Broj nezaposlenih u siječnju u odnosu na lani manji za čak 21,3 posto

nezaposlenost HZZ traženje posla
Ilustracija

Krajem siječnja 2019. godine u evidenciji su bile 2.322 nezaposlene osobe, a broj
nezaposlenih značajno je smanjen u odnosu na isti mjesec 2018. godine (21,3 postotnih bodova), dok je u odnosu na prethodni mjesec zabilježen porast za 5,6 postotnih bodova.

 Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno su tijekom siječnja iz evidencije nezaposlenih izašle 334 osobe, što je povećanje u odnosu na prethodni mjesec za 11,0 postotnih bodova, dok je u odnosu na siječanj 2018. godine evidentirano smanjenje za 31,3 bodova.

Zbog zaposlenja evidenciju su napustile 224 osobe, što je povećanje u odnosu na prethodni mjesec za 21,1 postotnih bodova odnosno smanjenje u odnosu na isti mjesec prošle godine za 19,4 bodova.

Na temelju radnog odnosa zaposleno je 209 osoba (93,3%), dok je 15 osoba (6,7%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:

⦁ prerađivačka industrija – 70 osoba ili 33,5%
⦁ djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – 25 osoba ili 12,0%
⦁ trgovina – 22 osobe ili 10,5%
⦁ obrazovanje – 22 osobe ili 10,5%
⦁ djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 21 osoba ili 10,0%
⦁ građevinarstvo – 20 osoba ili 9,6%.

Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s 72,7% (163 osobe) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosio na Ispostavu Prelog (38 osoba ili 17,0%) i Ispostavu Mursko Središće (23 osobe ili 10,3%).

Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije je iz ostalih razloga sukladno Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju brisano 110 osoba, a uglavnom zbog neaktivnog traženja posla i to zbog neizvršavanja individualnih konzultacija (26) ili neodazivanja na individualno savjetovanje (22), odjave sa evidencije (28), umirovljenja (8) te ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu (17).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom siječnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 457 osoba. Broj ulazaka povećan je u odnosu na prethodni mjesec za 24,2 postotna boda, dok je u odnosu na siječanj 2018. godine zabilježeno smanjenje za 9,9 bodova. Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 297 osoba ili 65,0%. Nadalje, 132 osobe (28,9%) evidentirane su iz neaktivnosti, 17 osoba (3,7%) direktno iz redovnog školovanja, a preostalih 11 osoba (2,4%) ušlo je u evidenciju iz nekog drugog oblika rada.

S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja direktno iz radnog odnosa najviše osoba evidentirano je iz sljedećih djelatnosti:

⦁ prerađivačka industrija – 64 osobe ili 21,5%
⦁ građevinarstvo – 47 osoba ili 15,8%
⦁ djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 34 osobe ili 11,4%
⦁ javna uprava i obrana – 33 osobe ili 11,1%
⦁ trgovina – 25 osoba ili 8,4%.

Krajem siječnja 2019. godine u evidenciji su bile 2.322 nezaposlene osobe, a broj nezaposlenih značajno je smanjen u odnosu na isti mjesec 2018. godine (21,3 postotnih bodova), dok je u odnosu na prethodni mjesec zabilježen porast za 5,6 postotnih bodova.

Promatrano prema spolu, u ukupnom broju nezaposlenih osoba žene čine 55,1% (1.280) ukupne nezaposlenosti, a muškarci 44,9% nezaposlenih osoba (1.042), što je smanjenje udjela žena za 1,5 postotnih bodova u odnosu na prethodni mjesec. U siječnju 2018. godine udio nezaposlenih prema spolu bio je 52,0% žena naspram 48,0% muškaraca.

Prema dobi, osobe u dobi do 24 godine čine 19,8% (459) ukupne nezaposlenosti, udio osoba srednje dobi je 48,8% (1.134), a starijih od 50 godina 31,4% (729). U odnosu na prosinac udio najmlađe dobne skupine (0,7 postotnih bodova) je smanjen, dok je udio osoba srednje dobi (0,5 bodova) te udio starijih od 50 godina povećan (0,2 postotna boda). U siječnju 2018. godine dobna struktura bila je sljedeća: udio osoba do 24 godine bio je 20,7%, srednje dobi 48,1%, dok se preostali udio od 31,2% odnosio na starije od 50 godina.

Imajući u vidu razinu obrazovanja nezaposlenih osoba i dalje prevladavaju osobe sa srednjim stručnim obrazovanjem – 1.019 osoba ili 43,9%, što je na razini prethodnog mjeseca, odnosno 0,8 postotnih bodova više naspram siječnju 2018. godine. Osobe niže razine obrazovanja čine 42,8%, a osobe više i visoke razine obrazovanja preostalih 13,3% nezaposlenih osoba.

Što se tiče dužine čekanja na zaposlenje, udio dugotrajno nezaposlenih osoba, odnosno osoba koje na zaposlenje čekaju duže od 1 godine je 33,2% (770 osoba), što je smanjenje udjela za 2,0 postotna boda u odnosu na prosinac, dok je u siječnju 2018. godine udio istih bio 40,5%.

Promatrano prema ispostavama odnosno teritorijalno, najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba evidentiran je u Ispostavi Čakovec – 1.650 osoba ili 71,1% ukupne nezaposlenosti u Županiji. Grad Čakovec s pripadajućim naseljima bilježi 632 nezaposlene osobe ili 38,3% nezaposlenih u Ispostavi Čakovec, a zatim slijede Općina Nedelišće (333), Općina Pribislavec (109), Općina Mala Subotica (103) i Općina Sveti Juraj na Bregu (88). U Ispostavi Prelog evidentirano je 356 nezaposlenih osoba ili 15,3%, od čega je na području Grada Preloga evidentirano 89 nezaposlenih osoba ili 25,0% od ukupnog broja nezaposlenih u Ispostavi. Najmanje nezaposlenih evidentirano je u Ispostavi Mursko Središće – 316 osoba ili 13,6%, od čega se na Grad Mursko Središće odnosi 53,2% (168 osoba) nezaposlenih s područja Ispostave.

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih u porastu je u svim ispostavama: Ispostava Mursko Središće (10,1 postotnih bodova), Ispostava Čakovec (5,6 p. bodova) te Ispostava Prelog (1,7 p. bodova). U odnosu na siječanj 2018. godine i dalje je zabilježen značajniji pad nezaposlenosti u svim ispostavama: Ispostava Prelog (32,6 postotnih bodova), Ispostava Čakovec (19,0 p. bodova) te Ispostava Mursko Središće (17,5 p. bodova).

Novčanu naknadu u siječnju 2019. godine koristile su 684 nezaposlene osobe ili 29,5% od ukupnog broja nezaposlenih osoba. Broj korisnika u porastu je u odnosu na prethodni mjesec (16,9 postotnih bodova) i siječanj prošle godine (1,6 p. bodova). Promatrano prema spolu, udio žena je 62,9% ili 430 korisnica naknade, dok je udio muškaraca bio 37,1% odnosno 254 korisnika.

 

 

Ostavi komentar