Smiju li banke naplatiti podizanje novca na šalteru s tekućeg računa?

Neke banke uvele su plaćanje naknade za podizanje gotovine na šalteru. Upravo to pitanje dobili smo od klijenta jedne banke koja je uvela ovu “novinu” iz Selnice.

“U banci su mi naplatili uslugu kad sam podizao novac na šalteru. Imaju i pravo na to jer to nisam ugovorio kod otvaranja tekućeg računa. Ovo je već previše, naplaćuju svaki papirić i svaki ulazak u banku, je li to što rade ispravno?, upitao je ogorčeno.

Odgovor smo potražili u Međimurskom info centru potrošača u kojem stoji:

Podizanje gotovog novca s računa za plaćanje u bankama jedna je od platnih usluga koja je uređena EU regulativom (PSD2 Direktiva o platnim uslugama) u svim državama članicama Europske unije, a u Hrvatskoj je propisana Zakonom o platnom prometu. Naknade banaka za platne usluge formiraju se na tržišnim načelima i visina naknada predstavlja poslovnu odluku svake pojedine banke.

Potrošač – korisnik platnih usluga može slobodno na tržištu izabrati pružatelja platnih usluga (banku) koji mu pruža uvjete i naknade koje mu najviše odgovaraju. Ukoliko se potrošač odluči promijeniti banku, može zatražiti uslugu prebacivanja računa u drugu banku, a koja svojom jednostavnošću i brzinom olakšava proceduru za korisnika platnih usluga.

Potrošač se za uslugu prebacivanja računa treba obratiti banci koju je izabrao kao svoju “novu” banku i ispuniti punomoć sa svim detaljima zatvaranja starog i otvaranja novog računa, a ona potom preuzima sve administrativne zadatke u postupku prebacivanja. Tako je potrošaču omogućen jasan, brz i siguran postupak prebacivanja računa za plaćanje, bez administrativnog i financijskog opterećenja i bez odlaska u “staru” banku.

Rok za prebacivanje računa za plaćanje je najviše 12 radnih dana, a Zakonom o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu propisano je da “stara” i “nova” banka za korištenje usluge prebacivanja ne smiju naplatiti naknadu (naknada se smije naplatiti samo u slučaju kad potrošač zatraži uslugu prebacivanja, a u međuvremenu odustane od takvog zahtjeva).

Više informacija o pitanjima uređenima navedenim zakonom dostupno je na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke.

Odluka je vaša, ako niste zadovoljni s uslugama koje vam pruža banka preko koje obavljate platni promet i koristite druge bankarske usluge, bez ikakvih problema možete po svom izboru promijeniti banka, a da za to nemate troškova.

Ostavi komentar