Odlična vijest za buduće roditelje: Donji Kraljevec diže naknadu za svako novorođeno dijete na 4000 kuna!

OV Donji Kraljevec
OV Donji Kraljevec

Održana je 12. sjednica Općinskog vijeća Donjeg Kraljevca na kojoj su bili prisutni svi vijećnici. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2019., prijedlog odluke o visini naknade za rad općinskih vijećnika i članova radnih tijela Općine Donji Kraljevec, prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Donji Kraljevec, prijedlog odluke o komunalnoj naknadi Općine Donji Kraljevec, prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za čišćenje snijega bile su teme dnevnog reda, kao i prvo čitanje proračuna za narednu 2019. godinu.

Od aktualnih tema i prijedloga važno je to što su se povećale visine naknade vijećnici na 3000 kuna. Također, sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Kraljevec osiguravaju se u ukupnom iznosu od 13.000 kuna. Stiže i dobra vijest za sve buduće roditelje, jer su vijećnici jednoglasnom odlukom povećali naknadu za svu novorođenu djecu s 1000 kuna na čak 4000 kuna, a odluka na snagu stupa od 1. siječnja 2019. godine. To je prema riječima načelnika Miljenka Horvata samo jedan od poticaja mladima da ostanu živjeti i raditi u općini Donji Kraljevec. Također, došlo je do izmjene u kojoj samo jedan od roditelja mora imati prebivalište u općini Donji Kraljevec. Vijećnik Božidar Kolarić dotaknuo se i teme zabrane rada trgovina nedjeljom, a načelnik je kazao kako nažalost za to ne postoji zakonska mogućnost. Također, pozvao je sve građane da svojim ne odlaskom u trgovine nedjeljom mogu pomoći.

Ostale važne teme sa sjednice donosimo u tiskanom izdanju Međimurskih novina.

FOTO: Dora Vadlja

 

Ostavi komentar