Ministarstvo kulture daje 1,3 milijuna kuna za Centar za kulturu u M. Središću

Centra za kulturu Mursko Središće
Centra za kulturu Mursko Središće

Grad Mursko Središće je u svoje višegodišnje planove razvoja kulturnih djelatnosti uvrstio projekt rekonstrukcije Centra za kulturu.

Cilj rekonstrukcije Centra za kulturu je podizanje kulturološke svijesti građana, poticanje građana na sudjelovanje, praćenje i uključivanje u razvoj kulturne baštine, kvalitetnija realizacija kulturno – turističkih manifestacija, jačanje programskih aktivnosti kulturno – umjetničkih udruga.

Temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za programe izgradnje, održavanje i opremanje ustanova kulture (investicijske potpore) u 2017. godini Grad Mursko Središće podnio je  Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava za projekt „Rekonstrukcija Centra za kulturu – faza VI.“ (završna faza adaptacije Centra za kulturu)  u Murskom Središću. Vrijednosti investicije zadnje faze (prema procijeni projektanta) iznosi 3.442.796,05 kn.

Ministarstvo kulture, uz zalaganje gradonačelnika Dražena Srpaka i saborskog zastupnika Darka Horvata, dodijelilo je za 2017. 1.300.000 kuna, najviše do sada, za završnu fazu rekonstrukcije Centra za kulturu.

Naime, prilikom svečanog otvorenja Gradske knjižnice i čitaonice, gradonačelnik Dražen Srpak, predstavio je pomoćniku ministrice projekt Centra za kulturu i njegove buduće sadržaje, te važnost Centra za kulturu za grad, lokalno stanovništvo i mlade, a što je rezultiralo zaista visokom svotom donacije Ministarstva kulture. Ministarstvo je do sada navedeni projekt sufinanciralo sa ukupno 1.100.000 kuna. Po završetku, ovog dugo očekivanog projekta Centar za kulturu dobiva punu funkciju i uporabnu dozvolu.

Centar za kulturu će djelovati u smjeru prepoznavanja kulturnih, obrazovnih i umjetničkih programa kao jedan od najvažniji smjernica razvojne strategije koja će se usmjeriti na osnaživanje kulturnog djelovanja i stvaralaštva, djeca i mladi dobiti će prostor za svoje školske i ostale priredbe, a neke udruge i nove prostore.

Gradonačelnik Dražen Srpak zahvaljuje se Ministarstvu kulture na financijskoj potpori od 2012. godine pa sve do danas.

Izvor i foto: Grad Mursko Središće

Ostavi komentar