Podturen: Vijećnik Balog optužio za segregaciju romske djece, odgovorila mu Marijana Cerovec (HDZ)

Održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Podturen. Vijećnici su raspravljali o proračunu za 2019. godinu, kao i projekciji proračuna za 2020. i 2021. godinu. Unatoč kritikama vijećnika Vjenceslava Hranilovića (HSLS), Vladimira Sabola (HSS) i Slavka Kocijana (KLGB) o tome kako se sjednice sazivaju prekasno, pa se time ne stigne sastati Odbor za financije koji bi dao svoje mišljenje o proračunu, vijećnik Zlatko Vrtarić (KLGB) pohvalio je načelnika Pericu Hajdarovića zbog sažetka cijelog proračuna.

Na točku proračuna javio se i manjinski romski vijećnik Josip Balog koji je poručio kako su romska djeca segregirana, te kako se ništa ne radi po pitanju boljeg statusa djece i integracije. Balog želi da se konačno u Lončarevu napravi dječji vrtić. Načelnik je odgovorio kako taj projekt nije u njegovoj nadležnosti, već Međimurske županije.

-Zanima me zašto nigdje u proračunu nije niti jedna stavka vezana uz Lončarevo. Želim da se barem jedan dio novca iz proračuna uvrsti projekt dječjeg vrtića kako bi djeci bilo bolje, poručio je Balog.

Na optužbu o segregaciji odgovorila je vijećnica Marijana Cerovec (HDZ) ujedno i ravnateljica Osnovne škole Podturen.

-Optužba o segregaciji je apsolutno netočna, jer su učenici Romi obuhvaćeni u sve oblike rada, kao predškolci, školarci i u produženi boravak, rekla je Cerovec.

Upravo kao nastavak na pitanje produženog boravka u OŠ Podturen, koji je besplatan za Rome, vijećnica Cerovec je istaknula kako bi to pravo trebala imati sva djeca. Napravila je i malu anketu, te ovo predložila kao svojevrsnu dobru demografsku mjeru, na koju se odazvalo 15 roditelja koji su zainteresirani za produženi boravak u nižim razredima. Pretpostavka je da bi produženi boravak koristilo 40-tak djece s područje Općine.

Općinu bi to koštalo godišnje 150 tisuća kuna, ako bi djece bilo 40, 200 tisuća kuna. Vijećnici su prijedlog usvojili.

Ostavi komentar