Usluge groblja u Nedelišću, G. Hrašćanu i Macincu preuzeo NED-KOM

Općinski vijećnici usvojili su prijedlog Odluke o upravljanju grobljima i o povjerenju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja groblja i krematorija te usluga ukopa i kremiranja pokojnika unutar groblja na području općine Nedelišće. 

Tom se Odlukom groblja na području općine Nedelišće povjeravaju na upravljanje poduzeću NED-KOM d.o.o., kao trgovačkom društvu u 100-postotnom vlasništvu Općine Nedelišće. Groblja na koja se odnose odredbe te Odluke su ona u Nedelišću, Gornjem Hrašćanu i Macincu.

 

 

Ostavi komentar