Komo ve nek dam svojega glasa??

Minuli tjeden smo mi Međimorci na ovom našem falačko zemlice med dvemi vodami, šteroga štimamo i radi imamo bole nek bilo kaj drugo na sveto, preslavili Den županije i to skupa z desetletnim spomendanom pogibije naših velikana i mučenika Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana v Bečkom Novigrado pred točno 350 let. Programi ga hajdi bilo, mortik ne preveč, ali dosti, ali ga premalo bilo ljudi šteri so dohajali na se ono kaj je bilo prepravljeno. A zakaj ga bilo tak malo ljudi – pitam vas, ali i sebe? Spituvlemo jeni druge, a si znamo zakaj je to tak bilo? Tak je bilo jerbo je pozivnice za se programe pošiljala korona i nikaj je ne moglo brez nje prejti. Verjem i znuom da vam je tua korona, kak veli moj vnuk, več na vrh glave, ali si tu nikaj nebremo pomoči dok korono ne sfondamo ili pak ona odide več jempot od nas i ostavi nas na miro i to zaprav, očem reči, tak kaj se več ne bode vrnula.

Polek sih te programi , oni kaj so bili i oni kaj so ne bili, nejglavneše je bilo kaj je zgotovleni Stari grad i kaj se bode moglo znova iti v jega črez glavna vrata i kaj ne bodemo več morali hodati po vrto ili pak vrčako. Dugo je trajalo, i tu je korona mela svoje prste, ali je ipak došlo do kraja i ve znova naš Stari grad zgledi onak kakši je bil dok so ga Zrinski zafremali, a si drugi posle jiv lišpali.

Kuliko vidimo Staroga grada smo zlišpali tak kaj se ve moremo žnjim štimati, a još nam je ostalo kaj vu tem Staro grado počne laufati i Institut Zrinskih i Frankopana šteroga je Vlada Lejpe naše zafremala zadji pot dok je mela sesijo v našemo Čakovco i to 25. juljuša 2019. leta. Još malo i dve leti bode od toga, a Institut je još ne zalaufal. No, nadjam se da bode se novozebrani župan mam prijel posla tak da bode i Institut zalaufal i kak bi prek jega mogli zazvediti o Zrinskima i Frankopanima se ono kaj još ne znamo.

Dok se spomenejo Zrinski nejpredi nam na pamet padne Nikola Šubič Zrinski Sigecki, šteri je bil prvi Zrinski gazda v Čakovco i v Međimorjo. Znuomo da so Zrinski branili Beča i Evropo od Turčinov i tak so došli do Međimorja. Nikola Šubič  je junački poginul pod Sigetom 1566. leta skupa z svojim  borcima. Nam Međimorcima je posebno prerasel srco Nikola Zrinski Čakovečki, šteri se je narodil v Čakovco, šteri je živel v Čakovco, a sfondala ga je divja svija v Kuršanco polek Čakovca i zato ga mi moramo zvati Čakovečki jerbo je on to bil i moramo se žnjim štimati. Mi Međimorci znuomo da smo NIkoli Čakovečkomo nejveč toga dužni jerbo ne sam da je zlišpal Staroga grada nek je dopelal fratre v Čakovec, otpral je knjižnico Zriniano i zazidal Novoga Zrina na Muri pre Doljnji Dobravi. On se je prvi počel sfaditi z Habsburgovcima jerbo je on ratuval protiv Turčinov, a carevi i kraljevi v Bečo so pobirali vrhje i z naših ljudi delali bedake. Nikola se počel prvi buniti protiv toga i iskal je kaj bi jegov posel ratnika vredil več nek je to car Leopold štel priznati. Več smo se hajdi pot spominali kak je Nikola zišel i kakša je to bila divja svija štera je došla v kuršansko šumico sam zato kaj je sfonada Nikolo. Nigdar predi, pak nigdar posle ga ne bilo divji sviji v Kuršanco jerbo je tua kuršanska šumica premala za tak veliko marho kak so to divje svije. Ne znati što je itak za Judine škude prodal Nikolo i kaj je Nikola onak mladi v nejjakšim letima moral oditi k Božeko na račun.

Ali navek se nešči najde šteroga muoči kupiti i šteri je za šako penez prepravleni naprajti se kaj se od jega išče pak i svojega gazdo hititi pred divjo svijo.. Ili kak je to Ivek Graničov lepo rekel: Navek se bode našel jeden Peter, šteri te se bode odrekel, jeden Juda, šteri te bode izdal i jeden Pilat, šteri te bode osudil.  I na se zadje si si tri skupa operejo roke. Se točno kak da je Ivek bil v kuršanski šumici skupa z Nikolom i jegovim pajdašima lovcima i jegovim Judom!

Još sam kanil nekaj reči, očem reči, zbajati; zakaj nešterni naši povjesničari pišejo da so našim mučenikima glave odsekli v Bečkom Novom Mesti, a drugi pak pišejo da se je to pripetilo v Bečkomo Novigrado. Nesam mel srečo kaj bi se bil v školi vučil nemački pak sam moral iti pitat ovlaštenoga prevoditelja kaj to itak znači Wiener Neustadt? I čovek mi je mam otpovedal da je to Bečki Novigrad. Ve stopram nikaj ne razmem zakaj unda jeni velijo da je to grad, a drugi da je mesto. Rekla mi je i teca Franca pak nebre biti mesto grad šteri ima prek četrdeset jezer stanovnikov. Tu se ja slažem žnjom jerbo ak je naš Prilok grad, a ima cirka osem jezer duša, a ruon tak i Središče na Muri štero ima nekaj vejč od šest jezer „građevina“ unda najbrž i Wiener mora biti grad, a ne mesto, pak bi lepo prosil kaj bi se jempot dospomenuli o tomo i kaj se ne bodemo, po tom pitanjo,  več štricali.

Minul je i prvi maj i to tak stiha kaj se je ne niti čulo. Ve vidite kaj nam je korona napravila, nesmo niti za prvi maj kuhali bažolja kaj bi zazvedili kak nam je lanjsko leto rodil. Znate kak smo to navek zazvedili? Ak je bažolj dobfro rodil unda so se jegovi vetri čuli jako glasno i jako dauko, a ve vu ovomo izbornomo leto se je ne potrošilo skorom nikaj bažolja. Korona nam je se vništila kaj je negda vredilo. I ne sam to, negda se je znalo da bode pobedil na izborim on (grado)načelnik ili pak župan šteri je mel nejbolšega bažolja, a ve niti ne znamo  po čemo bi zebrali nejbolšega kandidata?

Najte me krivo razmeti, ali ne razmem naše ljude, naše soce, političare šteri se bunijo protiv toga kaj bi Mamiči, Zdravko i Zoran, bili v rešto v Bosni. Pak zakaj? Mi v Lepoj Našoj bi morali biti srečni kaj jiv naši sosedi Bosanci očejo. Mi smo jiv zaprli v rešt i zeli smo jim se peneze štere so namlatili prek reda i ja sam za to nek si jiv ovi v Bosni imajo, bar nam ne bodo na stroško!! A hraniti dva heze pet let i dati jim stana pak je to, ljudi moji, ne ruon tak mali strošek!

Ostavi komentar