Zoki, ostani doma!!!

Još navek je na prvim mestima sih medija korona viros o šteromo se saki den se vejč ili pak se meje zna. V jeden hip mi je zgledalo da se bode ipak zazvedilo z čijega se vešteta itak te viros dotepel, očem reči, što ga je posejal po Kini jerbo što ga je dale reznosil to smo več zazvedili. No, unda se je najempot, kak strela z vedroga neba, vu se to vplela politika, a de je politika unda so tu i političari i to je bil početak kraja istine. Verjem da i vi znate čim nekaj politika i političari zemejo vu svoje roke unda je stoprocentno sigurno da se istina oliti resnica nigdar ne bode zazvedila. Kak bilo da bilo te korona viros pomalem heja tam de je nejpredi došel i de so ga dočakali kak pravo nevolo (tak je bilo i prinas vu Lepoj našoj), a tam de so se nejpredi smijali žnjega tam je ve posle došel vrag po svoje kak je to bilo na priliko v Engleskoj, Francuskoj i Ameriki.

Verjem da ste ne pozabili kak je te viros zišel v Ameriki, točneše rečeno kak se je precednik Tramp delal norca z toga virosa dok je počel sejati paniko v Kini. Govoril je kak je korona viros ne nikši beteg, očem reči, nikaj posebnoga več nekša obična gripa sam nekše nove sorte. I se je bilo tak dugo vredo dok je te viros ne preplaval debelo vodo i dovlekel se je do Amerike. A dok se je smestil v njevekšemo američkomo grado unda je več bilo prekesno za nekše ozbiljneše mere. Broj zaraženih se je povečaval z dnevna v den. I ne sam zaraženih nek i mrtvih. Tramp je delal kak da je štel kaj Amerika i Amerikanci morajo v semo biti nejglavneši i nejvekše tak so zišli i z tem virusom od šteroga je v Ameriki hmrlo i nejveč ljudi na sveto. Do ve je cirka šezdeset jezer Amerov završilo na grobjo, a još se ne vidi kraj toj epidemiji ili pak pandemiji. Kaj bi mogli reči, v Kini je hmrlo od virosa cirka pet jezer ljudi na skorom milijardo i pol kuliko Kina ima Kinezov, a v Ameriki je do ve hmrlo prek 60 jezer ljudi na nekaj vejč od 330 milijonov Amerikancov.  Kuliko vidimo korona viros je nikaj ne držal do toga kaj so Ameri glavni na ovomo sveto, na ovoj našoj kugli zemaljskoj i kaj oni vedrijo i oblačijo z celim svetom. Korona je Trampo pokazala da je i nad popom je pop.

Naš Stožer složeni kaj se bode hrval z koronom i dale dela kak štep-mašina Singerica, pomalem i sigurno. Moremo se žnjim pofaliti i štimati. Od pondelka so nam počeli pomalem popuščati i to sam zato kaj se gospodarstvo pomalem gene z mrtve točke i kaj se mi težaki ne bodemo začrvivili v karanteni. Ne sam začrvivili nek i zdebljali jerbo smo za dva tjedne pomehnatili se zalihe jesti kaj smo, kak hrčki, navlekli za celi mesec. A znate kak je to, dok čovek (tu sam mislil i na žene) nema kaj delati unda sako malo hoda otpirat frižidera i navek nekaj najde kaj ga vleče. Počeli so trenerati vrhunski športaši, počeli so delati štacuni, šoštaraji, frizerke (tak kaj nam bodo žene znova lepe), a i gracki prevozi. No, ak je se to hapilo delati ne znači da smo se te nevole zvane korona viros rešili. Ne, tre se i dale paziti, nositi maske, rukavice i držati se fkrej jeden od drugoga. Rekla mi je i teca Franca, kak da je poslušala ministra Vilija Beroša i Krunija Capaka, vrag (čitaj: beteg) nigdar ne spi i zato tre meti strpleja i počakati kaj se ti si virosi zdojdejo. A da bode to? Rekli so dečki i puce z Stožera da se nigdar ne zna da bode kraj toj nevoli jerbo i oni šteri so več bili betežni pak so ozdravili morejo znova pobrati toga virosa. To je veliki i novi beteg za šteroga ne znamo kakše šege ima, a vračtva ga još ne!

Štacuni, obrti i obrtniki so počeli delati. Gospodarstveniki se svadijo što bode delal, a na drugoj strani očejo otprti i škole, deca bi išla v školo, pak nebrejo najti što bi delal!?

Nesam niti znal da smo si mi Hrvati tak zdobra z Kinezima!? Najme kaj, Kinezi so nam poslali več šesto pošiljko zaštitne medicinske opreme: maske, rukavice i se drugo kaj nucamo i čega nemamo dosti. Ve vidite kak je to bil potez stolječa naše Vlade ( a takši ga ne jako čuda) kaj smo Kinezima dali kaj nam delajo Pelješkoga mosta. Em bo na vreme most gotov jerbo imajo dosti težakov, em nam Kinezi furt pomažejo, em bodo posle dohajali k nam na morje. Kaj bi Tramp dal da dojde v kinesko cukor-pikso kak smo mi?

Kak god naša Vlada vlada, kak god minister Zdravkec Maričov trenera strogočo, ali cene po štacunima i pijacima ipak rastejo. Znate kakši so naši ljudi, teško kaj bi zdržali (i nejso), a kaj si nej pozobačili nekaj vejč nek jiv pripada. Nejpredi so odišle gori maske i rukavice, unda šekret paper, pak sredstva za dezinficeratri (tu spada i konjak, vinjak, viski i žganica), a na se zadje i meso. Posle toga je podražila citrona i to hajdi i se ono kaj ljudi malo bole počnejo nucati mam se podraži. Dobro kaj se još i razmak med ljudima ne prodavle. Jedini poštejaki so ve zišli naftaši, saki den so benzin i nafta se faleši najbrž zato kaj jiv ne nucamo. I labodoritaši so se meje vredni čim ne igrajo, očem reči, cene so jim pale. Nikaj se ne zna za političare? Tu so si stiha kak veni (d…) v travi!

Precednik Zoki Milanovičov, premijer Drašek Plenkovičov, precednik Sabora Gordan Jandrokovičov, par ministrov i sabornikov je odišlo v Jasenovac i tam se poklonilo žrtvama logora z Drugoga rata. Se bi to bilo vredo da se je ne Zoki Milanovičov zlejal kak je tre pločo z poginulim HOS-ovsima v Domovinskomo rato hititi na smetje. Dečki so se borili za neovisno Lejpo našo v šteroj ve mi živimo i za Lepo našo so dali svoje živote, ono najvredneše kaj so meli i ve se precednik Zoki žnjih dela norca sam zato kaj so se borili v postrojbama HOS-a. Nekaj si gruntam zakaj je Zoki ne 1991. leta dok so dečki išli v rat protiv jugosoldateske i četnikov ne zastavil dečke i vrnul jiv nazaj jerbo so meli oblečene krive oprave i krive značke. A znate zakaj jiv je unda ne zastavil? Neje bil doma! Odišel je v Švecko kaj ga nej slučajno nešči pozval i dal mo puško v roko nek i on ide v rat protiv ovih šteri so napali Lejpo našo z petokrakom zvezdom na kapi. Dečki so unda bili dobri, ratuvali so i pobedili, a ve jiv niti precednik ne prizna i bole poštuvle petokrako nek ove naše HOS dečke.

Molba za Zokija: OSTANI DOMA!!! Nejdi nikam i bodi stiha. Još je važneše da bode stiha jerbo je čuda spametneši. On se smejal z Kolinde dok joj je, tu i tam, nekaj pobeglo i kaj je rekla i ono kaj je ne morala, ali ona je za Zokija mali Ivica. Stopram je dva mesece precednik, a več se je debela kniga gluposti, očem reči, neumnosti, štere je povedal hajdi popunila. Ak tak nastavi bode sako leto nucal novo knigo.

Dok se je korona viros dotepel k nam v Lepo našo neje dugo trelo kaj je preplaval Dravo ili Muro i restepel se po Međimorjo našemo malo. Fala dragomo Božeko nega bilo prinas čuda betežnih, ali je zato državni Stožer zapral čuda fabriki i poduzečov, a težaki so ostali doma na prisilnom urlabo. Država pomaže težake šteri so ostali brez posla. Ruon tak je čuda županiji, gradov i opčini pomoglo svojim gospodarstvenikima kaj leži platijo težake šteri ne delajo, a kaj so jiv ne poslali na burzo. Čakoski gospodarstveniki so se nadjali da bode i grad Čakovec pomogel svojim gospodarstvenikima i težakima v toj nevoli. Pripovedalo se kak bode čakoski gradonačelnik Štef Kovačov zmenšal komunalno naknado, da bode ukinol spomeničko rento i prireza, ali se je nikaj od toga ne pripetilo. Samo se je obečuvalo. Ruon tak so se Čakovčanci i Međimorci nadjali da se vu te dneve karantene ne bode plačal parking plac, ali nikaj od toga. Grad i gracki oci so i dale se pobirali kak da je korona viros ne težake zapral v karanteno.. Bilo bi lepo, bilo bi jako lepo da je Grad Čakovec pomogel svojim građanima.

Ostavi komentar