Jo je je??? Je jo je!!!

Kaj reči posle ove minule nedele da smo hodali ili smo ne hodali glase davat? Kak što!  Zbirali smo precednika ili precednico. Kak što? Jeni so zadovolni, a drugi nejso. Kak što! Tak je to navek. Ako očem biti poštejak, a očem, unda vam bodem priznal da sam ja svojega dal Kolindi. Još je hajdi moški, osim mene, svojega dalo, očem reči, porinulo v Kolindino škatuljico, ali se je to ne bilo dosti jerbo ga ženi vejč na ovomo našemo sveto, a ruon tak jif je vejč i vu Lepoj našoj, a žene so svoje dale Zokijo i dok se je to se skubiceralo unda je zišlo na svetlo dneva da je bilo vejč oni štere so svoje dale Zokijo nek nas šteri smo svoje dali (ili porinuli) Kolindi.I to je još ne se jerbo oni, šteri so svoje pofratili pak so svoje ne porinuli niti vrit niti mimo, očem reči, niti venoj, a niti venomo, tak da so jivi odišli vu škart. Da se je te hudič ne pripetil i Kolinda i Zoki bi bili zigrali ejnštel, očem reči, pol – pol i to tak kaj bi spodja polovica bila Zokijova, a zgorja (vekša) Kolindina. Negda so žene navek bile spot, ali otkak so počele odhajati vum z kuhje i rivati se k nam moškima v politiko, zebrale so si mesto gori. A zakaj? Sam zato kaj velijo da jim gori bole paše i kaj čuda bole vidijo na kaj se seduvlejo. On gori je navek glavneši, a zgora se se čuda bole vidi.Bilo je i moških šteri so svoje ne vupali porinuti v Kolindino škatuljico, kak god jiv je ona vlekla, jerbo so doma dobili takše naputke, očem reči, naredbo da jim je Kolinda ne vseč. A kaj se bodo doma z ženom svadili? A zakaj? Ne splati se! Znate kak je to, tre si doma biti zdobra z gazdaricama jerbo se nigdar ne zna kaj nam morejo zakuhati zutra za obed. A čim vas jempot počne želodec boleti posle obeda čiri, gliste ili rakeci so ne dauko.

Davanje glasov vu minulo nedelo v Lepoj našoj je bilo po Istanbulskoj konvenciji šteli mi to priznati ili ne jerbo so žene svoje metale v iste kutije v štere so moški rivali svoje. Ne znati kaj bode o tomo rekel sod v Strazburo dok se to zazvedi?

Ipak je Lejpa naša čuda pošteneša za nas ožejene od živlenja v brako, šteri nam čuda sega ne dopušča. Lejpa naša nam dopušča da si sako malo zbiramo i prebiramo, a v živlenjo smo si jempot zebrali i to moramo trpeti dok nas sprevod ne razdvoji. Ak si mi ožejeni, tu i tam (vejč tam nek tu) nekaj včuknemo to nam nejde v radni (čitaj: bračni) staž.

Našli so se, posle davanja glasov, v krčmi pre Štefici Štef i Tonča, šteri so svoje ne smeli dati Kolindi jerbo so jim  tak gazdarice doma rekle. Svoje papučarske nevole so ftapljali v gemištecaj. Posle bogtepitaj štere runde Tonča se je preštimano naslonil na šank i zapital je Štefa: – Štef, si ti da pil hudo vino? – Jesam, kaj nej? – I kakše je bilo? – Kaj kakše, pak bilo je dobro! – Ve, vidš Štef, tak ti je zišlo i ovo naše fčerašje davanje glasov: mi smo svoje dali Zokijo, kakši je takši, a mesto kaj bi jiv bili dali fajnoj i lopošnatoj Kolindi, je tak. – Je, tak je Tonča! – I kak bodo ve zišli izbori? Kak? Dobro! Ruon tak kak si  ti spil hudo vino i bilo ti je dobro!!!

Nejleži se ove minule izbore podnesel precednik Sabora i sabornikov Gordan Jandrokovičov. Istina Božek, neje pobedil jegov Hadeze, očem reči, jegova fajna Kolinda, ali je zato pobjedo odnesel jegov šogor Zoki Milanovičov. Kak god da so izbori prešli sikak se je feštalo v Gordanovoj familiji.

Teca Franca je čkomela dva – tri dni i unda je došla pred mene i mahala mi je z nekšim pušlekom paperov. Hodala je po kuhji gori doli i dok je naprkovala dva – tri kilometre stala se pred mene, pogledala me v oči, poravnal si je očale i mustače i rekla: Ve vidiš Jožek na kaj smo mi, očem reči, Lejpa naša došla? Esdepe nas je (nas Međimorce i Hrvate) rezoružal 1990. leta, a ve smo zebrali esdepeovca Zokija za precednika države i vrhovnog zapovedika naše vojske. Vidiš kak se kolo sreče nepošteno obrče i ne dojde navek gori on (ili ona) šteri bi moral.

Teca Franca je još nekaj zgombala. Bila je srdaita na žene i kak je rekla nebre k sebi dojti kak smo mi žene tak bedaste. Na se zadje je rekla: Ve gledi, Jožek, komaj smo mi žemskinje došle na svoje dok je, pre pet let, Kolinda bila zebrana i ve mesto kaj bi jo mi i dale zebrale, ne mi žene smo svoje rivali Zokijo i kaj bodemo ve meli od toga. Mesto da smo ne bile jalne i da smo svoje glase dale Kolindi pak bi ve i dale meli precednico, a ve pak moramo klečati pred moškima. De nam je pamet bila?

Ne moram vam znova pripovedati kak je Međimorje naše malo pak bilo čistam črleno i to bole nek posle Drugoga rata. Seposot smo svoje glase dali oliti porinuli Zokijo. Bilo je i vulici štere so stoprocentno svoje glase dale Zokijo, a tu so nejdale odišle vulice Jožeka Broza i Maršala Titija. Došel je čovek z vulice Maršala Titija z jenoga našega lepoga sela i pital je gospona v biračkomo odboro zakaj ga na listeko ne Titija jerbo bi on ruon jega štel zebrati. Još je i dodal: – ja sam do ve navek svojega daval Titijo, pak ne bi ve, pod stare dne, štel nikaj menjati.

Zišel sam v krčmi pre Juliki pajdaš Imbrija, šteri je navek bil veliki i prefrigani mudrijaš i nigdar smo ne znali da govori resnico, a da pak se heca. Tak je ve slonel na šanko i pomalem je žlepkal te gemištece, meril Juliko, tental pajdašijo za pijačo i štrical se z sima šteri so došli. Takši vam je Imbra je, dok on ima čas unda si dojdejo na red. Jempot kak da mo se nekaj presvetilo, zval je rundo za se, zdigel je kupico, nazdravil i počel: – Ste vidli kak so ve te izbori prešli, ja sam ne hodil, ali sam jako vesel kaj je Hadeze, očem reči, Kolinda zgubila, a strašno sam srdit kaj je Esdepe pobedili to tak kaj si nebrem mesta najti. To mi nekak dojde kak da mi se je stumbala punica, ali v mojemo novomo auto.

Kuliko sam mel za čuti i sveti Peter se posebno prepravla dok mo dojde nešči z Međimorja na Božji sod, a stopram ve to bode posebno pooštril jerbo smo pak se međimorske glase dali črlenima. To bode od zutra ovak zgledalo. Čim se bode šteri Međimorec ili pak Međimorka našla pre Božekovim vratima i čim se bodo vrata otprla i čim bodo priznali otkod so, sveti Peter bode se obrnul prema peklo i skričal bode: Lucifer, dej malo reshicaj ogja i deni na ogej ona suheša drva, bukovino, imamo črleno dušo z Međimorja. Sakomo kak si je zaslužil.

Nekši je zmotaraj bil vu našemo čakoskomo i međimorskomo rodilišto na Novo leto. Nejso mogli zazvediti štero je dete prvo zgledalo sveta tak da je župan odnesel paketa i čestital mami štera je rodila prva, ali posle prvoga. Mala Marina se je narodila mam po obedo, a ovo drugo dete pod večer. Negdi je zaštekalo tak kaj je sabornik Veljac Kajtazi moral dojtiv Međimorje kaj to resčisti. Ne znati zakaj je na ovo Novo leto i čakoski gracki načelnik, Štef Kovačov, ne išel počestitati mami štera je prva rodila, pak mortik unda ne bi dišlo do takše zavrzlame. Kak bilo da bilo nek so deca, a i jive mamike i japeki, živi i zdravi. A se drugo se more poprajti. Isprike i spričavanja so mam počela čim se zazvedilo da je drugo dete postalo prvo!?

Skorom sam pozabil kakšega navuka mi je teca Franca dala za ovo novo prestupno leto: – Najte drugima delati nikaj hudoga jerbo se vam to bode vrnulo predi ili pak posle… Delajte jim čuda sega dobroga, to se vam nigdar ne bode vrnulo!

Ostavi komentar