Anketa: Hoćete li izaći na lokalne izbore?

izbori

Polako se približavaju lokalni izbori koji će se održati u nedjelju, 16. svibnja 2021.

Tog dana birat ćemo načelnike, gradonačelnike, župane, kao i članove općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština. Potrebno je napomenuti da se u pojedinim županijama, gradovima i općinama, zbog njihove veličine, biraju i zamjenici župana, gradonačelnika i načelnika.

Nadležno izborno povjerenstvo će do 1. svibnja 2021. do 24 sati objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova predstavničkog tijela jedinice, zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, kao i zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda.

U našoj anketi vas pitamo:

 

Hoćete li izaći na lokalne izbore?

 

 

Ostavi komentar