Zazvedilo se je što je vužgal smetje

Si v Međimorjo očejo, očem reči, očemo normalno (čitaj: kredno, bogoboječe) živeti, kak jeni tak i drugi, kak svetleši, tak i oni zakajeni, sam kaj jeni očejo to naprajti posle dere, a oni drugi brez dere. Što bi još denes delal i to za nekšo crkavico od tri – štiri jezere kuni ak more živeti brez dela, brez žuljov, brez motike i to se na grbači nas poreznih obveznikov. Što bi se hačil za motiko ak i brez je ima saki den dosti kruha. I to beloga. A z motikom je muoči dojti sam do črnoga kruha. Hajdi je takši prinas na Falačko zemle med dvemi vodami šterima je ne do črnoga kruha. Ali za kruh brez motike za to so navek. Dok ide ide, pak bodo i posle da ostanejo brez kruha (i motike) živeli normalno. Rečite mi, prosim vas lepo, de je tu pravica kaj oni šteri hodajo v dero jejo črnoga kruha, a oni zakajeni, šteri ne hodajo i živijo na grbači onih prvih, jejo beloga kruha?

Na zestanko izvoznikov Lepe naše pak smo mi Međimorci, očem reči, naši gospodarstveniki bili glavni. Najme kaj, v Zagrebo so se zišli oni nejbolši i to oni gospodarstveniki šteri nejveč izvozijo, kak bi mi Međimorci rekli, oni šteri delajo doma kaj bi oni vuni, v Evropi hasnuvali. Tak je med sredjim poduzečima nejbolši i nejvekši izvoznik naše poduzeče  Tehnix z Doljnjega Kraljevca. Več nebremo niti tuliko nafaliti Tehnixa i jivoga direktora i gazdo Đurija Horvata kuliko oni dobro delajo. Ne sam dobro nek jako dobro. Veseli me to kaj sako leto gospon Horvat i jegova fabrika staja korak napre. Kak dobro delajo bojim se kaj ne bode jednoga dneva sama sebe prestigla. Saka čast gospono Đurijo i jegovim težakima. Moram mo zafaliti jerbo prek jega se i o nam Međimorcaj lepo spominajo kak v Evropi tak i po celomo sveto. Na zestanko smo zazvedili da mi v Međimorjo imamo još jedno dobro, kaj dobro, prekprokleto poduzeče štere je nejbolši i nejvekši izvoznik med malim poduzečima. To je poduzeče Tremak z Domašinca. Skorom kaj bi rekel da smo ne niti jako čuli za jiv, a več so nejbolši v Lepoj našoj. Precednik Vlade je pofalil nas Međimorce kak dobre, skrbne, spametne i sposobne, pak se nadjam da bodemo meli priliko,  of mesec ili pak malo kesneše, pozdraviti i ugostiti Vlado prinas v Čakovco i Međimorjo. Pitate me zakaj se veselim ministrima i Vladi? Pak gde god so do ve bili nigdar so ne došli z praznom rokom!

V Priloko so (ne znati zakaj ne v Čakovco) Ministarstvo gospodarstva i Gospodarska komora pokazali gospodarstvenikima i nam običnim smrtnikima kak moremo nucati državo i ministarstva prek kompjutera, očem reči, prek Interneta. Ali to je sam za one šteri se razmijo v kompjutere i Internet. Zazvedili so kak je denes več moči dojti do poduzeča z mišom i ne tre hodati okoli od vrati do vrati i znucati dvoje šolce. To je organizeral minister gospodarstva Darko Horvatov i zato je ne nikaj čudno kaj je nišči z Čakovca ne mogel dojti v Prilok jerbo je Darko ne jiv (čitaj: čakoski) minister. Ne znati da bodo Čakovec i Čakovčanci išli naprej ak oni čakajo kaj bodo pak meli svojega ministra. Saki je minister, pak tak i Darko, minister za se grade i opčine Lepe naše, pak je unda brzčas i za Čakovec. Zakaj to pripovedam? Pak je naš Darko ne minister brez bukse, a neje muoči nikaj hasnuvati z bukse ak se ne dojde blizo.

Čim je na svetlo dneva zišla istina kak je muoči fabriko zafremati prek kompjutora i to za par kuni mam se je, kak pokusni zajček, zafremana fabrika „Palfi d.o.o.“ z Belice, štero je zafremala Vladimira Palfi i napisala je kaj bode delala: Rušim se zide, pak i Živoga. V reklami je lepo muoči videti Vladimiro kak vozi bagera z šterim kopa grabo v štero je opal miholjanski i naš dofčerašji sabornik Brankec Bunjcov. Kaj te ojeri napravijo od čoveka. Kaj nam žene niti spominjal!

Z čim se se ne bavijo te naši ogjogasci. Fala dragomo Božeko kaj ga prinas ne preveč ogjov, ak ne računamo ovoga v Totovco de je zgorelo smetje, pak naši ogjogasci delajo se ono kaj nišči neče ili pak nebre ili ne zna. Tak se je pripetilo v Mačkovco kaj so dva mali peseki opali v tujico i nišči jiv je ne mogel vum zeti. Mam se je zišlo celo selo, kuliko sam mel za čuti pre čakoski gracki vuri, došel je i gospon Varga, a gradonačelnika ga ne bilo, kujseki so cvilili i bavkali, ali nikak do jiv. Došli so i ogjogasci, makar hajdi toga imajo i se znajo nekak so ne mogli vdrti v tujico. I unda se je gospon Mario Medved, zamjenik čakoskoga načelnika zmislil za Međimorske vode štere morejo poslikati i ono kaj je pod zemljom. Kujseke so našli, ali je trelo i bagera šteri jiv je otkopal. Dok se si složijo se se da naprajti, pak tak i peseki znova hodajo po zemli. Ve vidite  kuliko peseki vredijo, a dok se moj pajdaš Tonča, malo bole alkoholno zmočeni, pelal z peciklino z posla i dok se je prehitil tak kaj je z glavom opal v otprti šaht, niti vrag je ne došel kaj bi mo pomogel kaj se vum zvleče z te nevole. Niti so pesi ne kcoj došli kaj bi ga malo povohali ili pak poscali.

Pred cirka tri tjedne se je vužgalo smetje na čakoskom i međimorskom smetliščo v Totovco. Vužgalo se je z čistoga mira i to v soboto dok tam nišči ne dela. Još jempot se je pokazalo da ogej dojde, očem reči, nekaj se vužge dok se nejmeje nadjamo. Nejveč onih šteri se v ogej i smetje čuda bole razmijo od mene se je složilo z tem da je to jedino moglo naprajti sunce jerbo jedino ono more dojti na hatar Čakomova smetlišča brez ključa. I to se je tak dugo šepetujilo kaj je postalo istina. No, znate da nikaj nebre ostati tajna, pak se je tak črez dva tjedne zazvedilo kaj je itak bilo po sredi: Prvi sosed smetliščo v Totovco, moj imejak Jožek, je dovlekel birko z Bosne štero je dosti fal dobil, a nejso mo rekli kaj birka puši. Ve dok se je po capašo pasla vužgala si je jeno zmotana cigaro i vužgala smetlišče. Što bo smetje platil, birka ili pak Jožek – to te ja pitam?

Kaj pak se vam je pripetilo mojemo pajdašo Tončijo. Dok je došel dimo z dere, a išel je črez Štefičino krčmo, na stolo je našel ceduljico: Preljubljeni moj Tonček, odišla sam na posel, obed ti je na šporhoto. Se kaj moraš naprajti je kaj zemeš fercajga i kresneš, plina sam ti ja več pustila… Znaš da te još navek imama rada? Tvoja Đurđa. Pozovem ogjogasce?

Čistam je nekak normalno da naš župan Matek špekolera je li bi se postavil na čelo HNS-ove kolone ili ne? Da bi mene pitali ja bi si isto o tomo jako dugo, na široko i na globoko pregruntal. Ivek Vrdoljakov, šteri je do ve vlekel za sobom HNS-ovo kolono je narodnjake dovlekel na vrh brega (političkoga, a ne Mađerkinoga) i se je to bilo fajno i bajno, a unda se je najempot, kak strela z vedroga neba, to se pokoturnulo doli z brega. I to tak fest kaj nišči ne zna gde i da se to bode zastajlo. I kak se unda, prosim vas lejpo, more naš Matek stati na čelo kolone za štero se ne zna gde i kak bode završila. Kak god je mladi naš Matek, ali je več on dosti stari političari i dobro zna kaj je dobro za jega, kaj za stranko, a kaj je nejbole za jega i stranko.

Još zdavnja je nešči rekel: ak nekaj ide preveč dobro pogledni, mortik, ide doli z brega!

Ostavi komentar