Županijska bolnica Čakovec nabavkom novih uređaja poboljšat će kvalitetu zbrinjavanja pacijenata

Foto: ŽB Čakovec

Županijska bolnica Čakovec kupila je nove uređaje kojima će u budućnosti poboljšati kvalitetu zbrinjavanja pacijenata.

Tako su nabavljeni anesteziološki uređaji za potrebe Odjela anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine s JIL-om, te novi “UZV uređaj“ za potrebe urološke poliklinike.

Uređaji su ukupne vrijednosti 999.087,50 kn.

S nabavom se krenulo zbog starosti dosadašnjih uređaja. Novi uređaji su prijekopotrebni kako bi se povećala kvaliteta zbrinjavanja uroloških pacijenata u bolnici i zbog sve većeg broja operacija i sve većeg broja starijih pacijenata s brojnim pridruženim komorbiditetima, a takvi aparati dodatno omogućuju i adekvatnu anesteziju za djecu (za potrebe dječje kirurgije).

Ostavi komentar