Pamet v glavo, kaj ne bodete pak glasa potepli!!!

Minul je prvi krug izborov v šteromo so si kandidatlini pobedili i si so zadovolni. Tak so bar rekli. Si znamo da jiv je bilo jedenajst, kak i labodoritašov v jenoj momčadi, pak i tam dok pobedijo si pobedijo, a dok zgubijo si zgubijo. No, ali tu so ne niti si pobedili, a niti pak si zgubili sam so si bili zadovolni kak je zišlo. Morete si gruntati kak so zadovolni? Zadovolen je Tonček Đapičov šteri je bil tak dauko ozaj kaj sam ga jedva našel, a dobil je meje glasov nek ima kil ili pak da je zadovolen Mirek Škoro šteri je sima nama pripovedal kak bode pobedil v prvomo krugo. Kak zgledi da se je ne sima pripetilo se ono kaj so senjali. Kak bilo da bilo, nesmo glase dali kak smo mi šteli, a niti pak kak so oni šteli šterima smo davali i zato v nedelo moramo iti znova i ponavljati razreda. Posle nedele se bode znalo je li bode posle črlenoga Međimorja i Lejpa naša počrlenela ili pak bode i dale plava boja prevudrila, a plava žena jahala i dale na čelo kolone?

Zazvedilo se bode je li more biti nejhujši premijer v Lepoj našoj (čitaj: Zoki Milanovičov) zebrani kaj bode dober precednik ili bode precednica Kolinda dobila još jeno šanso kaj pokaže se ono kaj zna i more? Neje preveč vode preteklo pod trnavskim mostom dok se je Zoki štiri leti šepuril v Banskim dvorima i da nam je napravil i ostavil sedemdeset milijardi duga i natiral prek sto jezer Hrvatica i Hrvati prek meje z praznim želocom za kruhom. I ne sam to, privoščil nam je još jeno pljačko Lepe naše i to tak kaj je zmislil predstečajne nagodbe. Ak ste pozabili to so vam takše nagodbe da dok jeno poduzeće spašavlete, šteromo je posel skraheral, unda vništite tri ili štiri dobre fabrike štere so z svojim poslom bile naslojene na ovoga bokca. I mam čim so te predstečajne nagodbe došle na svetlo dneva nejbole so se greli oni šteri so bili nejbliže ogjo i šteri so meli črlene knigice tak da so Zoki i Slavek spašavali svoje vojnike Rajane, a si drugi šteri so lojtre držali so odišli po riti k meši. Tak da ak ga ve pustimo na Pantovčak nebremo se nadjati nekaj preveč spametnoga.

Navelikom se pripoveda da se je Zoki vpustil v borbo za Pantovčak sam zato kaj bode mogel spasiti z rešta svoje pajdaše i Udbaše Jožeka Perkovičovoga i Zdravkeca Mustačovoga za štere se je boril z rokaj i nogaj kaj jiv nej bili dali socima v Dojčland, šteri so jiv, na se zadje, i sprajli v rešt. Ali pajdašija ne norija, tak da bodo i Jožek i Zdravkec svoje glase dali Zokijo i posle ga bodo čakali kaj dojde otklenoti vrata rešta kaj jiv vum pusti. Oni so ne nikaj krivi, kak i si udbaši, i ljucki, očem reči, švapski jal jiv je spravil v rešt. Tak so bar oni rekli!

Frtalj biračkoga tela je, pred dva tjedne, svoje glase dalo Mireko Škorijo, čoveko šteri, furt i navek živi bole nek minister, a on je za ov drugi ringišpil, očem reči, drugi krug sklopil koalicijo, ali sam ne uspel zazvediti z kim. Rekel je svojemo biračkomo telo nek svoje glase dajo pobjedniko, očem reči, pobjednici. Jempot moremo zgubiti, ali dvapot za redom je malo preveč. Kaj velite?

Dok smo mi poslušali našo lepo precednico i dok smo hodali za jom, a napre pred Zokijom, našo soci i sodi so delali svojega posla, pak je tak došla do prvoga kraja i dugoletna saga o INI i MOLo. Ak ste več pozabili vam malo dopelam v pamet kak je to zdavnja bilo dok je z Lepom našom hercuval Ivo Sanaderov, pak je kak takši i vedril i oblačil v INI, štera je unda još bila državno poduzeče, a v mađerskomo MOLo je cugle vlasti držal Žolt Hernadi. Ruon tak sam našel v zadji kištici svoje pameti kak je Hernadi dal mito i to deset milijoni ojerov Sanadero i to sam za to kaj bode delal v INI kaj bode štel, očem reči, prodaval bode našo nafto, a sega dobička bode zarival sebi v žepe. Dugo se je to vleklo, si smo zazvedili, a i vidli kak je Hernadi dal, a Ivo zel te miljončeke, ali so to soci nikak ne šteli v pamet zeti da je res ruon tak bilo.Dugo se je to vleklo, preveč dugo, tak da je Hernadi zginul, očem reči, da se je presral  i još dendenes sod i soci ne znajo kam so ga Mađari skrili. No, kak bilo da bilo, soci so odrezali boto i to tak kaj je Ivo dobil šest let rešta, a Hernadi dve leti. Moram vam reči da to nekak teško razmem: on šteri je zel peneze je dobil šest let, a on šteri je dal je dobil sam dve leti? A kuliko je zvlekel vum z INE to nišči ne zna? Sima je jasno, verjem i socima, da Ivo nej bil mogel zeti da mo je Hernadi ne dal. Najte me krivo razmeti, ali ja sam za to da za ono kaj so naprajli z INE obedva dobijo po šest let, pak nek si pregruntajo kak so nam to mogli naprajti kaj so z nas hrmake naprajli? INA je bila vredo fabrika, a oni so jo sprajli na prosjačko boto. Ak je Ivo dobil deset milijonov ojerov unda znate kuliko se to milijonov ojerov okoli resteplo, očem reči, kuliko ga bilo praznih žepov i lačnih želocov. Kaj si vi gruntate, ovi šteri skrivlejo, i to na leta , Hernadija da to zabadav delajo. De ga dosti penez, a v MOLo (čitaj: INI) ga navek bilo hajdi i zato je hajdi mustači ostalo masno posle kak so prste (i ne sam prste) porinul v INIn pekmez. No, to je prva runda i ne znati da se bode i je li se bode Ivo zbogradi INE da prijel za kvako na potnim vratima v Remetinco?

Dok smo se mi Međimorci, a i naši sosedi Hrvati, bavili z visokom politikom i dok so naše oči bile vuprte v Kolindo i jenoga nedeljnoga protivnika opčinari z Pupinovoga sela so uspeli prebrojiti peneze šterih ga ne, očem reči, uspeli so zazvediti kuliko je to penez zginulo z opčinske kase. Ne bodete veruvali kakši je to kup bil: fali nekaj meje od sedem milijonov kuniča. Morem vam reči da je bila spametna, prefrigana i kak hrček skrbna tua prislaska financ-ministrica. Od sakoga posla je sej nekaj dela na strano za črne dneve. Nišči joj je ne stal na rep, nišči je ne videl da ima zmazane roke, ne sam prste, od opčinskoga pekmeza i se se zazvedilo dok jo je dragi Božek pozval ka sebi na račun unda je na svetlo dneva došla istina kak je prislaska opčina bogata kaj jim je nigdi ne falilo teh sedem milijonov. Načelnica je šparala,a financ-ministrica trošila. Čudno je to kak je načelnici nikaj ne falilo, a ruon tak je nišči ne v pamet zel kaj „ministrica“ troši vejč nek služi!?

Sosedov Pištek je štel nekaj dobiti pod cmrek, ali ga je mama na nejbole razmela:

–    Mama, morem ja dobiti za Božič peseka ili mačkico?

  • Nebreš, sinek, dobil bodeš odojka kak i sa druga normalna deca!

Kak i sako leto tak je i na ovo mlado leto Đurek Kovačov došel kaj mi počestita i kaj mi poželi na to mlado leto čuda sega sam ne nikaj hudoga.Čim sam ga spazil mam mi je bilo jasno da je nekaj prepravil jerbo je došel oblečeni v narodno nošnjo. Došel je v prvo hižo, pokleknol se je na jeno koleno, zel škrlaka z glave i počel: Falen bodi Jezuš Kristoš, u ime Oca i Sina i Duha svetoga, na tom mladom letu zdravi, veseli, tusti, debeli kak so bili je(d)ni je(le)ni, dej vam Bog konjiče voliče, puriče, račiče, praščiče, piščance, žibiče, drobno drobnino, črno hajdino, zlato i srebro, plemenito maščo, a nejveč duševno zveličanje. Amen! Nej vam rodi pole, žito, dvor z živino, šuma z žirom, pojata z telci, volinjak z čmelci, a hiža z kinči – mladimi detiči ki bodo mogli puške sablje gori zdiči za krščansko vero i horvacko domovino krv prolevati. Čestitko sam prijel, a čestitara – bajača dobro pogostil. Posle mi je još spripovedal kak se pre hiži štera ima puco za ženidbo još kcoj veli: dej vam Bog tuliko snobokov kak ga v nejvekšemo logo trčkov. Negda so bajači dobavlali jesti: jabuke, kruha, meso, klobase, kolače, a de so, nedaj Božek, ne nikaj dobili unda so znali i zbajati: dej vam Bog čuda dece i malo kruha ili pak: dej vam Bog malo pšenice i melina čim dale. Đurek nam je lepo zbajal, a mi smo ga lepo pogostili i još lepše otpravili, očem reči, neje odišel z praznom rokom!

Kaj nevak poželem na to mlado leto? Nekaj lepoga i dobroga kak nam to veli naša božična pesma:  Dej vam Božek zdravje i k tomo veselje, a na to mlado leto svega obilja!

Ostavi komentar