Vladimir Faber: Nismo zadovoljni stanjem sigurnosti, moramo povećati uslugu građanima

Vladimir Faber stanje sigurnosti
Stanje sigurnosti je puno gore nego što to prikazuje statistika

Sigurnost u Međimurju i Piškornica te realizacija proračuna dominirale su sjednicom Županijske Skupštine Međimurske županije.

Predsjednik Skupštine Mladen Novak izrazio je zadovoljstvo izvršenjem proračuna. Kazao je puno se gradi i sukladno tome i puno se predfinanciraju projekti za koje su novci povučeni iz EU i zbog toga je ne prošloj sjednici i donesena odluka o dozvoljenom prekoračenju računa Međimurske županije.

Župan Posavec je istaknuo da 10 posto koliko županija mora izdvojiti za sufinanciranje projekta povučenih iz EU premašuje ukupni prihod županijskog proračuna. Ne bih želio da zbog toga neke projekte moramo zaustaviti, kazao je župan. Tražili smo u ime hrvatskih županija povećanje nacionalnog fonda za tu namjenu i da se poveća limit županijama kako se u protivnom ne bi kažnjavale županije koje znaju pisati projekte.

Vladimir Faber, zamjenik načelnika policije PUM govorio je o najaktualnijoj temi sigurnosti građana, suočeni s učestalim krađama i provalama. Iznio je podatak da 70 posto tih delikata počini šest posto pripadnika nacionalne manjine. Tek nakon njegova dolaska iz Zagreba u Međimurje država se suočila s problemom na koji Međimurci upozoravaju godinama, a potvrdilo ga je i terensko istraživanje provedeno među građanima, da je stopa kriminaliteta do tri puta veća nego što to pokazuju statistički podaci. Međimurci većinu kriminaliteta naprosto ne prijavljuju, jer od prijava nemaju koristi, što je loše.


– Nismo zadovoljni stanjem sigurnosti, moramo povećati uslugu građanima i nismo zadovoljni kvalitetom života i stanjem javnog i komunalnog reda u Međimurju. Zbog toga provodimo reforme u policiji, ali budući da se policija susreće s posljedicom, neintegriranosti nacionalne manjine u društvo, intenzivirali smo rad vijeća za prevenciju i angažirali druga nadležna ministarstva. Tek ako dođe do angažmana pet bitnih ministarstava: za demografiju, mlade i socijalnu politiku, pravosuđa, obrazovanja, zdravstva, ministarstva unutarnjih poslova i lokalnih čelnika može doći do ozbiljnih poboljšanja – kazao je Faber.

Na Policijskoj akademiji se školuje 17 budućih policajaca isključivo za područje PU međimurske.

Sva najteža kaznena djela su razriješena, što se tiče privođenja počinitelja. Sve ostalo zahtijevat će reforme unutar sustava policije, kazao je Faber.

Treća tema Skupštine bila su izvješća o radu regionalnog centra za zbrinjavanje otpada Piškornica. Prošle godine Županija je odbila raspravljati o izvješću o radu društva Piškornice s razlogom, jer su se već nazirali problemi, a poslije i isplivala afera oko isplate bonusa bivšem direktoru, nakon čega je uslijedila smjena uprave u Piškornici. No i dalje ostaje otvoreno pitanje na koji način će se i kojom tehnologijom zbrinjavati nesortirani otpad koji također treba zbrinuti, a ne samo gomilati na hrpe.

Ostavi komentar