Zavod za zapošljavanje ove je godine bio velik poslodavac, jer su preko njega išle razne isplate za očuvanje radnih mjesta

zavod za zaposljavanje
Zahvaljujući brojnim mjerama za očuvanje radnih mjesta, registirana nezaposlenost se nije znatno povećala.

Osim provedbe navedenih mjera unutar programa aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini, s obzirom na poteškoće u gospodarstvu uvjetovanje pandemijom koronavirusa aktivnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje od 20. ožujka usmjerene na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima koji su najugroženiji novonastalom situacijom. Stoga je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 20. ožujka donijelo odluku o uvođenje mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom, koja se odnosila na poslodavce pogođene negativnim učincima pandemije u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, radno-intenzivnim djelatnostima unutar prerađivačke industrije: tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaja te na poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) i druge poslodavce koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Mjera se provodila od ožujka do svibnja. Provedba potpora za očuvanje radnih mjesta nastavlja se i dalje do kraja 2020. godine, obuhvaća sve više mjera uz različite uvjete subvencioniranja s obzirom na djelatnost poslodavca, veličinu poslodavca, opseg smanjenja posla i dr. te uz određene izmjene uvjeta tijekom godine.

Tijekom 2020. godine u programe mjera aktivne politike zapošljavanjao uključene su 793 osobe, i to 266 osoba kroz potpore za zapošljavanje, 70 osoba koristi potporu za usavršavanje, 228 osoba uključeno je u mjeru za očuvanje radnih mjesta u sektoru tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, 93 osobe koriste potporu za samozapošljavanje,u javne radove uključene su 93 osobe, 42 osobe uključene u obrazovanje,dok je 1 osoba uključena u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Krajem listopada evidentirano je 858 aktivnih korisnika mjera, od čega 688 iz tekuće godine te 170 osoba iz 2019. godine.

Ostavi komentar