Den antifašizma!!!???

Pred nami je pak Den antifašizma kaj znači da je minulo leto dni od lani da so se znova zišli antifašisti z Lepe naše kaj obiležijo dneva da je v Lepoj našoj zafremani prvi partizanski odred. To kaj je te partizanski odred v Brezovici bil zafremani tri mesece kesneše to nikoga preveč ne cuka. Znate kak je to odnegda, ak antifašisti (čitaj: partizani – komunisti) velijo da je zafremani jano vuro posle kak je švaba Dolfi Hitler napal rusa Josifa Đugašvilija Staljina unda je to tak nabrž bilo.No, mortik je i ne bilo ali tak so se komunisti šteri so bili v Brezovici dospomenuli, a bilo jiv je okoli dvajsti – tridesti, i tak nam več osemdeset let pripovedajo. A dok se nekaj tak dugo pripoveda i ponavla (kak papiga) unda dojde do toga kaj oni drugi šteri so ne bili tam poverjejo. Rečite mi, prosim vas lepo, kak so mogli naši komunisti znati kaj se je toga jutra v junjušo 1945. leta pripetilo ak so još večer predi toga bili si skupa v pakto (čitaj: koaliciji) i Hitler i Staljin i Tito, a čim je Hitler na svojo roko napal Staljina vjutro v peti vuri naši splašeni Brezovčani so v šesti vuri niti ne znali kaj se je pripetilo v Rusiji, ali so za saki slučaj osnovali partizanskoga odreda i to sam zato kaj bode prvi v Evropi. Nekaj kak pesjaneki prinas v Međimorjo, očem reči, v Čakovco.

Kaj  je  to  antifašizam?

Sako leto se znova spituvlem kaj je to itak antifašizam i kak je uspel tak dugo ostati na ovomo našemo hataro, očem reči, što ga itak drži ober vode? Znuomo si mi da je fašizam ne nikaj dobroga i da so fašisti zafremani med Talijanima skupa z Musolinijem. Ruon tak znamo da so Talijani prvi v Drugomo rato (več 1943. leta) zdigli roke v zrak i hitili puške v kuruzo i odustali od rata. Kuliko god je Musolini štel kaj bi oni bili nekša svecka velesila jegovi ratniki so na pol pota postali i kaj se jiv dotikavle rat je bil gotov. Talijani i fašisti so potučeni i zbrisani z lica zemle, ali so antifašisti ostali. Več je skorom osemdeset let minulo od Drugoga rata, a prinas antifašisti još vedrijo i oblačijo.

Što so te antifašisti?

Rečite mi, prosim vas lepo što bi od nas bil tuliko zmotani kaj nem rekel zatucani kaj bi još navek bil na strani fašista ak znamo da je fašizam ne nikaj dobroga i da so fašisti navek zgubili rata? Ali ne, mi se prinas još navek borimo z fašistima i ustašama makar nejvečpot niti ne znamo šteri so jeni, a šteri so drugi. Razmim da ovi kaj hodajo k nam z istoka  i kaj se očejo z nami posvaditi unda nam namečejo ustaše. Ruon tak se več duže od osemdeset let nebremo nikak dospomenuti kakši je logor (radni ili pak on drugi) bil v Jasenovco? Kuliko je ljudi tam sfondamo? Tak da jo denes pripovedamo, a to posebno glasno pripovedajo četniki, kak je v Jasenovco potučeno cirka sedemsto jezer ljudi i to nejveč Srbov i Romov, a tuliko jiv je se skupa niti ne prešlo črez jasenovački logor. Ustaše so potukle Srbe, a po prvomo popiso ljuctva 1948. leta je falilo prek osemsto jezer Hrvatov tak da je to ne nikak onak kak to četniki i partizani  prepovedajo. Probali so naprajti spiska onih šteri so z Jasenovca odišli na drugi svet i nejso jiv našli več od osemdeset jezer i to tak kaj so nešterne dva – tri pot zapisali. Ruon tak se zna da je logor v Jasenovco delal do 1951. leta, ali se nikak nebre zazvediti što je v jemo hercuval makar se zna da so ustaše pretirani z Jasenovca v Blajburg i na križni pot i si znamo kak so i de oni završili šteri so došli na prozivko Englezi v Blajburg, a  ovi so jiv poslali k partizanima po križnomo poto. Znuomo da je bio prek pecto jezer Hrvatov na križnomo poto i skorom si so odišli po riti k meši. Pak zato jiv je i tuliko Hrvatov falilo na popisu 1948. leta.

 Znuomo da se je v komunizmo delalo se po plano i da so komunizam i
plansko privređivanje (i trošenje) bili kak prst i novet 

To si znamo sam jeni priznajo, a drugi ne i nikak nebrem razmeti zakaj se unda nešterni čudijo kak picek glisti da je logor v Jasenovco, šteroga so od 1945. – 1952. držali partizani zapral svoja vrata mam posle čim se je otprl  Goli otok. Ruon tak znuomo da je Goli otok ne bil sam nek se je črez par meseci otprlo i logor na Svetomo Grguro, a to je otok polek Gologa na šteri so pošilane žene kaj so jim vum zglave zbivale bedastoče štere so ne bile ruon na socijalističkoj, očem reči, komunističkoj liniji. Nejpredi so šteli kaj bi žene mele svojega hatara na Golomo otoko, ali je to ne prešlo jerbo so nešterni stražari ne pazili dok so se v četiri oke spominali z pucama reštantima i črez kratko vreme bi morali na Golom otoko zafremati i zabavište za ono deco štera so se rodila posle slobodnih aktivnosti z reštanticama.

Još nekaj, te antifašizam se je ruon ne skazal tak da je zglajzal posle 1989. leta dok je ruski vožd Mihail Gorbačov prodal Berlinskoga zida i pustil demokracijo na hatar negdašjega Varšavskoga pakta vu šteromo je bila i Juga vu šteroj smo negda i mi živeli  bractvo i jedinstvo z Srbima i drugim narodima i narodnostima na bregovitom Balkano. Prešlo je več od tridesti let otkak je istočni (čitaj: četnički) antifašizam je ne zdržal i z tenkima je genul z Beograda, skupa z jugo soldateskom, kaj preseli mejo z Dunava i Save na crto Virovitica – Karlovac – Karlobag. To je tak naglo došlo, te napad četnika-antifašista kak i 1041. Švaba i Hitlera na Ruse i Staljina kaj so se antifašisti z Lepe naše niti ne snašli pak so ne išli protiv četnika-antifašista, tak da so antifašisti šteri so napali Lepo našo prestrašili naše domače antifašiste, pak so oni ne šteli iti protiv avojih antifašista pak so morali iti policaji, redarstveniki, Hosovci i drugi braniteli kaj so posle štiri leti uspeli, skupa z Olujom, pomesti četnike i vrnuti jiv nazaj na on hatar z šteroga so i došli. Ne znati kaj je to, itak, te antifašizam? Kakša je to itak droga kaj on živi večno i sako leto se znova hodi napajat v Kumrovec i spije si vodo z Sutle i ta jiv voda unda drži celo leto. A celo leto rovarijo protiv zastave i grba Lepe naše, protiv Hosovci šteri so štiri leti ratuvali po celoj Lepoj našoj protiv četnikov i protiv Tompsona Markija, šteri popevle sam lepe naše hrvacke pesme. I nišči jim naškoditi nebre, niti suša, niti dežđ, niti toča, a niti se ne zna de zmažejo zastave negdašje juge, ali sako leto znova žjimi mašejo i to z novima.

Ostavi komentar