Šport v grado športa???!!

Znate i sami, pamet vas još čistam dobro služi, kak se ono veli, dober sluga hudoga gazde, kak dugo se več pripoveda i to na sim frontima od opčini prek gradi, županije, pak se do našega Hrvackoga sabora, kak so prinas na „Falačko zemle med dvemi vodami“ male plače. I ne sam male nek nejmenše v Lepoj našoj. Z jene strane so male, očem reči, nejmenše plače, a z druge strane nejveč delamo. Kak bi teca Franca rekla, dvapot smo biti: ne pitamo kak dugo tre delati nek delamo od jutra do zutra i dok unda to tak zbavimo ne pitamo kuliko bodemo za to penez dobili nek čakamo, kak bokci bistrički, kakšo nam bodo gazdi plačo dali. Sako zlo za nekše dobro, pak tak unda te male plače nam ne dopuščajo kaj bi hodali gosteše v krčme kak god so mlade, lepe i frčne konobarice za šankom. Pak sam zglajzal, da god dojdem do konobarici nebrem dale, ne sam kaj se zastavim na konobaricaj nek se i malo duže, nejveč pot, zadržim na jimi. No, nesam vam kanil pisati i prepovedati o dobrodržečim konobaricama nek o težačkim plačama.

Dok so se na jenoj strani, kak sam rekel od večnikov, prek (grado)načelnikov, županov, sabornikov i kandidatlinov za EU-sabornike spominali kak bodo se naprajli kaj morejo sam kaj bodo naši međimorski težaki dobavlali vekše plače, na drugoj strani so stiha, kak prdec tihomirček, cene odišle gori. Nejpredi so čakoski gracki oci zdigli komunalno naknado. Neje da se nekaj vejč dela v Čakovco kaj se komunalcov dotilavle, dela se meje nek predi, ali falijo penezi v gracki kasi. Kak velijo oni šteri so bliže ogjo, gracka kasa pušča na se strane i nikak kaj bi nutri došlo dosti penez, očem reči, kaj bi došlo tuliko kuliko gracki oci morejo potrošiti.

Čim se zazvedilo kaj bi težaki mogli dobiti nekše malo vekše peneze, a kaj to nejZtežakima vudrilo v glavo, znate da penezi kvarijo ljude, a z tem i težake, pak je to trelo zastajti predi nek je počelo. I kaj se je naprajlo? Gori so odišle cene struje, plina, smetja, benzina i nafto kaj nam niti spominjal, a kuliko sem čul i voda kani podražiti. Mortik voda ne, ali kanalizacija je furt v minuso. Znate kak se mi Međimorci falimo kak je voda naše nejvekše bogactvo, a bogactvo tre šparati kaj nam čim duže ostane i tre pošteno platiti ak ga očemo meti, očem reči, tre zdiči ceno kaj bodemo mi šteri nucamo čim meje trošili jerbo tuliko kuliko pravzaprav nucamo nebremo platiti. Kaj znači da bodemo trošili tuliko kuliko moremo platiti pak makar bodemo zamusikani hodali po sveto.

Grad Čakovec je postal evropski grad športa za 2020. leto. To je jako lepo sam ne znam što ga je zebral. Ne znati je li je grad Čakovec bil njebolši ili ga ne bilo bolši med onima šterima so zbirali? Nekaj si gruntam kak more Čakovec biti grad športa, a žmuli peneze dok tre športašima dati, očem reči, za šport davle malo vejč kak nikaj kak da so športaši „građevine“ drugoga reda. Kak zgledi da se oni šteri se očejo baviti z športom v Grado športa unda morajo nositi peneze z doma.

I ne sam to. Kak more biti Čakovec grad športa ak oče zrušiti Macanovo rokometno igrališče, tu se rokomet igral cirka šezdeset let, a ve gracki oci očejo kaj se bodo tu cmarile ribice, kalamper i drugi ficleki mesa i to na oljo tak da bode celi Čakovec mel duho, očem reči, smrdel po trošenomo oljo. To je još ne se, ne ruši se sam Macanovo igrališče, po riti k meši bodo odišla i teniska igrališča v čakoskomo parko štera so tu, ruon tak, več, kak se to veli, od stoletja sedmog. Rečite mi, prosim vas lepo, je li tak delajo radi športa???

Kuliko vidim v Čakovco od sih športašov nejbole sprehajajo ogjogasci. Oni se imajo i se dobijo kaj god nucajo. Nesam štel reči da jim ne treba, ali so si nekšega vraga valjda zaslužili i športaši. Ak je Čakovec grad dece unda je ne grad sam one dece štera labodo ričejo valjda nekaj vredijo i sa ostala deca štera tirajo nekšega drugoga športa. Vrag bi ga znal???

Dok jeni športaši jedva vežejo kraj z krajem labodoritaši, i to oni skorom nejmlajši, idejo labodo ritat tijam v Japan. Znate vi de je te Japan? Pak to vam je čistam na krajo sveta, a mortik i još malo dale. Ne znati zakaj smo mi našo deco pelali tijam v Japan? Pak so ne Japanci (do)prvaki sveta nek smo to mi Hrvati tak da bi se Japanci morali hodat k nam vučit labodo ritat, a ne kaj mi hodamo tijam na kraj sveta. I kaj se je na se zadje pripetilo, pak ovi Japanci čuda bole i kredneše ričejo labodo od nas Međimorcov. Pak kaj je trelo našim dečecima iti tijam v Japan kaj so se tam sramotili??  Em smo meli velike stroške, em smo odišli po riti k meši kaj se rezultatov dotikavle. Z jene strane so Japanci došli k nam v Međimorje i tu ričejo labodo po međimorskaj ligaj, tu si kruha služijo, a z druge strane mi pelamo našo deco tijam v Japan kaj bodo v živo vidli Japance, a moremo jiv saki tjeden videti na našim labodoritaškim igralištima i v našim krčmama.

Naši vredni međimorski meštri delajo po celoj Lepoj našoj, delajo po celoj Evropi i seposot so na dobromo glaso, a ve dok tre popravlati čakoskoga nadvožnjaka unda mi dopelamo meštre z otoka Brača. Nigdar sam ne čul kaj bi oni bili negdi popravlali cesto, a kamoli nadvožnjaka. Velijo oni šteri so bili blizo dok so Bračani došli na vuglede kaj bodo vidli kakši jiv posel čaka, kak so Bračani prvi pot vidli nadvožnjaka dok so v Čakovec došli. Najgerek sam, jako sam najgerek kak bode te naš čakoski nadvožnjak zgledal dok ga Bračani prepustijo črez šake? Zakaj si tak gruntam? Dok je trelo doli pre morjo i ober morja delati Pelješkoga mosta unda smo morali dopelati Kineze ak smo šteli kaj bode posel na vreme napravleni jerbo ga domači meštrov ne bilo niti za lek. A ve dok se je prinas v Čakovco pokazal nekši posel Bračani so se fletno prijavili. Najte me nikaj zbočki gledati, najgerek sam, jako sam najgerek!

Več hajdi dugo, očem reči, na leta se pripoveda po celoj Lepoj našoj ak ne još dale, a nejglasneše so bile Torcida i Armada, kak je Dinamo nejbolši klub i prvak sam zato kaj ima Mamiča i to Zdravkeca Mamiča. A ve ga Mamiča več hajdi dugo ne, duže od leto dni, a Dinamo je pak nejbolši i pak bode prvak. I ne sam to, ve igra još bole nek je igral predi dok je Zdravkec hercuval v Maksimiro. Ne znati što bode ve sima drugima (Hajdukovcima, Rečanima, Osječanima) kriv kaj so još navek slabeši od Dinama?

Bil sam on minuli tjeden na derbi utakmici v Splito da so igrali Hajduk i Dinamo. Bila je lepa mirna utakmica, lepo se je igralo, a bilo je i hajdi publike na tribinaj. Nebrem vam reči kak je to zgledalo dok so Dinamovci zabili gola: lopta je završila v golo, a na tribinaj so si ftihnuli i to tak kaj se je čulo kak muha leti. Mi Dinamovci smo ne ostali brez reči, ali smo ne vupali v zrak skočiti kaj nej nekaj doletelo v hrbet. No, tua tišina je trajala jen kratek cajt dok so ne Bed Blu Bojsi došli k sebi i počeli feštati. Morajo Dinamovci zabiti gola i to Hajduko kaj muhe dojdejo do reči.

Ostavi komentar