Park na području bivše vojarne u Čakovcu obnovit će europskim sredstvima

park vojarna
Skica uređenja parka u bivšoj vojarni u Čakovcu.

Park na području bivše vojarne u Čakovcu obnovit će europskim sredstvima. Međimurska županija se u provedbu uključila se jer uviđa važnost prirodnih znamenitosti i raznolikosti svog područja i utjecaj istih na život lokalnog stanovništva te sustavno podržava provedbu projekata usmjerenih na zaštitu okoliša i prirode. Zahvaljujući tome revitalizirat će se park u Centru znanja (prostor bivše vojarne), uvažavajući povijesne, prostorne i ambijentalne karakteristike. Uredit će se nove pješačke staze, zasaditi novo zelenilo i cvijeće. Prostor će se opremiti urbanom opremom, vodeći pri tome računa o sinergiji s biljnim i životinjskim svijetom na tom području, pa je tako važno napomenuti da će primjerice javna rasvjeta biti prilagođene jačine svijetla, s prilagođenim ciklusima gašenja i paljenja, postavljena nešto niže nego je uobičajeno, a da se na taj način ne ulazi preagresivno u prostor u kojem obitavaju ptice i da se ne remeti njihova aktivnost i prirodni ekosustav općenito.

Međimurska županija i Javna ustanova za zaštitu prirode Međimurska priroda partneri su na dvogodišnjem projektu Eco bridge koji se financira u sklopu prekograničnog programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. Interreg. U projektni dio Međimurske županije uložit će se 442.840,00 eura, od čega će Međimurska županija izdvojiti 66.426,00 eura. Cilj projekta je poboljšanje prirodnih staništa ptica u pograničnom području. Ideja projekta utemeljena je u činjenici da Hrvatska i Mađarska dijele prirodne resurse u pograničnom području te su povezane rijekama Murom i Dravom. Čak četvrtina površine Međimurja nalazi se u zaštićenom području Regionalnog parka Mura-Drava, a fokus projekta je na pitanjima koja se tiču stabilnosti lokalnih eko-sustava, okoliša te staništa domaćih posebnih vrsta ptica.

Neke od aktivnosti na projektu koje provodi Međimurska priroda su uspostava područja pogodnih za promatranje ptica, provedba treninga prepoznavanja ptica za 20 osoba, nabava opreme za promatranje ptica, nabava i postavljanje kućica i nastamba za divlje životinje, izrada i predstavljanje knjige o važnosti parkova za urbani ekosustav te će održati stručnu konferenciju o upravljačkim iskustvima između mađarsko-hrvatskih stručnjaka u zaštiti prirode.

Projektom će biti uspostavljen prekogranični sustav praćenja broja ptica. Radit će se i na poboljšanju kvalitete njihovih staništa, upravljanju područjem NATURA 2000 u prekograničnom području i edukaciji lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja bioraznolikosti. Nositelj projekta je Grad Čakovec.

Ostavi komentar