Sveti Martin je v Štrigovi mošta krstil!

Kaj sam ne za prav znal ve točno znuom. Makar sam vam rekel da se bode brzčas jeden Posavec javil, očem reči, kandideral za župana, ali moram deti roko na srce i priznati vam kak sam ne bil ruon siguren da to bode naš čakoski Posavec i to Matija. No, kak bilo da bilo, Matija si je dobro pregruntal i prijavil se je za maratonsko trko za župana, a kak so ovi v Uskoko ne meli nikaj protiv jegova kandidatura vredi i dečki i puce z izbornoga stožera so ga deli na startno crto. Velijo oni šteri se bole od mene razmijo v te izborne paragrafline da so jega deli na prvo mesto jerbo je jegova kandidatura nejžmehkeša, očem reči, mel je nejveč potpisov podrške. Je li to bode dosti kaj bode prvi dobežal do županove fotelje i to mam posle prve trke to treba pitati biračko telo? A si znuomo da je naše biračko telo hiravo i da hajdi pot dohaja glase davat z figom v žepo tak da ne muoči stoprocentno biti siguren v nikaj. Matija je ve popunil našo startno listo, našo izborno knigico tak da ve ona ima štiri kandidatlinov i lepo je to kaj moški morejo svoje dati Sandri, a žene svoje Matiji, Mladeno ili pak Darkijo. V nedelo i to ono drugo navečer bode bič počil. Neje dauko pak bodemo lefko počakali.

Ne znati je li je to tak ili ne, ali čim je Mladen Novakov rekel kak ne bi bilo dobro i spametno kaj bi se Matija znova javil za mesto župana štero se je spraznilo jerbo je on podnesel ostavko i odišel, Matija se je javil. Ima čovek prav, pak kaj bode jemo nešči govoril je li se bo javil ili ne? Ak si bodemo pošteno pregruntali pak je to pravzaprav jegov mandat šteroga je več jempot osvojil. Mortik je malo prenaglil dok je podnesel ostavko, pak si je ve potlik pregruntal da bi bilo dobro kaj bi do kraja dotiral toga mandata šteroga je v majušo započel. Bormeš bode tak ak naše međimorsko biračko telo mebo melo nikaj protiv.

Morem vam reči da sam ne veruval da bodo ovi naši međimorski hadezeovci takši karakteri? Najme kaj, rekli so da se ne bodo utrkivali na ovomo županiskomo maratono i ne bodo se. To je lepo kaj so od reči, a još mi je lepše kaj so na svojo stranačko hižo nalepili, posle Darkija Zvera, i Sandro Hermanovo. Najte me krivo razmeti, čim sam spazil Sandro polek Darkija mam sam videl da mi je Sandra čuda fajneša od Darkija. Moral sam vam to reči, nesam štel držati figo v žepo. Najgerek sam, jako sam najgerek je li bodo hadezeovci pustili na svojo hižo Mladena Novaka i Matijo Posavca jerbo sam tak bi si hadezeovci na svojemo grunto mogli zebrati onoga za koga bodo drukali komo bodo svoje dali ve dok nemajo svojega kandidatlina. To je jako lepo ak več nemajo svojega nek si drugi bodo na jenomo kupo.

Došel je došel sveti Martin, on ga je (mošta) krstil, a ja bom vino pil. Niti korona ga je ne odvlekla od svetoga posla krštenja mošta tak da je sveti Martin na svoje godovno ne ostal doma. Kak je i red. Si znamo da se vremena mejajo, ali običaji ne, jerbo narod brez običajov je kakti ftiček bez perja oliti kak se veli, rajši neg zgine selo nek običaji, a običaj gorički od navek (pak i predi) je bil da je sveti Martin mošta krstil. Tak je bilo i ovo koronarno leto. Zišli so se vinoljupci, vinovjerniki, pajdašija i sveti Martin je pokrstil kiseliša, nezerenoša i rampaša tak da bodemo dale pili čisto i mlado vino. A kak treba piti? Navek spametno, trezno i nigdar vejč nek moremo podnesti. Neje navek lefko najti razumjevanje doma za te se intektualne i druge napore štere mi moški imamo v goricaj, kletici ili pak v pelnici. Kaj bom rekel, negda nas počaka i jezikova juha štero žene  kuhajo. A zakaj navek jetikovo juho žene kuhajo? Sveti Martin, a i mi jegovi vinoverniki imamo i tu rešeje: saki pot dok žena brunda nek se toči nova runda! Kaj velite što bode duže zdržal, kuharice jezikove juhe ili natakari novi rundi?

Za Martinje je nejveseleše bilo v Štrigovi v Kulturnomo domo. Tak bar velijo oni šteri so tam bili. Tam ga bilo štiri martinskih meštrov šteri so pokrstili sega mošta šteri  je bil donešeni pred jiva preštimana lica, sprobali so sako mlado vino i spovedali so se grešnike šteri so priznali svoje slabosti i kak je glavni ceremonijal mešter zapisal v svojo knigico več je ženi došlo na spoved nek moški. Pak je to ne nikaj čudnoga, moški so se bole pre šankima držali. Saki ftič v svoje gezdi leti. I žene so posle spovedi došle na šank, štele so i one nekaj mladoga sprobati.

Kaj bodem rekel, za Martije se je ne smelo skorom nikaj piti jerbo so policaji pazili kaj se nej preveč maliganov pelalo v auto, očem reči v ljudima. Naši ljudi so se i tu znašli, dali so ženama kaj so one vozile. Kak bilo da bilo Martije je čistam vredo prešlo, nikaj se je hudoga ne pripetilo na cestama i potima, nega bilo nikših unfalov najbrž je to zato kaj so gorice čuda slabeše rodile pak je trelo početi pomalem piti ako očemo kaj bodemo dosti meli do druge bratve.

Stožer je svoje rekel, od torka vredijo Covid potvrde i putovnice. Kuliko sam mel za čuti putovnice se štancajo i na črno, očem reči, v nočnoj šihti. Pak nebrejo te naši stožeri nekaj zmisliti kaj se naši ljudi ne bi znašli. Kaj reči, pak čovek bez Covid putovnice vrei malo vejč kak nikaj, očem reči, to je pol čoveka.

Nikak nebremo dojti na čisto i zazvediti što je prinas v Lepoj našoj glavneši kaj se vojske dotikavle, precednik ili pak minister?  To me preveč ne gvinta, ali rečite mi, prosim vas lepo, što bode nas itak branil ak bo Vučič znova senjal (i ne sam senjal) mejo Virovitica – Karlovac – Karlobag? Kaj što, pak Hosovci i BBB kak i navek. Oni so navek prvi dok nekša nevola (potrec, poplava) ili pak hetika dojde na Lepo našo!

Negda je v labodoritanjo pobedil on šteri je vejč golov zabil, a denes je čistam drugač i pobednik je on šteri meje golov dobi. Tak je bilo i v nedelo v Splito. Rusi do zabili gola, a naši Vatreni so pobedili. Kak bilo da bilo naši Vatreni idejo drugo leto na Svecko prvenstvo v Katar, a Rusi morajo još igrati kvalifikacije ak očejo i oni v Kataro svecko labodo nagajati.

Ostavi komentar