Zrinska garda nas zove!!!

Sako leto jeden den se meja moda i to tak kaj se mesto ženski kožnati taškici sake fele i v sim farbama nosijo cekeri i korpice. Tak je i ovo leto bilo minulo nedelo, na Vuzem. Štero god ženo ste žišli je sobom nesla ili cekera ili pak korpico i to ne prazno nek skorom puno šunke, bonceka, klobasi, hrena, luka, nejfinešega kruha, štruce i zdiganih kolačov. Ali to sam v nedelo vjutro ili pak dopolne dok je nesla na posvečaje kak se to veli vuzmeno šunko. Morem vam reči da so i nešterni moški bili z cekeraj, ali sam oni šteri so se štimali i kaj so šteli kaj bodo si vidli i znali kak so oni gazdi pre hiži. Saka hiža ima svojega gazdo, ali ne nese navek gazda oblizeke na posvečaje nek negda to dela i mož od gazde. Nejvažneše je da se zna što je kaj pre hiži. Neje važno što je nesel na posvečaje, važno kaj smo se si skupa posle našli na vuzmenomo zajtreko.

Serjanski gradski načelnik, Dražen Srpakov,  je prodal i zadjega falačka zemle v gospodarskoj zoni Brezje. Jemo to tak dobro ide kaj so mo sfalili placi, kaj se napriliko v Čakovco nikak nebre pripetiti. Mortik bi bilo dobro kaj bi Čakovčari pozvali Serjančara kaj jim on resproda te place šteri več hajdi let čakajo svoje gazde i to tak kaj so več v drač zarasli i v seme vudrili. I partizanka se je rezrasla po čakoskoj gospodarskoj zoni. Tre najti pravoga čoveka i se se resproda.

Čakoska i međimorska Zrinska garda jako čuda dela i zato morete gardiste videti seposot de se nekaj važnoga ili pak jako važnoga dela ili pak slavi. V ove dneve dok se obslužavlejo dnevi naše međimorske županije Garda je dala vum kaj se bode v Bečki Novi Mesti delal spomenik Petro Zrinskomo i Frano Krsti Frankopano. Si mi, bar mi Međimorci, znamo da so Peter i Fran hodili, pred nekaj meje od 350 let, v Beč Austrougarskomo caro i kraljo Leopoldo kaj se dospomenejo kak bode carsko sunce bole i topleše svetilo nam Hrvatima, ali so jiv ovi nejpredi leto dni držali v rešto, a posle so jiv skratili za glave i spokrali so se kaj so Zrinski meli. Pred sto let so Zmaji (čitaj: Družba Hrvackih Zmajov) dopelali kosti z Bečkoga Novigrada v zabrebečko katedralo, a ovo leto bode Garda, skupa si sima nama drugima, dala postajti spomenika, mi Međimorci bi rekli znameje, tak da bodo si mogli zazvediti kaj se je pripetilo v Bečkomo Novigrado 1671. leta. Lepo je to kaj nešči ima na pameti Zrinske i Frankopane i kaj se ne pozabi kuliko dobroga so oni naprajli za nas Hrvate i našo Hrvacko.

Zrinska garda bi štela kaj bi Hrvatski sabor spremenil, očem reči, dopunil himno „Lejpa naša“ i to tak kaj bi i naša Mura došla nutri. Znamo si da je pred 100 let Međimorje naše malo prepojeno svojoj Majkici zemli i od unda živimo skupa z Hrvatima i dok je to napravleno Mura je postala prva meja Lepe naše prema Evropi. Ako naši saborniki dajo naprav Zrinskoj gardi unda se več nigdar ne bode pripovedalo kak je Lepa naša do Drave unda bodo si mam znali da je Lepa naša do Mure i da je Majkica zemla zela nas Međimorce pod svoje (kak kvočka piceke) i tak bi priznala da nas oče, da smo jeni. I to zanavek. Pak kaj smo si mi Međimorci ne to zaslužil?

Ak da imate čajta unda je to v soboto dopolne. Čovek se celi tjeden na dela kak oni šteri saki den delajo, tak i oni šteri sam na posel hodajo. Niti jeno niti drugo je ne lefko i zato so zmišlene sobote i nedele kaj si težaki morejo počinoti svoja zmočena tela. Ve si znamo kak i zakaj imate v soboto dopolne cajta pak vas naš župan, naša Županija i Zrinska garda pozivlejo kaj dojdete pogledati peršecijo Zrinske garde i još dvajsti povjesni postrojbi z Lepe naše i Mađarske,morete posle iti k meši za našo Županijo, a pred obedom bode program na čakoskomo Trgo Republike, a koji bodo v jezero Staroga grada. Posle sega toga čaka nas bograč pod Starim gradom šteroga kuhajo naši međimorski lovci, nejbolši kuhari na ovomo našemo „Falačko zemle med dvemi vodami“. Dojdite, ne bode vam žal, pitajte bar one šteri več na leta hodajo.

To kaj se je leto spremenilo i kaj dnevi lečejo jeden za drugim je ne nikaj spremenilo na spametnoj karti Evrope, očem reči, mi Međimorci smo i dale nejspametneši na sveto. Poglejte, prosim vas lepo, naša nejgospodarstvenica Bernarda Cecelja z Puščin je bila na velikomo Semo inovaciji v švicarskoj Ženevi. V Evropi se je ne nikaj spremenilo: Bernardin madrac za betežnike je dobil zlatno želencijo kak nejbolši do ve zmišleni v Evropi. Kaj reči, pak več jeno sedem-osem let, ak ne i vejč, so Bernardini madraci nejbolši i nejvredneši od sih šteri se delajo i prodavlejo po Evropi, a i dale po celomo sveto. Kak je to lepo da nekaj tak dobroga odhaja v svet z Puščin, očem reči, z Međimorja. Nebrem, a kaj nej pohvalil gospođo Bernardo štera cugle fabrike još navek trdo drži v svojimi rokami. Saka čast!

Dok je gospa Bernarda vedrila i oblačila v Švicarskoj, gospon Đuro Horvatov je bil z svojima na sveckomo semo građevinske opreme v Minkeno. Kaj morem ak vam moram reči kak so naš Tehnix i naši dečki z Doljnjega Kraljevca pokazali tam nejbolšo eko tehnologijo i se kaj ide kcoj dok so otpad i smetje v pitanjo. Pred 30 – 40 let smo mi hodali v Minken, v Dojčland pitat dok smo nekaj ne znali naprajti, a denes oni hodajo k nam, oni hodajo v Tehnix kaj morajo i kak  delati kaj se se ono smetje štero napravimo i za sobom ostavimo pospravi i tak ponuca kaj čim meje kvara napravi. Vidite kak je to lepo dok mi svojo međimorsko pamet prodavlemo ne sam Dojčlando i Evropi nek i celomo sveto. A velijo kak smo mi Međimorci premalo zaškolani i kak preveč malo držimo do škole. Teca Franca veli da je ne se v školaj da je nekaj i v našim glavama. Najbrž je tak!

Nek ve nešči reče kak se nikaj ne meja na ovomo našemo sveto i to prinas v Međimorjo. Negda so naši ljudi odhajali v Osterajh, Dojčland, Švicarsko… na posel z željom kaj se dimo dopelajo v Mercedeso. Ak ne v Mercedeso unda bar v nekšemo drugomo auto jerbo ak se čovek vozi v auto unda se zna da ima dobroga posla, očem reči, dobro plačo, kaj je još važneše, i zato se mora po svoji vulici, svoji seli, prepelati kaj mo sosedi bodo jalni. Ak ne preveč unda bar malo. Očem vam reči da je to minulo. No, neje minulo to kaj naši ljudi več nej morali hodati vum za poslom, za penezima, nek je minulo to kaj dimo dohajajo z autima. Ve se meri to što je kak vuni prešel, kakši mo pušleki penez saki mesec v žepe dohajajo, po tomo što kakšega peciklina vozi. Hajdi let nam je trelo kaj zazvedimo kak se je zdravo na peciklino pelati, ali dok smo to zazvedili ve se nedamo doli z peciklina. Negda so za Den županije, den Međimorja, bile trke z motorima po Čakovco, a ve so trke z peciklinima po celomo hataro od Mure, štera čaka kaj dojde v himno, pak do Drave, štera je v Lepoj našoj od prvoga dneva. Morem vam reči da je z peciklinima vekša stiska nek je negda bila z motorima. I peciklinov ga je sake fele; jega peciklinov brez brzini, z dve – tri brzine, pak se do devet odzaj, a na pre so od dve do štiri brzine. Skorom kaj bi se čovek zmešal kaj so se nametali na te pecikline. I ve si mislijo da se znajo pelati na peciklino, znamo se si pelati sam moramo iti v peciklin – školo kaj pokažemo da se pravzaprav znamo pelati. Kak bilo da bilo, ak negdi zahuzamo kaj se dotikavle peciklina, unda ga moremo rivati polek sebe i iti peške, kaj je još zdraveše.

Ostavi komentar