Nabavljena nova oprema za vatrogasce iz Orehovice, Podbresta i Vularije

Općina Orehovica osigurala je sredstva za nabavu nove vatrogasne opreme za potrebe Dobrovoljnih vatrogasnih društava Orehovica, Podbrest i Vularija u vrijednosti od 75.114,63 kuna. Tako je nove zaštitne čizme, rukavice, intervencijska odijela, kacige, vatrogasne aparate, u prostorijama Sportsko vatrogasnog objekta u Orehovici, općinski načelnik Franjo Bukal osobno dodijelio na korištenje predstavnicima spomenutih Dobrovoljnih vatrogasnih društva. Naime, u 2019. godini je za vatrogastvo i civilnu zaštitu za redovni rad iz proračuna Općine Orehovica izdvojeno je 280.509,59 kuna. Gradu Čakovcu za financiranje JVP izdvojeno je 25.073,10 kuna i prema sporazumu dodatnih 15.300,00 kuna.

Također u protekloj godini za nabavu kombi vozila DVD Orehovice iz proračuna Općine izdvojeno je 227.724,15 kuna što je za vatrogastvo i civilnu zaštitu u 2019. godini ukupni izdatak 548.606,84 kuna. Načelnik Franjo Bukal zahvalio je svim DVD-ima na profesionalnom obavljanju svih poslova koji se odnose na civilnu zaštitu i zaštitu od požara, istaknuvši kako se nada da će u budućnosti manje biti potrebe za njihovim intervencijama dok će se njihov rad više orijentirati na edukaciju stanovništva o najčešćim uzrocima požara u kućanstvu, kako bi se opasnost od mogućih nastanka požara svela na minimum. Općina Orehovica će i dalje, kazao je na kraju Bukal, nastojati pronaći financijske okvire kako bi ulagala u opremu i edukaciju, te na taj operativnim snagama sustava civilne zaštite i vatrogascima, omogućila da sve mjere protupožarne zaštite obavljaju na najvišem nivou profesionalnosti, stoga je za vatrogastvo u Proračunu za 2020. godinu predviđeno 620.300 kuna, od kojih će se za nabavu cisterne za potrebe DVD Podbrest izdvojiti oko 350.000 kuna, što će ujedno biti i poklon za obljetnicu 95. godišnjice postojanja DVD-a Podbrest.

Ostavi komentar