnika spravlja i Matija Posavcov, šteri je još navek župan tak da je Štefo Kovačo ne ruon siguren novi mandat. Neje Matija jedini šteri špeha gradonačelničko foteljo tu je i Darko „Zver od čoveka“ i najgerek sam je li je on dosti velika „zver“ da bi ga čakosko preštimano biračko telo zelo v pamet i zebralo. Kuliko gud sam probal, ali sam ne uspel zazvediti kaj itak gledi to preštimano čakosko biračko telo? Je li je to ljepota, je li je to frizura ili pak plave oči, je li je to škola, očem reči, diploma, mortik je to pamet v glavi ili pak žulji na rokami? Velim, ne bi vam znal reči kaj oni gledijo jerbo me navek iznenadijo dok prebrojijo glase. Najbrž i to čakosko biračko telo makar je preštimano, ali hoda glase davat z figom v žepom, jeno se spomina, drugo pripoveda, a tretjemo da glasa. Znuomo kaj žene gledijo, ali ne znamo kaj si gruntajo, a za moške ne znamo niti jeno niti drugo. Nejvečpot so mi moški rekli: bode onak kak bode žena rekla. Ve sam vam se rekel, ve se znate jedino još moramo zazvediti što bode (grado)načelnik.

Ostavi komentar