ZASADBREG: Za Kulturno-umjetničku udrugu 55 tisuća kuna!

KUU Zasadbreg

KUU-i Zasadbreg je prema odluci o dodjeli sredstava za financiranje projekata u 2019. godini odobreno ukupno 55 tisuća kuna, od čega 10.000 kuna za organiziranje fašnika u Zasadbregu te prezentaciji tradicijskih maski Mukavca i Copmica u Hrvatskoj, Sloveniji i Mađarskoj, 24.000 kuna za izdavanje monografije povodom 20-te godišnjice udruge te 21.000 kuna za sudjelovanje na smotrama i festivalima, nabavu opreme za udrugu, putne troškove za odlaske na nastupe i smotre, kao i za rad s djecom, mladima i odraslima radi očuvanja i širenja međimurske kulturne baštine.

Ostavi komentar