Znuom, Hrvat sam i Zrinski

Na se zadje se je Nikola Zrinski Čakoski fčakal kaj smo mo mi Međimorci, a i naši sosedi Hrvati z Lejpe naše, obiležili 400 let od kak se je narodil. Se je to trelo biti v majušo, da se je narodil (3. majuša 1620.leta), ali kak se ovo leto si ravnamo prema koroni tak je se to obslužavanje prenešeno v september. Održani je bil i to v Staromo grado Znanstveni skup o tomo kakši je Nikola bil, kaj je napravil za vreme svojega kratkoga živlenja i z čim nas je zadužil. Morem vam reči da je te Znanstveni skup trebal biti međunarodni, ali ga je korona razredila tak da so si znanstveniki, povjesničari, i profesori niti ne došli. A nejso došli stranjski predavači i to ovi z Mađarske, a ruon tak so nešterni naši ne došli jerbo jiv je korona splašila pak so ostali doma. Znate kak je to, kaj je sigurno je sigurno, korona se furt grozi, a nišči jo je još ne videl tak da nišči ne zna kak je jaka i je li se heca ili pak je zaprav tak grda kak se to pripoveda.

No, morem vam reči da so nam i oni kaj so došli čuda toga novoga na pripovedali. Ali so ne pripovedali sima nek sam onima štero so jiv došli poslušat. Kaj ne bode zišlo da bajam sima vama šteri ste ne došli jerbo tu je pak korona štera je ovo leto kriva za se kaj mi zahuzamo. Do ovoga leta smo meli za takše naše hucvutarije Fašnika, a ve se je dorivala i korona. Lefko smo mi došli na kraj z Fašnikom šteri je hercuval po našemo hataro i po Lepoj našoj nekaj duže od mesec dni, a korona je tu več šest meseci i još nišči pod milim bogom ne zna da se kani vrnuti nazaj v Kino otkod se je i dorivala k nam. Prosim vas lepo najte me krivo razmeti, ali malo sam zglajzal i odišel sam z Nikole Zrinskoga na korono, ali došel sam nazaj. Štel sam reči sima vama šteri ste ne došli minulo soboto v Stari grad da se bode o semo kaj se pripovedalo o Zrinskomo napisala i kniga tak da bodete mogli se zazvediti o našemo Nikoli, a kaj do ve neste znali.

Zazvedili smo da je Nikola Zrinski Čakoski bil jako spameten čovek, političar, vojskovođa, pjesnik, graditelj i hrvatski ban.  Tri leti posle kak se narodil Nikola, a sam dve leti posle kak mo se je narodil brat Peter japa Juraj jim je hmrl pak so se o jima brigali skrbniki. Ali Nikola i brat mo Peter so bili dobra deca tak da so se zaškolali na visokim školama i več z šesnaest let so jiv proglasili punoletnima tak da so se mogli brigati za svojo imovino i kaj so mogli ratuvati. A meli so čuda toga od Čakovca do Ozlja, pak i dale. Nikola je ostal v Čakovco, a Peter je hercuval v Ozljo. Kaj reči, Nikola ne sam da je bil spameten kaj je završil visoke škole nek je i se za kaj se je prijel v, kak bi to rekla teca Franca, v zlato pretvoril. Nikola je ratuval v Tridestiletnomo rato, a furt je ratuval protiv Turčinov. A dok je ne ratuval dozidaval je i popravljal čakoskoga staroga grada, dok mo je to ne bilo dosti zazidal je Novoga Zrina na Muri onkraj Doljnje Dubrave, a denes je to na hataro naši sosedi Mađari.

Teško je se nabrojiti kaj je Nikola Zrinski Čakoski napravil za naše Međimorje, za Hrvate i Hrvacko, ali nesmemo pozabiti da je on dopelal i fratre v Čakovec i to 1659. leta i napravil je prvo cirkvo i prvoga farofa. Neje to bila tak velika cirkva i tak veliki farof, ali je bil prvi i fratri so ostali v Čakovco i tu so več duže od 360 let. Tri leti posle je zafremal prvo knižnico v Čakovco (1662. leta) i ne sam v Čakovco jerbo je unda ne što god mel knižnico.

Nesam vam rekel da je Nikola ne bil sam spameten nek je govoril šest jezikov: hrvatski, mađarski, nemački, latinski, taljanski i turski. I ne sam govoril nek i pisal. Pisal je nejvčpot na mađarskom jeziko jerbo je Mađare nucal kaj se bodo skupa žnjim borili protiv Habsburgovci jerbo je ne bil zadovolen kak so Austrijanci vodili državo v šteroj so bile Hrvacka i Ugarska. Najpoznateši i nejbolši mo je ep „Adrijanskoga mora sirena“, šteroga je na hrvatski jezik prevel jegov brat Peter.

Makar je Nikola pisal na mađarskomo jeziko, makar se je furt nekaj dogovarjal z Mađaraj ipak se je on štimal kaj je Hrvat i nigdar je ne to zabil. Imamo i črno na belo de je napisal: „Znom i nigdar nem zatajil da sam Hrvat i da sam Zrinski!“

Nesmem zabiti, moram vam povedati kak je Nikola Čakoski prvi ratuval z konjicom po zimi. Genul je z Novoga Zrina po Muri i Dravi tijam do Osijeka i tam je vužgal mosta Sulejmana Veličanstvenoga. On je to prvi napravil i dugo posle jega nišči. O tomo se još den denes vučijo vu vojnim školama, i to tam de još vojska ima koje, a posebno to još nebrejo zabiti Ameri. Ali to so ne zabili Habsburgovci i čim je to napravil vidli so da je vrag šalo zel i mam so se počeli spominkovati kak bi se Nikole rešili ak očejo i dale hercuvati v Habsburškoj monarhiji. Nekomo je unda pala na pamet divja svija i otprajli so jo v Kuršanec. Dale znamo ili ne znamo, čitali smo kaj so nam podlečili. Rečite mi, prosim vas lepo, kak je napol crkjena divja svija mogla sfondati nejjakšega  vojskovođo onoga vremena i to na konjo? Kak bilo da bilo, Nikole so se rešili i dale so bez srama vedrili i oblačili na ovomo hataro. Posle so još navlekli v Bečki Novigrad Petra i Frana, skratili so jiv za glave i vedrili so i oblačili i dale.

Nikola Zrinski Čakoski je čuda sega napravil za nas, a mi za jega nikaj. Ili malo vejč kak nikaj. Čakoska knižnica se zove po jemo, a polek je spomenik „Orao“, šteri je postavleni 1904. leta i posle toga nikaj. Nikola nema niti svojo vulico, nema niti jeno školo, nema niti jenoga spomenika v Čakovco kak bi bil red. On je ratuval na konjo i bil bi red da ima spomenika z konjom. A bil je nejvekši, nejjakši, nejspametneši, a mi se držimo kak da nas je sram kaj smo ga meli, kaj je bil i ostal naš. Hrvat i Čakovčanec.

Ostavi komentar