Kineski korona viros vedri i oblači

Makar je novi minister za zdraviče Vili Beroš več zel ministarske cugle vlasti vu svoje roke još navek smo ne zazvedili što je pravzaprav bil glavni kum tomo kaj je dofčerašji „zdravi“ minister doktor Milan Kujundžič moral spakerati kufre i sprazniti ministarsko foteljo. Jeni pripovedajo, a to se moglo čuti i pre čakoski gracki vuri, da je Kujundžiča porinul doli z političkoga brega, očem reči, vum z naše Vlade, jegov zagrebečki imejak Milan Bandičov. Čistam drugo mišleje ima teca Franca, štera je stoprocentno sigurna da je tu svoje prste mel naš zet i Zgrebčanec, Ivek Rajkovičov i jegova  bolnica, točneše rečeno Poliklinika Medikol i da se je tu nekaj zašuljalo kaj nišči ne zna, očem reči, da tu jeni pijejo i kaserajo, a drugi plačajo. No, teca je rekla kak je čuda bole da imamo Iveka i Medikola pak ljudi imajo kam iti po zdraviče dok drugdi tre čakati i duže od pol leta tak da se dosti betežnikov toga niti ne fčaka. Kak bilo da bilo Milan je odišel i to prek noči, očem reči, rano vjutro i to predi nek je kokot tri pot zakukurikal i sam kaj je pete meknul mam je kineski korona virus poranjkal na naša hrvacka vrata i dotepel se je k nam makar ga je nišči ne zval i nikoga je ne nikaj pital i neje dobil niti ausvajza. A kak ga bode dobil ak ga je ne niti iskal? Došel je stiha i po noči kak i Sirijci.

Dok je doktor Milan spraznil ministarsko foteljo zvonilo je na sa zvona kak je moral oditi jerbo je ne znal spuniti imovinsko kartico kak Božek (čitaj: politika) zapoveda. Čim je to čula teca Franca doletela je k meni kak žarka strela i još si je niti ne sela več je počela: Ne razmem kak te tak spametni i tak školani političari morejo biti tak bedasti kaj ne znajo spuniti to imovinsko kartico. Nek si šteri to ne znajo dojdejo k meni kaj jim ja spunim i nikaj jim ne bodem računala. Nebrem veruvati da nekomo more biti tua kartica tak veliki kunšt? Dok sam došel do reči lepo sam joj otpovedal: neje problem spuniti sam kaj političari očejo spuniti kartice tak kaj se ne bode zazvedilo kaj se imajo jerbo jiv bodo pitali otkod, očem reči, de i kak so to se nazobačili?

Čim je te kineski korona virus došel na svetlo dneva si smo mam skočili na noge junačke i genuli iskati nekaj kaj bode sfondalo toga virusa ili pak kaj ga sforšibamo nazaj v Kino otkod je i došel. Nejpredi smo zazvedili da je jako dobro nositi maske na gopcima kak ne bi v sebe jemali te viruse ak so oni v zrako. Još se je to niti ne seposod zazvedilo, a več smo mi Međimorci spraznili se apoteke, očem reči, pokupuvali smo maske i žnjimi se šepurimo kam god idemo. Tončijova felešega Barika je i Tončija poslal po maske v apoteko, ali je on ne išel ravno v apoteko nek je išel pogledati konobarico Štefico i tam je na šanko našel pajdašijo i kak je to navek je, trosila se runda za rundom i dok se je Tonča doklataril do apoteke maske so več bile resprodane. Tak je bilo i v drugoj, tretjoj i četrtoj apoteki tak da je Tonča dimo došel z praznom rokom. Ne moram vam pripovedati kakšega mo je dočeka preprajla Barika i da je za obed dobil sam jezikovo juho. No, neje niti Tonča z vrbe opal pak je odišel k sosedo Štefo i tam je dobil jeno dvajsti maski za prvo silo i Štef ga je podučil nek si naruči maske prek Interneta. Tonča je to ne svojoj felešegi povedal nek je po skrivečki naručil maske i to ne sam nek mo je to napravil vnuk Tonček. Črez par dni je to došlo i došel je pred Barikom z celom kaštulom maski protiv kineskoga korona virusa. Barika je ne mela mira i mam je otprla paketa. I kaj je našla? Puno kaštulo zeleni maski za gobec štere so došle z Kine. Dok je Barika vidla da so dobili kineske maske protiv kineskoga virusa pak je na redo bil Tonča. Nebrem vam povedati kak Tonča zgledi, sam bom vam rekel da je tri dni bil v bolnici kaj so ga zakrpali i zagipsali. Verjem  da mo korona virus nej takše nevole napravil kak mo je to naprajla jegova Barika. Ve vidite kaj stranjski virus napravi od ženi?

Čim se zazvedilo za to nevolo, za te kineski korona virus Kinezi so se mam, kakši so več oni je, prijeli posla i za tjeden dni so zdigli novo bolnico štero bode prek mela sam one ljude šteri ne bodo meli srečo i štere bode zahačil te novi virus. To kaj so tak fletno naprajli bolnico se je seposud pripovedali kak to sam Kinezi morejo v tak kratkomo cajto napraviti novo novcato bolnico. Kaj nej ve zgledalo kak so sam Kinezi tak vum sposobni kaj nekaj takšega napravijo mi smo jim morali reči kak pre našaj prvaj sosedaj i to ovaj šteri so nam mam tu prek Save more čovek za pet (brojkom: 5) dni završiti fakulteta.  Kaj nej ve zgledalo da je to nešči zmislil kontra ove kineske bolnice, ne, pak i mi vu našemo malomo Međimorjo imamo par ljudi šteri so došli do fakultetske diplome od pondelka do petka. Sam se tre v pondelek malo raneše stati ak očete v petek za dneva dimo z diplomom dojti. A kaj košta? Košta! Pak i kineska bolnica košta pak to nišči ne pita!

Lani na prtuletje smo hodali glasa davat nejpredi za eu parlamentarce, za Božič smo zbirali precednico, a za Tri kralje smo zebrali precednika. Ovo leto je pred nami davanje glasa za sabornike, a drugo leto bodemo pak znova zbirali lokalne (neje od glagola lokati) političare, očem reči, (grado)načelnike i župane. To bode jako fletno minulo i oni šteri kanijo znova biti zebrani morajo se več početi prepravlati. Čakoski gracki načelnik to dobro zna i zato smo pak zazvedili da bodo Čakovčari dobili vanjske bazene. Ak so jiv ve več dva pot dobili zakaj unda nej i tretji pot. Mortik bode i tretja sreča. Obečal je gracki načelnik da bod drugo leto za izbore več napravleni makar je još niti natječaj ne respisani. Mortik tu računa na kineske meštre i kinesko radno snago? Najbrž se je i pre čakoski gracki vuri nekaj pripovedalo o bazenima ak je i teca Franca čula za jiv. Ili pak mortik se pripovedalo na semo pre klobasima. No,kak bilo da bilo nekaj sam mel čuti da te novi bazeni ne bodo v Golobetki?! Ne mora se ruon se rivati v Golobetko, nek bodo napravljeni v Istarskomo naseljo.

Ruon tak se navelikom pripoveda kak bode i čakoski nadvožnjak gotov predi davanja glasa za lokalne močnike. Kakšom brzinom se to dela mogel bi biti gotov sam ak ne bode šteri od pet težakov, šteri delajo na nadvožnjako v dve smene,  dobil kineskoga virusa.

Kuliko sam mel za čuti med štrekarima i železničarima ne sam da se ne bode zapirala železnička stanica v Ščavcima nek se dela na tomo kaj bi se znova otprla čakoska stanica pre Vojarni štera je negda delala, a ve je več četrdeset let počiva u miro. Navelikom se pripoveda da stranjski študenti na našemo Međimorskomo veleučilišto iščejo od našega župana nek pomore kaj se tua stanica otpre kak nej morali hodati pešice od glavnoga kolodvora do vojarne, očem reči, veleučilišta. Štrekar Dragec je jako najgerek je li se to bode otprlo jerbo bi to za jega bil novi posel i mogel bi si natuči nekše iberštunde pak bi unda i v penzijo dobežala još nešterna kunica kcoj!

Serjanski gracki načelnik gospon Dražen Srpakov več na leta lišpa stezo za španceranje polek Mure i te posel mo je došel skorom do kraja. Ve so se dospomenuli on i jegov kolegij kaj bi to špancer-stezo pokrstili i dali joj ime po prvomo hrvackomo i našemo precedniko Franceko Tuđmano. I mam so se javili oni šteri još držijo na životo vulico Maršala Tita kak to ne bi bilo vredo i nek se da nekše cvetno ili pak zeleno ime. Oni ne bodo mogli spati ak bode Francek Tuđmanov na početko Titijove vulice. Ali da bi nešči predložil kaj bi se tua špancirung steza zvala, napriliko, odovjak Titijove vulice to bi mam prešlo. Ali tre veruvati da bodo serjanski večniki dali svoje glase za predlog gradonačelnika Srpaka.

Ostavi komentar