Bernaysove studije komunikacija i turizma odlikuju inovativnost, naglašena praksa i visoka zapošljivost

studij bernays

Edward Bernays University College je visoko učilište koje izvodi dva programski, sadržajno i metodološki najinovativnija stručna studija iz područja komunikacija i turizma u ovome dijelu Europe.

Studiranje na Bernaysu je drugačije i dinamičnije jer naglasak kod studiranja na Bernaysu je na suradnji između tvrtki iz područja komunikacija i turizma te razvijanju bliskog mentorskog odnosa između studenata i predavača koji su u velikom broju praktičari iz svijeta gospodarstva, što studentima širom otvara vrata prema njihovom zaposlenju.

Jedna od posebnosti Bernaysa je intenzivna priprema studenata za izlazak na tržište rada kroz kontinuirani utjecaj poslodavaca na studije, sadržaje i načine izvođenja nastave, a posebno na stručnu praksu koja je obavezna i koju za studente u potpunosti organizira sam Bernays u više od 100 domaćih i stranih tvrtki među kojima studenti biraju svoje favorite. Cijela poanta Bernaysa kao stručnog studija sastoji se u nastojanju da maksimalno pripremi studente da i prije diplome postanu sposobni raditi u praksi, te da maksimalno skrati period njihove prilagodbe na posao nakon njihovog zaposlenja.

Studij komunikacija na Bernaysu jedini u Hrvatskoj studentima omogućava specijalizaciju u četiri najtraženija smjera iz odnosa s javnošću – korporativnom komuniciranju, odnosima s javnošću u politici i neprofitnom sektoru te menadžmentu agencija za odnose s javnošću. Drugi Bernaysov studij, onaj turizma brojni stručnjaci iz turističkog sektora već su proglasili najinovativnijim, a studentima omogućava specijalizaciju znanja kroz odabir četiri modula – brendiranje turističke destinacije, hotelski i ugostiteljski menadžment, destinacijska politika i turističko vođenje i interpretacija u destinaciji.

Studenti na studiju komunikacija od prve godine pohađaju stručnu praksu u Hrvatskoj ili izvan nje u ukupnom trajanju od 275 sati na preddiplomskom studiju i 375 sati na diplomskom studiju. Studenti preddiplomskog studija turizma pak na terenskoj nastavi provedu 240 sati, a na praksi od 175 do čak 525 sati.

Ovakav model studiranja rezultira ponudom poslodavca za angažmanom svakog četvrtog Bernaysovog studenta još za vrijeme studija.

Ostavi komentar