Čakovečki HDZ traži promjenu odluke o financiranju djece u predškolskim ustanovama

Čk HDZ
Vjeran Vrbanec, v.d. predsjednik čakovečkog HDZ-a i gradski vijećnik HDZ-a Aleksandar Makovec

Financiranje predškolskog odgoja u dječjim vrtićima grada Čakovca te privatnih vrtića s područja grada bila je tema konferencije za novinare gradske organizacije HDZ-a na kojoj su govorili Aleksandar Makovec, vijećnik HDZ-a u Gradu Čakovcu i Vjeran Vrbanec, v. d. predsjednika gradske organizacije HDZ-a Čakovca.

U analizi koju ja napravio vijećnik Makovec, Čakovec je u prvoj polovini  ove godine vrtićima Cipelica i Cvrčak kojima je osnivač ukupno uplatio preko 3,5 milijuna kuna na osnovu faktura i više od 4,6 milijuna kuna na osnovi dodatnih zahtjeva, što je ukupno preko 8,1 milijuna kuna. Gradske vrtićke ustanove pohađalo je 945 djece, pa je tim ustanovama grad plaćao 1443 kune po djetetu mjesečno. Istovremeno je za 4 privatna vrtića koji su zbrinuli 186 djece isplatio 718.643 kuna na temelju fakture, odnosno 644 kune po djetetu mjesečno bez ikakvih dodatnih plaćanja. Grad je za boravak djeteta u vrtićima kojima je osnivač isplaćivao oko 799 kuna po djetetu mjesečno više.

Uzmu li se u obzir uplate roditelja, a prema financiranju pola-pola stvarna cijena boravak djeteta u kojima je osnivač grad iznosila je 2032 kune po djetetu mjesečno, a za privatne vrtiće 1288 kuna. Tu cijenu je grad odredio kao ekonomsku, premda vrtiće kojima je osnivač financira još i paralelno.

Ponašanje Grada trebalo bi biti upravo suprotno, a djeca predmet brige i interesa grada, a ne ustanove. Sva djeca trebaju biti jednako vrijedna, a isto i njihovi roditelji jer i oni uplaćuju u proračun kao i roditelji djece koja idu u gradske vrtiće.

– Svako dijete predškolskog uzrasta treba biti sponzorirano istom svotom novca bez obzira na ustanovu koju polaze. Novci za financiranje boravka u predškolskim ustanovama trebali bi se uplaćivati roditeljima ili skrbnicima, a oni odlučiti u koju će ustanovu upisati dijete. Isplata grada dječjim ustanovama samo stvar tehnike – kaže Makovec.

Pravo jednakog financiranja djeteta od strane grada se mora odnositi na sve ustanove u Hrvatskoj ukoliko barem jedna od roditelja na području Čakovca plaća porez na dohodak i prirez.

Izuzetak trebaju biti samo djeca s posebnim potrebama ili teškoćama kod kojih teret za roditelja mora biti isti kao za ostalu djecu, a povećanu razliku do ekonomske cijene snositi u cijelosti Grad.

HDZ će zatražiti od Grada donošenje nove odluke o financiranju boravka djece u predškolskim ustanovama i ekonomske cijene na temelju državnog pedagoškog standarda.

Trenutna prosječna cijena u drugim vrtićima na području Međimurske županije iznosi 1700 kuna po djetetu. Prema izračunu vijećnika Makovca  da je Grad radio s tom prosječnom cijenom uz isti iznos sufinanciranja roditelja troškovi grada za zbrinjavanje ukupno 1131 dijete ( privatnih i gradskih vrtića iznosili bi za prvih šest mjeseci 7,3 milijuna kuna, a sad grad plaća samo svojim vrtićima 8,1 milijun kuna. Novom odlukom koju traži vijećnik HDZ-a bila bi izjednačena sva djeca, ali i uvjeti poslovanja za sve predškolske ustanove, bez obzira na osnivača, poručili su iz čakovečkog HDZ-a.

 

Ostavi komentar