Produljeno radno vrijeme graničnog prijelaza Sveti Martin na Muri (RH) – Hotiza (SLO)

Granični prijelaz Sveti Martin na Muri
Granični prijelaz Sveti Martin na Muri

Policijska uprava međimurska obaviještava građane da je novo radno vrijeme graničnog prijelaza za pogranični promet Sveti Martin na Muri (RH) – Hotiza (SLO) od 5 do 23 sata tijekom svih sedam dana u tjednu.

Dosadašnje radno vrijeme bilo je od 6 do 22 sata, također svih sedam dana u tjednu.

Odluka o produljenju radnog vremena donijeta je temeljem Zaključaka Stalne mješovite komisije za provođenje Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji, a sukladno podnijetim zahtjevima lokalnog stanovništva i jedinica lokalne samouprave.

Ostavi komentar