ŠTRIGOVA: Općina raspisala natječaj za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina

kuća
Ilustracija, Foto: Pixabay

Općina Štrigova  će osobama ili obiteljima  koji su tijekom tekuće kalendarske godine kupili ili naslijedili nekretninu na području Općine u 1/1 dijelu čestice na kojoj je izgrađen stambeni objekt kojeg namjeravaju urediti za stanovanje ili se nalazi stambeni objekt u ruševnom stanju kojeg namjeravaju ukloniti ili je on uklonjen, a na istoj parceli namjeravaju izgraditi novi stambeni objekt, dodijeliti poticaj u iznosu od 30.000 kuna.

Općina će korisnicima poticaja koji su tijekom tekuće kalendarske godine kupili ili naslijedili nekretninu na području Općine u 1/1 dijelu čestice, na kojoj nikad nije bio stambeni objekt, a na istoj nekretnini odnosno parceli namjeravaju izgraditi novi stambeni objekt, dodijeliti poticaj u iznosu od 20.000 kuna.

Općina će korisnicima poticaja koji su tijekom tekuće kalendarske godine kupili stan na području Općine u 1/1 dijelu čestice, dodijeliti poticaj u iznosu od 15.000 kuna.

Pravo na ostvarivanje poticaja imaju korisnici poticaja uz uvjet da je korisnik poticaja ili supružnik korisnika poticaja zaposlena osoba neprekinuto najmanje tri godine ili pet godina ukupno sa prekidima, do dana sklapanja Ugovora s korisnikom poticaja, te da korisnici poticaja nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt za stanovanje na području Općine Štrigova.

Kod nasljeđivanja nekretnine, osim uvjeta iz prethodnog stavka, korisnici poticaja ne mogu imati prebivalište na adresi naslijeđene nekretnine najmanje 10 (deset) godina prije pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju.

Pravo na ostvarivanje poticaja imaju korisnici do navršenih 45 godina.

Detalje pročitajte OVDJE.

Ostavi komentar