Međimurska policija: Donosimo radno vrijeme upravnih poslova u Čakovcu i Prelogu

Od jučer 11. svibnja 2020. godine Međimurska policija obavlja sve upravne poslove koji zahtijevaju neposredni rad sa strankama uz prethodnu najavu putem telefona ili e-pošte, pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješiti bez njene prisutnosti.

Građani se i nadalje pozivaju da za pojedine upravne poslova koriste sustav e-Građani, te da ne dolaze u službene prostorije ako za realizaciju svog zahtjeva nemaju ugovoren termin.

Radno vrijeme upravnih poslova u sjedištu Policijske uprave međimurske u Čakovcu i Policijskoj postaji Prelog je svakog radnog dana od 7,30 do 15 sati, osim utorka kada je radno vrijeme od 9 do 16,30 sati.

Napominjemo, kako do daljnjeg ne rade upravni poslovi u Policijskoj postaji Mursko Središće. Sve stranke koje su koristile usluge spomenute ustrojstvene jedinice mogu potrebne poslove obaviti u sjedištu Policijske uprave u Čakovcu.

Kontakte pojedinih šaltera u Policijskoj upravi međimurskoj i u Policijskoj postaji Prelog postajama možete pronaći u nastavku:

Policijska uprava međimurska (adresa: Čakovec, Jakova Gotovca 7)

email: [email protected]

Voditeljica Odjela upravnih poslova
040/373-065

Referada prijavništva i osobnih isprava
040/373-109
040/373-105

Referada prometnih isprava
040/373-120
040/373-117

Referada državljanstva i stranaca
040/373-123

Referada za oružje
040/373-053

Policijska postaja Prelog (adresa:Prelog, Trg bana Jelačića 4

Upravni savjetnik
040/373-215

Referada osobnih isprava
040/373-238

Referada putnih isprava
040/373-235

Referada prometnih isprava
040/373-237

Referada oružja
040/373-237

Referada državljanstva i stranaca
040/373-215

Ostavi komentar