Sanirano opasno raskrižje Mala Subotica – Orehovica

Sanacija raskrižje 3
Opasno raskršće u novom ruhu

Sa zadovoljstvom možemo konstatirati da su Hrvatske ceste, Ispostava Varaždin i Županijska uprava za ceste Međimurske županije izvršili dopunu signalizacije i sanaciju raskrižja, državne ceste DC 20 sa županijskom cestom ŽC 2022 Mala Subotica – Orehovica,  sukladno postignutom dogovoru na radnom sastanku odnosno  Rješenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, stoji na službenoj internetskoj stranici međimurske policije

Izvršene izmjene i dopune:
– na državnoj cesti DC 20 u zoni obaju spornih raskrižja obostrano su postavljeni prometni znakovi  „A01“ – opasnost na cesti s dopunskom pločom i tekstom „opasno raskrižje“.
– na županijskoj cesti ŽC 2022 Mala Subotica – Orehovica iz oba pravca nailaska na raskrižje s državnom cestom DC 20 izvedene su tzv. „uzdignute plohe trapeznog oblika“ K36 čitavom širinom kolnika te su obilježene horizontalnim oznakama na kolniku H55-3 za smirivanje prometa.

– u zoni navedenog raskrižja uklonjeni su reklamni panoi radi povećanja preglednosti samog raskrižja te je uklonjeno okolno raslinje koje je utjecalo na preglednost prometnih znakova.

– na županijskoj cesti ŽC 2022 dodatno je ograničena dopuštena brzina kretanja vozila, koja je usklađena sa prometno-tehničkim elementima ceste te je ujedno usklađena horizontalna i vertikalna signalizacija. Isprekidana razdjelna linija u zoni nailaska na raskrižja sa DC 20,  iscrtana je u punu liniju kako ista ne bi vozače (posebno u lošim vremenskim uvjetima vožnje) navodila na pretjecanje.

Za raskrižje državne ceste DC 20 sa nerazvrstanom gradskom cestom ulice Vladimira Nazora NC 200280 Ivanovec – Štefanec koje je u nadležnosti Grada Čakovca, izrađen je Glavni projekt i pribavljene su potrebne suglasnosti, dok je sanacija planirana tijekom mjeseca rujna ove godine.

Nadležnim subjektima s područja Međimurske županije koji upravljaju cestama, u sanaciji istih uvelike pomaže sufinanciranje iz sredstava Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske.

 

Ostavi komentar